14 důvodů, proč bychom měli v obcích i na zahradách všichni vysazovat stromy

21.11.2017 09:01
Zdravý domov

I jeden vysazený strom má schopnost v budoucnu ušetřit nám mnoho peněz, velmi výrazně zlepšit životní prostředí a poskytnout kvalitní hnojivo, zdravé plody či dřevo. Navíc vysazením stromu může každý člověk pomoci bojovat proti masivnímu vymírání hmyzu a ptáků ve světě. Stromy kolem nás ovlivňují pozitivně nejen naše zdraví, ale i zdraví celé planety.

1. Stromy v obci poskytují stín a mají v létě ochlazovací funkci a prospívají jako bezplatná výkonná klimatizace.

Čím méně stromů v obci, na náměstí či zahradě, tím větší horko a sucho v parných letních  dnech.

Pracovníci odboru životního prostředí královéhradeckého magistrátu zkoumali a měřili pomocí termokamery, jaké jsou skutečné teploty konkrétních míst a jaký vliv má na teplotu okolí vzrostlá zeleň.

Naměřené teploty v Hradci Králové 22. července 2015:
teplota vzduchu 36 stupňům Celsia,
teplota střech domů - 63 stupňů Celsia,
na krátko pokosené trávníky - 53 stupňů Celsia,
osluněné fasády domů - 45 stupňů Celsia,                                                                                                                                 dlažba Velkého náměstí - až 55 stupňů Celsia,
silnice a chodníky v centru města - kolem 50 stupňů Celsia.
teplota povrchů alejí je ve stejnou chvíli o 20 stupňů Celsia nižší než teplota vršků domů.

Přední český odborník na problematiku sucha Jan Pokorný říká:
“Jeden vzrostlý strom dobře zásobený vodou chladí v horkém počasí výkonem srovnatelným s několika klimatizačními jednotkami. Ty spotřebovávají elektřinu a fakticky ohřívá své okolí (podobně jako lednice). Strom své okolí chladí a skupenské teplo se z vodní páry uvolní na chladných místech a svlaží je rosou.“

2. Stromy v zimě šetří peníze a snižují náklady na vytápění tím, že zmírňují vítr.

Čím méně stromů v obci, na náměstí či zahradě, tím větší vítr a zima v chladných zimních dnech.

Na základě série počítačových modelů zjistili výzkumníci z Univerzity Britské Kolumbie,
že odstraněním všech stromů se může až dvakrát zvýšit rychlost větru v ulici. Zatímco nějakých patnáct kilometrů za hodinu je ještě příjemně svěží větřík, ve větru vanoucím rychlostí 30 km/h se už chodí těžko. Stromy také sehrávají zásadní roli ve směrování a rozrušování větrného proudění.

Právě profukování může ovlivnit až třetinu spotřeby energií v obytném domě. Vědci spočítali, že odstranění všech stromů z okolí domů v jejich modelu běžně vychylovalo spotřebu energií na vytápění o 10 % v zimě a zhruba 15 % spotřebu energií na klimatizaci v létě. Tuto dobrou službu vykonávají i stromy zbavené listí. I holé větve hrají roli. Každá překážka bere větru sílu, takže i opadavé stromy mají ve městě své místo.
Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %. Stromy tak omezují víření prachu vlivem silných poryvů větru. Největšího efektu je možné dosáhnout, pokud stromy rostou na zatravněné ploše - prach usazený na trávníku se už znovu nevíří.

3. Stromy zachycují prach a škodliviny uvolňované do ovzduší především automobilovou dopravou.                                

Vedle CO2, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy pohlcují také jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění.

4. Stromy zadržují vodu v půdě, brání jejímu vysychání, zvlhčují vzduch a jsou přirozeným nepřítelem povodní.

Kořenový systém stromů přirozeně zadržuje vláhu v půdě, čímž pochopitelně brání jejímu vysychání. Dřeviny dokážou vodu zadržovat a následně odpařovat, a tím zvlhčovat vzduch, který se lépe dýchá než suchý vyduch ve vyprahlé krajině. V období vydatných deštů kořenový systém stromů dokáže pojmout a zadržet velké množství vody, což může mít  pozitivní ochrannou funkci před povodněmi. Když v obcích místo parků vzniknou parkoviště a jiné celistvé betonové či asfaltové plochy, nemůžeme se divit, že kanály jen při trošku prudším dešti nestíhají. Voda v krajině bez stromů nemá „přirozeného nepřítele“.

5. Stromy mohou být zdrojem kvalitní potravy pro lidi, ptáky, savce i hmyz včetně silně ohrožených včel.

Pupeny, květy, listy i plody mají mnohé využití jak pro lidi, tak pro zvěř. Např. vzrostlá třešeň může poskytnout ročně ovoce v hodnotě několika tisíc korun (při současné cenně přes 100 Kč/kg). I pokud ji nestihnete sklidit, tak je její hodnota pro ptactvo a životní prostředí každoročně velmi vysoká.

6. Stromy jsou nezbytně důležité pro hnízdění ptáků a poskytují úkryt rozličným živočichům.

Jediný strom je domovem tisíců dalších druhů rostlin a živočichů. Od mikroskopických vířníků osidlujících vodu zadrženou v paždí větví a dutinách pařezů, přes různá vývojová stádia hmyzu, obojživelníky a ptáky až po savce. Nejvíce hmyzích druhů u nás je vázáno na duby. Na jednom dubu najdeme 500 až 1000 druhů hmyzu, z nichž třetina bývá vzácných.

7. Rozmanitost listnatých a jehličnatých stromů zkrášluje krajinu, zahrady i obce.                                                           

Lavička pod stínem stromu může být skvělým místem odpočinku či sousedského setkávání. Domeček v koruně stromu či houpačka na stromé zanechává v dětech nezapomenutelné vzpomínky na dětství.

8. Opadané listí z lisnatých stromů na podzim je zdroj cenného biologického materiálu, který:

- lze využít pro tvorbu obecního či soukromého kompostu
- jako mulčovací materiál ke kmenům stromu či na záhony (mulč udržuje vlhkost v půdě, chrání rostliny před mrazem, trvalkový záhon zasypaný ochrannou vrstvou listí je zároveň ideálním zimním útočištěm pro užitečný hmyz - například slunéčka, která konzumují mšice.)
- je důležitou potravou pro žížaly a půdní organismy, které zlepšují kvalitu půdy
- ponechané listí na půdě je rychle rozloženo a obohacuje půdu o důležité živiny
- poskytuje úkryt hmyzu, který je důležitou potravou pro ptáky ( V Německu za posledních 27 let zmizely tři čtvrtiny všeho hmyzu, u nás též dochází k masivnímu úbytku hmyzu, který je pro život na planetě nepostradatelný) a dalším živočichům.

9. Vhodně zvolené stromy s hlubokými kořeny zpevňují svahy a zabraňují erozi a sesuvům půdy.                                 

Svah , který není zpevněný kořeny stromů a křovin, hrozí v období dlouhotrvajících dešťů sesuvem.

10. Stromy po ukončení svého života poskytují cenné dřevo.                                                                                                      

Pokud nejsou poraženy na dřevo a nechávají se zetlít, poskytují v dutinách útočiště ptákům, savcům i hmyzu, jsou důležité pro mnohé rostliny, které jsou na něj vázány (mechy, lišejníky, houby,...)

11. Stromy zhodnocují majetek

V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také hodnotu nemovitostí. Cena bytů s výhledem do zeleně může být až o desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v příslušné lokalitě.

12. Stromy mají pozitivní vliv na zdraví                                                                                                                               

Snížení prašnosti a zvýšení vlhkosti vzduchu příznivě působí na zdraví lidí, zejména na dýchací cesty. Pobyt v přítomnosti stromů dokáže snižovat stres. Listy, jehličí, pupeny, květy i plody stromů se po mnoho let úspěšně používají v lidovém léčitelství.

13. Vysazení stromu je skvělá investice.

Za minimální náklady máte možnost výrazně ovlivnit pozitivně životní prostředí pro sebe, ostatní lidi, živočichy i rostliny. Málokterý jiný skutek člověka má tak dlouhodobý pozitivní dopad na svět.

14. A nakonec nesmíme zapomenout na to nejdůležitější: Stromy nám poskytují kyslík, který dýcháme - základní podmínku života na Zemi. Bez stromů by na Zemi neexistoval život.


Použité zdroje: https://www.denik.cz/kralovehradecky-kraj/stromy-a-zelen-ve-meste-funguji-jako-levna-klimatizace-20150801-rnm0.html
https://www.fiftyfifty.cz/jak-stromy-ve-mestech-setri-penize-snizuji-naklady-na-vytapeni-a-klimatizaci-7969226.php
http://veda.instory.cz/zeme-priroda/98-v-nemecku-zmizely-tri-ctvrtiny-vseho-hmyzu-nikdo-vsak-nevi-proc.html
http://arnika.org/vyznam-stromu-pro-kvalitu-zivota http://www.rossmanninspiruje.cz/clanky/stromy-a-voda

Související články

Jak z přírody udělat bezpečnou tělocvičnu

1.8.2017 00:01

Pěstujte si zeleninu doma - klidně i na balkoně

12.5.2017 00:01

Za povodně, sucha a sesuvy půdy můžeme my, nikoliv klimatické změny

9.9.2016 00:01

5 nejlepších divokých rostlin do smoothie

9.8.2016 00:01

5 nejkrásnějších zahrad a parků Evropy

22.6.2016 00:01

Léčivé třešně

15.6.2016 00:01

Děti ozdravují životní styl českých rodin

3.11.2015 00:01

Pár vlašských ořechů může mít v Číně cenu zlata

2.1.2015 00:01

3 plevele účinnější než léky

28.5.2014 00:01

Příliš chladná klimatizace a větráky v horku mohou škodit zdraví

8.8.2013 00:01

Třešňová smoothies proti zánětům kloubů

24.5.2013 00:01

Vlašské ořechy pro zdravé spermie

27.9.2012 00:01

Jablka pro zdraví

18.9.2012 00:01

10 rostlin, které byste neměli vyhazovat z jarní zahrady

8.6.2012 00:01

Plané byliny a zelené natě

25.4.2012 00:01

Smrkové jehličí pomáhá při nachlazení

12.1.2012 00:01

Úroveň účinnosti rostlin

25.11.2010 00:00

Jakým způsobem rostliny čistí vzduch?

15.10.2010 00:00

Deset tipů pro ekologický boj s plevelem

1.7.2010 00:00

Živá zahrada

16.4.2010 00:00

Nebezpečné vypalování trávy

14.4.2010 00:00

Přínos pokojových rostlin pro zdravý domov a pracoviště

24.3.2010 00:00

Očistná síla pokojových rostlin

5.1.2010 00:00

Život v zeleni posiluje duši i tělo

16.12.2009 00:00

Příroda místo fitka

19.8.2009 00:00

Krásný trávník nebo ekologická katastrofa?

4.8.2009 00:00

Žaludová káva

22.12.2008 00:00

Darujte kus pralesa

10.12.2008 00:00

Léčivé vlatnosti dubu

27.11.2008 00:00

Gemmoterapie - přírodní léčba pupeny

27.11.2008 00:00

Léčivé síly smrku

20.11.2008 00:00

Šest pravidel pro ekologickou zahradu

25.9.2008 00:00

Ořechy místo viagry

22.9.2008 00:00

Švestky a slívy - zdravé pochoutky

21.8.2008 00:00

Rakytník řešetlákový - rostlina budoucnosti

15.5.2008 00:00

Sušené švestky mohou podle vědců ochránit zuby

14.1.2008 00:00

Rostliny v domácnosti

18.9.2007 00:00

Ořechy chrání srdce

21.3.2007 00:00

Bachovy esence - Léčení všech neduhů výtažky z květin

20.11.2005 00:00

Třešně mohou pomoci léčit cukrovku

13.1.2005 00:00

Plané rostliny mají vlastní inteligenci!

22.12.2004 00:00

Jarní únava a Bachova květová terpie

5.5.2004 00:00

CO JSOU BACHOVY ESENCE

17.3.2004 00:00

Při magnetické bouři pomohou lidem k rovnováze kytičky a zvířátka

30.10.2003 00:00

Jablka a hrušky pro zdravé plíce

5.9.2003 00:00

Jak zacházet s prachem

27.11.2002 00:00

Jak doma vytvořit zdravé prostředí

8.2.2002 00:00

Jak zajistit dobrý vzduch v obytné místnosti

18.4.2001 00:00

Jak se bránit elektrosmogu v domácnostech

6.3.2001 00:00

Adoptujte strom

21.7.2000 00:00

Naši starší bratři a sestry - Stromy

13.7.2000 00:00

Přírodní místa síly

16.4.2000 00:00

Meditace vestoje

14.3.2000 00:00

Jablko jako lék

7.1.2000 00:00

Související produkty

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

A co je teda dobré sázet v nižších suchých polohách?
Magda  |  19.2.2018 12:42

To, co tam odjakživa rostlo.
No  |  19.2.2018 13:36

Každý strom patří z geografického hlediska do jiné nadmořské...
Péťa  |  19.2.2018 21:31

Letos mi přijde, že se spíš hodně kácí než vysazuje, aspoň ve...
Jana  |  26.3.2018 09:14

Ono taky je třeba vědět, co nesázet. Třeba bych rozhodně nedoporučoval...
Viktor  |  4.4.2018 07:36

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *