Zdravý domov výpis článků

Rakovinové domy

Rakovinové domy

6.2.2001 00:00  |  Zdravý domov

Rakovinové domy se na první pohled neliší od domů ostatních. Jejich obyvatelé možná něco tuší, ale většinou si to ani neuvědomují. Často se stává, že o tomto problému nechtějí nic vědět, protože se domnívají, že se s tím nedá stejně nic dělat.... celý článek

Komentářů: 22 | Poslední komentář: 1.12.2017 15:54

Vodní filtry

Vodní filtry

5.2.2001 00:00  |  Zdravý domov

Tímto celosvětově srozumitelným, byť nepřesným názvem jsou označována zařízení pro dodatečnou úpravu vody v místě spotřeby. Tato zařízení jsou používána v mnoha odvětvích lidské činnosti a využívají k úpravě vody dlouhou řadu různých technologií - nejen filtrace. Pro stručnost se omezme pouze na vodní filtry používané pro získávání vysoce kvalitní pitné vody k vaření a k pití v domácnostech.... celý článek

Komentářů: 12 | Poslední komentář: 11.12.2016 21:12

Kvalita pitné vody přímé spotřeby

Kvalita pitné vody přímé spotřeby

25.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

Je v silách (nejen českého) vodárenství docílit vysoké kvality stále dražší pitné vody podle stále přísnějších standardů?? A dopravit ji na místo spotřeby bez úhony na kvalitě, aby se jen nepatrná část z ní skutečně "vypila"??... celý článek

Komentářů: 16 | Poslední komentář: 31.1.2018 09:59

Kvalita vody ze studní

Kvalita vody ze studní

23.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

...není centrálně sledována, pouze odhadována. V roce 1994 byl proveden průzkum na 125 studnách okresu Plzeň-jih. Při srovnání výsledků analýz s celým rozsahem ČSN 757111 nevyhovovala normě ani jedna studna. Nejčastějším výsledkem bylo, že norma je překračována ve 3-7 ukazatelích v jedné studni.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:06

Jakost vody z veřejných vodovodů ČR

Jakost vody z veřejných vodovodů ČR

22.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

Poslední celoplošný průzkum kvality pitné vody na všech vodárenských zdrojích (nikoliv sítích) ČR byl proveden v r. 1991. Z přiloženého grafu, převzatého z ročenky MZ ČR "Vodovody a kanalizace České republiky" vyplývá, že podíl obyvatel zásobovaných ze zdrojů s vodou trvale nevyhovující nebo občas vyhovující ČSN 757111 Pitná voda, byl dvě třetiny. Trvale vyhovující vodou pak jedna třetina obyvatel. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:14

Proč se standardy pro pitnou vodu stále zpřísňují?

Proč se standardy pro pitnou vodu stále zpřísňují?

18.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

Za dobu mé práce v českém vodárenství od konce 50. let jsem zažil platnost čtyř norem pro pitnou vodu. Ta první - ČSN 567900 (1959-64) měla 36 fyzikálních, chemických, mikrobiálních .... atd. ukazatelů. Ta předposlední - ČSN 830611 (1975-91) měla 45 ukazatelů a 7 stránek. Ta nyní platná má více než 80 ukazatelů a 21 stránek. Cena jednoho rozboru vody v rozsahu celé normy je cca 15 000 Kč.... celý článek

Komentářů: 0

Jak bydlet lépe a zdravěji?

Jak bydlet lépe a zdravěji?

7.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

Ekologické bydlení by mělo být pro osoby pobývající v těchto budovách zdravé, a to ve všech směrech. To znamená, že vzduch v těchto stavbách by měl být kvalitní, nezamořený škodlivinami, patogenními mikroorganismy, částicemi prachu, plísněmi, roztoči atd. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 24.7.2017 21:45

Feng Shui a domov

Feng Shui a domov

14.12.2000 00:00  |  Zdravý domov

Domov by měl být něčím mnohem víc než jen místem, kde přespáváte. Slovo domov vyvolává v našem vědomí podstatně víc příjemných představ než slova dům nebo byt. Když se vrátíte z práce, máte radost, že jste zase doma?... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 17.2.2015 05:20

Barevný domov

Barevný domov

8.12.2000 00:00  |  Zdravý domov

Barvy dávají místnosti emocionální zabarvení. Některé barvy nás vzrušují, jiné rozčilují, další naopak uklidňují. Před několika lety byl proveden zajímavý experiment, když vězně odsouzené za násilné trestné činy zavřeli do cel vymalovaných růžovou. Tato barva odčerpala agresivitu a stali se z nich příkladní vězňové. Z toho lze vidět, že barva může mít neuvěřitelný účinek, takže musíme pečlivě vybírat a rozmyslet si, jak ji použijeme.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 24.7.2017 21:34

Více jak polovina populace sedí nesprávně

Více jak polovina populace sedí nesprávně

20.11.2000 00:00  |  Zdravý domov

Sezení musí být nejen pohodlné, ale především zdravé. Stoupající náročnost povolání úměrně prodlužuje dobu, po kterou jsme v práci a většinu času v ní sedíme. Jestliže je to na pracovišti pět až osm hodin denně a dalších téměř pět v autě, u televize, jídelního stolu, v kině nebo divadle, dostáváme se k neuvěřitelnému číslu 80 tisíc hodin během celého produktivního života.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:40

Jsme to, v čem a jak bydlíme a žijeme

Jsme to, v čem a jak bydlíme a žijeme

13.11.2000 00:00  |  Zdravý domov

Ve své autobiografii Memories, Dreams Reflections popisuje C. G. Jung postupné budování svého domu v Bollingenu u Curyšského jezera. Impulsem pro stavbu byla snaha sdělit svou víru do kamene. Jung cítil, že Slova a papír nestačí. Potřeboval jsem něco víc. Rozhodl jsem se vybudovat dům z kamene, abych tak vyjádřil své nejhlubší myšlenky.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 10.2.2010 13:52

Geopatogenní zóny II.

Geopatogenní zóny II.

8.9.2000 00:00  |  Zdravý domov

Geopatogenní zóny - dvě slova, která vyvolávají celou řadu rozporuplných reakcí. Jedni tvrdí, že škodí lidskému organizmu a dokazují to na celé řadě příkladů. Druzí (skeptici) oponují tím, že jde o pouhou smyšlenku, která nemá z vědeckého hlediska opodstatnění. Argumentují tím, že geopatogenní zóny nelze změřit dostupnými měřícími přístroji, a tak vlastně nemohou existovat. Základní otázka tedy zní: kdo má skutečně pravdu?... celý článek

Komentářů: 415 | Poslední komentář: 14.5.2016 12:30

Geopatogenní zóny I.

Geopatogenní zóny I.

11.8.2000 00:00  |  Zdravý domov

Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval.... celý článek

Komentářů: 48 | Poslední komentář: 1.12.2017 15:28

Očisty bytu od negativní energie

Očisty bytu od negativní energie

6.7.2000 00:00  |  Zdravý domov

Představte si, že se stěhujete do nového bytu, v němž před vámi již někdo bydlel. S jakým druhem energie, s jakými silami se v něm setkáte? S bioenergií lidí, kteří v něm přebývali dříve. V prázdném chlévu cítíte dobytek, v garáži auto. Totéž vnímáte v bytě.... celý článek

Komentářů: 20 | Poslední komentář: 25.9.2014 20:35

Krystaly - zářivé aktivátory vaší energie

Krystaly - zářivé aktivátory vaší energie

23.6.2000 00:00  |  Zdravý domov

Zářící krystal - to je mihotavé světlo, to je barevná duha! Jak kouzelné se zdají krystaly mladým i starým. Od nejstarších dob byly lidské bytosti uchvácené světem nerostů - a proč by ne? Skládáme se z milionů krystalických částic, minerálů v našich buňkách, které se třpytí hluboko v nás jako nebeská tělesa nad námi. Naše nadšení hvězdami, planetami a vnějším prostorem je stálou paralelou k našemu vnitřnímu, vesmírnému hledání.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 9.4.2007 14:31

Desatero pro zdravou kancelář

Desatero pro zdravou kancelář

14.4.2000 00:00  |  Zdravý domov

Mnozí z nás stráví podstatnou část dne v kanceláři za pracovním stolem. Je však rozdíl, zda jde o místo, kde panuje chaos a nepořádek, či jde o oázu klidu a harmonie.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 1.10.2011 16:30

Feng-shui a geomancie

Feng-shui a geomancie

11.4.2000 00:00  |  Zdravý domov

Architektura není jen hra s tvarem a formou. Výsledek ovlivňuje Váš život více, nežli jste ochotni si připustit. V pozitivním i negativním smyslu.Geomancie je intuitivní odhalování skrytých problémů nebo naopak pozitivních míst v přírodě i v domě, vzniklých přirozenou cestou nebo činností člověka. Feng-Shui je tradiční čínská geomancie a umění návrhu šťastného a zdravého domova.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:41

Geopatogenní stres

Geopatogenní stres

20.2.2000 00:00  |  Zdravý domov

Abnormální energetická pole generovaná hlubokými podzemními proudy, velkými minerálními depozity nebo poruchami vrstvení zemské kůry mohou způsobovat geopatogenní stres (GS). Ač se to může zdát divné, GS může být přispívajícím faktorem téměř ke všem problémům - počínaje migrénou až po rakovinu, přes noční můry až k manželským rozvodům.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:29