Zdravý domov výpis článků

Pozitivní utváření vašeho prostředí

Pozitivní utváření vašeho prostředí

19.7.2001 00:00  |  Zdravý domov

Pozorujte nejrůznější vlivy, které denně působí na vaše smysly, abyste i v této oblasti dokázali harmonizovat energii a pozitivně utvářet své bezprostřední okolí. ... celý článek

Komentářů: 0

Elektrostatické stínění geopatogenních zón

Elektrostatické stínění geopatogenních zón

28.6.2001 00:00  |  Zdravý domov

Jsou místa, ve kterých vlivem nehomogenity podloží dochází nad terénem k určitým změnám fyzikálně chemických vlastností prostředí, které mohou negativně stimulovat živý organismus. Značný vliv může mít jak změna chemického složení vzduchu, tak i změna intenzity elektromagnetického pole. Negativní působení je závislé na dispozici jedince, době působení a intenzitě odpovídajícího elektromagnetického pole. ... celý článek

Komentářů: 19 | Poslední komentář: 16.5.2014 18:59

Jak zajistit  dobrý vzduch v obytné místnosti

Jak zajistit dobrý vzduch v obytné místnosti

18.4.2001 00:00  |  Zdravý domov

V místnostech ve kterých žijeme či pracujeme může docházet k hromadění zdraví nebezpečných látek. Bolest hlavy, únava, podráždění dýchacích cest jsou většinou prvními příznaky, že s naším obytným prostorem není vše v pořádku. Pro zlepšení kvality vzduchu se dá udělat mnohem víc než občas vyvětrat. ... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 23.3.2015 12:52

Vastu neboli indické feng shui

Vastu neboli indické feng shui

10.4.2001 00:00  |  Zdravý domov

Feng shui a vastu tvoří harmonickou jednotu dvou doplňkových systémů bydlení podle jemných zákonů přírody. Oba systémy mají svůj význam, silné i slabé stránky a klíčové body. Feng shui se soustřeďuje hlavně na tok životní energie v domě, vastu si všímá vztahu domu k silám a energiím Země a vesmíru, jež na něj a na jeho obyvatele působí podle světových stran. ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:25

Proč nekouřit v kancelářích a obytných prostorech?

Proč nekouřit v kancelářích a obytných prostorech?

6.4.2001 00:00  |  Zdravý domov

Kouření přispívá k hromadění škodlivých látek v prostoru. Tyto škodliviny ohrožují jak kuřáka samotného, tak i lidi, kteří s ním sdílejí danou místnost. Obzvlášť nebezpečné jsou sloučeniny, které vznikají při doutnání cigarety.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 5.5.2013 22:44

Kolem bavorských jaderných elektráren více rakoviny dětí

Kolem bavorských jaderných elektráren více rakoviny dětí

3.4.2001 00:00  |  Zdravý domov

V okolí aktivních jaderných elektráren v německé spolkové zemi Bavorsku se podle studie Mnichovského ústavu pro životní prostředí vyskytuje výrazně více případů onemocnění dětí rakovinou než v jiných oblastech. ... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:34

Ekosídliště

Ekosídliště

30.3.2001 00:00  |  Zdravý domov

V rakouském městě Ganserndorf nedaleko proslulého safari leží jeden z nejpozoruhodnějších evropských projektů ekologického bydlení, zvaný stručně Gartnerhof.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:00

Jak se bránit elektrosmogu v domácnostech

Jak se bránit elektrosmogu v domácnostech

6.3.2001 00:00  |  Zdravý domov

Pod slovem smog si představujeme něco rozptýleného v ovzduší, co nás většinou obtěžuje zápachem, pálením očí, podrážděním sliznice a pod. To znamená že většinou smog vnímáme a snažíme se mu pokud možno vyhnout. Někde jsem četl, že kdyby elektrosmog měl černou barvu, tak neuvidíme ani na vlastní ruce. Ale protože je neviditelný, tak nepoznáme, že jsme mu neustále vystaveni. ... celý článek

Komentářů: 21 | Poslední komentář: 24.4.2014 00:19

Jak vybrat správný vodní filtr ?

Jak vybrat správný vodní filtr ?

7.2.2001 00:00  |  Zdravý domov

Při hledání optimálního řešení se ptejte na tyto záležitosti:... celý článek

Komentářů: 22 | Poslední komentář: 27.10.2017 15:21

Rakovinové domy

Rakovinové domy

6.2.2001 00:00  |  Zdravý domov

Rakovinové domy se na první pohled neliší od domů ostatních. Jejich obyvatelé možná něco tuší, ale většinou si to ani neuvědomují. Často se stává, že o tomto problému nechtějí nic vědět, protože se domnívají, že se s tím nedá stejně nic dělat.... celý článek

Komentářů: 22 | Poslední komentář: 1.12.2017 15:54

Vodní filtry

Vodní filtry

5.2.2001 00:00  |  Zdravý domov

Tímto celosvětově srozumitelným, byť nepřesným názvem jsou označována zařízení pro dodatečnou úpravu vody v místě spotřeby. Tato zařízení jsou používána v mnoha odvětvích lidské činnosti a využívají k úpravě vody dlouhou řadu různých technologií - nejen filtrace. Pro stručnost se omezme pouze na vodní filtry používané pro získávání vysoce kvalitní pitné vody k vaření a k pití v domácnostech.... celý článek

Komentářů: 12 | Poslední komentář: 11.12.2016 21:12

Kvalita pitné vody přímé spotřeby

Kvalita pitné vody přímé spotřeby

25.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

Je v silách (nejen českého) vodárenství docílit vysoké kvality stále dražší pitné vody podle stále přísnějších standardů?? A dopravit ji na místo spotřeby bez úhony na kvalitě, aby se jen nepatrná část z ní skutečně "vypila"??... celý článek

Komentářů: 16 | Poslední komentář: 31.1.2018 09:59

Kvalita vody ze studní

Kvalita vody ze studní

23.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

...není centrálně sledována, pouze odhadována. V roce 1994 byl proveden průzkum na 125 studnách okresu Plzeň-jih. Při srovnání výsledků analýz s celým rozsahem ČSN 757111 nevyhovovala normě ani jedna studna. Nejčastějším výsledkem bylo, že norma je překračována ve 3-7 ukazatelích v jedné studni.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:06

Jakost vody z veřejných vodovodů ČR

Jakost vody z veřejných vodovodů ČR

22.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

Poslední celoplošný průzkum kvality pitné vody na všech vodárenských zdrojích (nikoliv sítích) ČR byl proveden v r. 1991. Z přiloženého grafu, převzatého z ročenky MZ ČR "Vodovody a kanalizace České republiky" vyplývá, že podíl obyvatel zásobovaných ze zdrojů s vodou trvale nevyhovující nebo občas vyhovující ČSN 757111 Pitná voda, byl dvě třetiny. Trvale vyhovující vodou pak jedna třetina obyvatel. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:14

Proč se standardy pro pitnou vodu stále zpřísňují?

Proč se standardy pro pitnou vodu stále zpřísňují?

18.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

Za dobu mé práce v českém vodárenství od konce 50. let jsem zažil platnost čtyř norem pro pitnou vodu. Ta první - ČSN 567900 (1959-64) měla 36 fyzikálních, chemických, mikrobiálních .... atd. ukazatelů. Ta předposlední - ČSN 830611 (1975-91) měla 45 ukazatelů a 7 stránek. Ta nyní platná má více než 80 ukazatelů a 21 stránek. Cena jednoho rozboru vody v rozsahu celé normy je cca 15 000 Kč.... celý článek

Komentářů: 0

Jak bydlet lépe a zdravěji?

Jak bydlet lépe a zdravěji?

7.1.2001 00:00  |  Zdravý domov

Ekologické bydlení by mělo být pro osoby pobývající v těchto budovách zdravé, a to ve všech směrech. To znamená, že vzduch v těchto stavbách by měl být kvalitní, nezamořený škodlivinami, patogenními mikroorganismy, částicemi prachu, plísněmi, roztoči atd. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 24.7.2017 21:45

Feng Shui a domov

Feng Shui a domov

14.12.2000 00:00  |  Zdravý domov

Domov by měl být něčím mnohem víc než jen místem, kde přespáváte. Slovo domov vyvolává v našem vědomí podstatně víc příjemných představ než slova dům nebo byt. Když se vrátíte z práce, máte radost, že jste zase doma?... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 17.2.2015 05:20

Barevný domov

Barevný domov

8.12.2000 00:00  |  Zdravý domov

Barvy dávají místnosti emocionální zabarvení. Některé barvy nás vzrušují, jiné rozčilují, další naopak uklidňují. Před několika lety byl proveden zajímavý experiment, když vězně odsouzené za násilné trestné činy zavřeli do cel vymalovaných růžovou. Tato barva odčerpala agresivitu a stali se z nich příkladní vězňové. Z toho lze vidět, že barva může mít neuvěřitelný účinek, takže musíme pečlivě vybírat a rozmyslet si, jak ji použijeme.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 24.7.2017 21:34

Více jak polovina populace sedí nesprávně

Více jak polovina populace sedí nesprávně

20.11.2000 00:00  |  Zdravý domov

Sezení musí být nejen pohodlné, ale především zdravé. Stoupající náročnost povolání úměrně prodlužuje dobu, po kterou jsme v práci a většinu času v ní sedíme. Jestliže je to na pracovišti pět až osm hodin denně a dalších téměř pět v autě, u televize, jídelního stolu, v kině nebo divadle, dostáváme se k neuvěřitelnému číslu 80 tisíc hodin během celého produktivního života.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 16.9.2009 11:40

Jsme to, v čem a jak bydlíme a žijeme

Jsme to, v čem a jak bydlíme a žijeme

13.11.2000 00:00  |  Zdravý domov

Ve své autobiografii Memories, Dreams Reflections popisuje C. G. Jung postupné budování svého domu v Bollingenu u Curyšského jezera. Impulsem pro stavbu byla snaha sdělit svou víru do kamene. Jung cítil, že Slova a papír nestačí. Potřeboval jsem něco víc. Rozhodl jsem se vybudovat dům z kamene, abych tak vyjádřil své nejhlubší myšlenky.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 10.2.2010 13:52