Balené vody

28.8.2002 00:00
Zdravý domov

Již dávno se ví, že jsme si neekologickým chováním pokazili vodu. Tohoto si všimli "šikovní" lidé a řekli si, že by bylo zajímavé na této skutečnosti vydělat a tak začali vodu prodávat. Prodávat v plastových láhvích, které dál zamořují životní prostředí. Zní to jako zlý sen, ale bohužel je to realita. Masivní reklama udělala své a lidi kupují balenou vodu, aniž by se nad tím nějak zamýšleli. Naši pradědové by pravděpodobně zemřeli smíchy, kdyby někdo v jejich době přišel s tím, že jim bude prodávat vodu. Pozici balených vod na trhu umocňuje přesvědčení spotřebitelů, že je kupovaná voda v plastu jediným, a někteří se dokonce domnívají že nejlepším, řešením! Jak to tedy s balenou vodou doopravdy?

Pro základní orientaci začněme rozdělením balených vod. Podle legislativní úpravy z roku 1997 patří do pojmu "balené vody":
" vody pitné, balené v lahvích
" vody minerální
" vody kojenecké
" vody stolní

Balené pitné vody dle vyhlášky o pitné vodě nejsou v ČR v běžném prodeji. S jejich využitím se počítá pouze v případech přírodních katastrof jako s dočasnou náhradou za vyřazené obvyklé zdroje pitných vod.

Minerální vody jsou nevhodné k soustavnému používání. To Vám ale reklama v TV neřekne, přirozeně Vás nutí k co nejvyšší spotřebě. Mimo nadměrného obsahu minerálních solí jsou balené minerální vody (míněno ve skl. láhvích) nevhodné k soustavnému používání také pro přítomnost látek problematické povahy. Tyto látky se vyskytují v řadě minerálek. Takovou látkou je např. arsen, nervový jed kumulativního charakteru a podezřelý karcinogen. Na etiketě jedné ze známých minerálek, která byla v sedmdesátých až osmdesátých letech doporučována pediatry a hygieniky k přípravě kojenecké stravy byla do roku 1985 uváděna koncentrace 1,05 mg/l HAsSO4 2-. To je po přepočtu na As (arsen) koncentrace 11x převyšující ukazatel normy pro pitnou vodu. Po roce 1985 byla udávána koncentrace převyšující normu "pouze" 2,1x. Přesto se vesele prodává dál! Soustavné nahrazování pitné vody minerálkami povede k poruchám vašeho zdraví pro nadměrný příjem minerálních solí.

Kojenecké a stolní balené vody jsou vyráběny s použitím přísnějších limitů (normy) než jsou limity kontaminantů pro vody pitné. A pro vody kojenecké jsou přísnější než pro vody stolní. Kojenecké vody jsou řešením přípravy stravy kojencům do 6 měsíců věku. Právě potřebou kojenecké balené vody byly zdůvodňovány snahy o zavedení výroby balených vod, které vyvíjelo české ministerstvo zdravotnictví již od 70. let. Že se z výroby balených vod v ČR stane ekologická pohroma, tehdy nikdo nepředpokládal. V dalším textu budeme věnovat pozornost pouze baleným, stolním a kojeneckým vodám, protože pouze těmito balenými vodami lze nahrazovat vodu pitnou. Pro ulehčení budeme tedy dále balenými vodami mínit stolní a kojenecké!

Začněme pozitivem! Příznivě lze posuzovat balené vody v tom, že jsou na trhu konkurenčním zbožím pro přeslazené a překyselené limonády, často obsahující stabilizační a jiné chemikálie. To je ale v kostce jediné pozitivum které můžeme o balených vodách říci.

A teď negativna! Nejprve ekonomické hledisko. Prodej a požívání balených vod je činnost vzorově neekologická. Ke krytí celé své potřeby pitné vody zkonzumuje 4členná rodina: 4 os. x 2 l/os. den x 365 dní/rok = 2920 litrů ročně. Baleno v PET lahvích o objemu 1,5 litru to znamená 1950 lahví/rok. Tyto lahve, za které rodina zaplatila v ceně balené vody cca 7000Kč se vyhodí. Sedm tisíc korun zaplatí pouze za plast. Kolik zaplatí i za obsah?

V naší předměstské samoobsluze se prodává 1 láhev balené vody za 10,90 Kč, nejnižší cena, kterou jsem zaznamenal, byla 7,90 Kč. Roční rodinné náklady na 2920 l vody tak vycházejí na 17 300 až 21 300 Kč, tedy měsíčně na 1440 až 1780 Kč. To je položka, kterou skutečně zaplatí rodina, bude-li chtít řešit svůj problém s pitnou vodou, který máme dnes všichni nehledě na to, zda jsme napojeni na obecní vodovod či zda máme svoji studnu. Většina českých rodin však kupuje balenou vodu jen "na pití", protože vaří z vody z kohoutku, takže k takovým číslům za balenou vodu se prakticky nedostaneme. Ovšem voda na pití je cca polovinou uvedené ceny a to je nezvratně reálné. Proč kupujeme jen vodu "na pití" již víte z předchozího článku s názvem "Spotřebitelé a jejich nejnebezpečnější omyly".

Balená voda je opravdu velmi drahé řešení. Pokud totiž má být skutečným řešením je nutné kupovat vodu jak na pití tak k přípravě stravy a nápojů (čaj, káva?). Další významnou stinnou stránkou je kvalita balené vody. Zásadní problémy kvality jsou dva.

1. voda je plněna do PET plastu, který rozhodně není stabilní. Protože doba, která uplyne od naplnění do PET lahve až ke spotřebě poměrně dlouhá, začne se plast do vody louhovat!

2. teplota skladování. Zejména v supermarketech , ale i jinde se balená voda skladuje při téměř pokojové teplotě. Mnohdy vidíte stát palety balené vody na slunci vedle skladu supermarketu několik hodin a někdy i dní!!!

Jak je to s ekologií? Je paradoxem dnešní "společnosti na jedno použití", že pilně hromadí velké množství odpadků z materiálů, které jsou přírodě cizí a tedy přírodními pochody nerozložitelné. Po jednom použití odhozené PET lahve zdobí příkopy našich silnic, v lepším případě ucpávají skládky komunálního odpadu na věčné časy. Jejich recyklace byla v ČR zavedena s mnohaletým zpožděním a funguje velmi nedokonale (z cca 10 %). Toto je zjevný ekologický problém.

Skrytějším ekologickým problémem jsou škody, způsobené přepravou balené vody od výrobny do obchodu a z obchodu ke spotřebiteli. Pořízení tisíce litrů balené vody předpokládá vytěžení a zabalení 1.000 litrů vody výrobcem, přepravu více než jedné tuny zboží nejprve přepravcem a následně spotřebitelem a nakonec vyhození 1000 litrů obalů vyrobených z trvanlivých materiálů + jejich likvidaci. Vezměte si jenom ten fakt, kolik nafty musí propálit nákladní automobily při přepravě balené vody. Jeden z předních českých hygieniků říká .... "netajím se preferencí balených vod domácího původu, protože dovoz vody (ne vždy ideální jakosti) přes půl Evropy považuji za jednu ze zhovadilostí tzv. tržní ekonomiky...". Takže nám nestačí cpát ČR plastovými lahvemi domácího původu, dokonce je i dovážíme?!?

Konkrétní doporučení k baleným vodám:

Můžete však potřebovat kojeneckou vodu pro své dítě v případě nouze, nebo stolní vodu pro výlet na horu Říp. Jak tedy odlišit dobrou balenou vodu od špatné nebo podezřelé?
1. Všímejte si data výroby (spotřeby): nakupováním co nejčerstvější balené vody snížíte riziko nejen z výskytu nadbytku bakterií, ale i riziko z přítomnosti výluhů z obalů a víček.
2. Byla kupovaná voda skladována v chladu a temnu?
3. Je na etiketě lahve uvedeno kromě obchodního názvu typu "Pramen zdraví" označení stolní nebo kojenecká voda?
4. Kojeneckou vodu sycenou oxidem uhličitým zbavte před přípravou kojenecké stravy "bublinek" převařením.
5. Z otevřené lahve, kterou bezprostředně nespotřebujete, nepijte přímo. Ukládejte ji do chladničky (chladno a temno) nejdéle na 3-4 dny.
6. Údaj o chemickém složení "voda a oxid uhličitý" by vás měl vést k podezření, že se nejspíš jedná o sodovku - nikoliv o stolní nebo kojeneckou vodu.

Upřednostňujte balené vody, které uvádí alespoň stručný výtah z jejich chemického složení, nejlépe i včetně údaje o celkové mineralizaci vody. Celková mineralizace stolní nebo kojenecké vody by měla být v rozmezí cca 200-600 mg/l solí. Z dosažitelných údajů českých výrobců nebo hodnotitelů vyplývá, že tomuto souhrnnému kriteriu vyhovují např. ČESKÁ VODA (494), DRNKA (485), AQUILLA (430), OASA (350), ČESKOMORAVSKÁ VODA (322), BLANICKÝ PRAMEN (299),NIKO (263) a HORSKÝ PRAMEN (230).

Balená voda je tedy zlo, které ale není nutné. Existuje i jiný jednoznačně kvalitnější a dokonce o mnoho levnější způsob jak získat opravdu kvalitní pitnou vodu, o čemž si povíme v dalším článku. Soustavné nahrazování pitné vody minerálkami nebo naopak vodou, upravovanou tzv. reversní osmózou či vodou destilovanou, povede k poruchám Vašeho zdraví. V prvém případě pro nadměrný příjem minerálních solí, v druhém případě pro jejich naprostou absenci.

Podrobnější informace o této problematice naleznete na www.fontanus.cz.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Mirko, o vikendu jsem cetl clanek o filtrech v casopise Kvety (35/2001) a byl...
Olda  |  2.9.2002 14:25

Když Bůh stvořil zeměkouli, pálenku, víno, pro každý případ...
BS  |  3.8.2006 14:58

Proč vodě vadí vysoká teplota???? Děkuju.
Mirka  |  3.8.2006 16:50

Ahoj"doktorko" Přečetla jsem si Vaše články a musím podotknout, že...
lenka  |  30.8.2006 21:20

jak se vede smradi
UTU  |  17.10.2006 17:34

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *