Čím vším móda anglických trávníků škodí životnímu prostředí a jak ji nahradit

Čím vším móda anglických trávníků škodí životnímu prostředí  a jak ji nahradit

24.7.2018 00:01  |  Zdravý domov

Úbytek hmyzu, ptáků, sucho, povodně, horko, prašnost, znečištění životního prostředí chemií a spalovacími zplodinami, eroze půdy, ochuzování zeminy o živiny, hluk, snižování druhové rozmanitosti rostlin i živočichů, stres, alergie - k tomu všemu může přispívat i móda anglických trávníků. Čím ji nahradit? ... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 2.8.2018 17:19

Komentáře

reagovat 25.7.2018 16:57 - Jenda

Tak asi nejhorší je to sucho - žádná (vysekaná) tráva rovná se žádné horizontální srážky - žádná rosa, která sama o sobě dokáže poskytnout vláhu pro růst. Potom je vše vyprahlé a vzniká poušť. Na plno zahradách a veřejných prostorech toto můžeme vidět. Kde to tak nevypadá, tak tam je buď zatím dostatek srážek a nebo se trávník zalévá, což je velké plýtvání vodou.

reagovat 26.7.2018 06:37 - anglický trávník...

Tak asi nejhorší je to...

Co bys chtěl po anglanech...

reagovat 26.7.2018 08:11 - sdfg

No pokud ho udržují Roundupem od firmy Monsanto,tak už jeden rakovinou nemocný američans svědčil,že to má z toho(asi zemědělěc) nebo něco s tím dělal.

reagovat 26.7.2018 09:00 - Ouha

Jo je totak. Lidé ve své bláhové touze po dokonalosti už jen netrápí své děti, aby byly dokonalé. teď už ty nebohé přírodní venkovské trávníky, tvoří z nich jakési laboratorně vypěstované koberce, sterilní trapno, tteré jaksi neslouží k ničemu jinému, než k jejich dalšímu předstupni dosáhnout oné dokonalosti,když se jim to npodařilo na jejich vzdělání,karierách, dětech, tak teď aspoň ty mizerné trávníky ať má spoused vzteka. Smysl života?

reagovat 26.7.2018 13:26 - Marek

No pokud ho udržují...

Udržoval tak školní pozemky :-(
https://zpravy.idnes.cz/glyfosat-roundup-herbicid-rakovina-zaloba-skolnik-usa-p1n-/zahranicni.aspx?c=A180724_100250_zahranicni_aha

reagovat 26.7.2018 13:28 - Marek

Jo je totak. Lidé ve své...

Bohužel dnes v ČR v oblastech sucha má málokdo trávník "ať má soused vzteka" - spíš žalostnou, uschlou parodii na trávník - a nejsmutnější to je na veřejných prostorech :-(

reagovat 26.7.2018 23:09 - Shogun

Krásnej a obohacující článek...
Smrt anglickým trávníkům!

reagovat 2.8.2018 17:19 - Skvely prispevek z fb

Jak si zabít vlastní trávník? Aneb tristní stav travnatých ploch vlivem průběhu počasí a zcela nevhodné údržby. Určeno všem, kdo se starají o trávníky, nebo nejsou k současnému stavu lhostejní.

Současný trend nesmyslného kosení vyprahlých trávníků mne přiměl napsat tento příspěvek. Technologicky nesmyslné, nízké kosení v tropických dnech, v období extrémního sucha, zcela zásadně poškozuje travní porosty. Kromě poškození samotných travních porostů má tyto důsledky:

- nežádoucí změna druhové skladby, snížení kvality trávníků
- odumírání travních porostů
- snížení diverzity hmyzu, ztráta stanovišť pro úkryt a
rozmnožování, zdroje potravy
- ztráta úkrytů pro ptactvo
- odkrytí povrchu půdy, zvýšení teploty půdy ohřevem
- vysychání půdy
- degradace půdy
- rozvoj ruderálních porostů
- narušení biologické aktivity v půdě, úbytek půdních
organismů
- větrná eroze
- vodní eroze
- zvýšená prašnost
- snížení vzdušné vlhkosti, zvýšení teploty, negativní vliv na
mikroklima
- ztráta potravy pro živočichy
- ztráta schopnosti půdy vsakovat dešťové srážky
- ovlivnění malého cyklu vody, odtok dešťové vody po povrchu
do kanalizace.
- zbytečně promrhané veřejné prostředky = plýtvání

Trocha základní teorie:

Travní porost, založený osevem, se skládá z více druhů trav a jejich odrůd, případně dalších dvouděložných rostlin. Výběr osiva, jeho skladby, odpovídá požadavkům na vlastnosti travního porostu, jeho vzrůstnost, odolnost vůči sešlapu, suchu a četnosti kosení. Takže existují různé typy trávníků, které se liší skladbou, účelem a intenzitou údržby. Od okrasných parterových, přes sportovní, obyčejné parkové až po květnaté louky. Ovšem všechny typy mají společné:

Trávník je světlomilný, náročný na živiny a vláhu. Jakmile něco z výše uvedeného chybí, nejcitlivější druhy odumírají, trávník řídne, jeho místo obsazují dvouděložné rostliny. Snižuje se jeho užitková a estetická hodnota.

Trávník se miliony let přizpůsoboval průběhu počasí a vyvinul si svou strategii. Nevhodné období pro vegetaci překonává v dormanci ( období vegetačního klidu ).
Zimní dormance je období vegetačního klidu, vyvolané nízkými teplotami, sněhovou pokrývkou, krátkým dnem.
Letní dormance je období vegetačního klidu, vyvolané suchem a vysokými teplotami. Trávník přestává růst, vegetovat, zežloutne, stáhne si asimiláty z listů do kořenů. V tomto stavu přestává nevhodné období. Jedná se o přirozené fenologické fáze.

Výška, neboli vzrůstnost trávníku a jeho náročnost na údržbu je dána druhovou skladbou. Ta určuje odolnost trávníku vůči sešlapu, suchu, četnosti kosení, odolnosti vůči chorobám. Takže okrasné směsi jsou krásně měkké, vyrovnané textury, šťavnatě zelené, vhodné ke středně nízké a časté seči, nemají rády sešlap. Takže trávník na parádu, který kosíte 2x týdně, hnojíte, zavlažujete, vertikutujete, atd. Sportovní trávníky snáší zátěž, časté a nízké kosení, to vše na úkor svěže zelené, pěkné textury a měkkosti. Pak jsou tu ty obyčejné parkové. Jsou vyšší, snesou méně péče, tzn. kosení 1x za měsíc. Obsahují i dvouděložné rostliny, plevele z pohledu majitele trávníku. Poslední kategorií jsou květnaté louky, vyžadující maximálně dvě seče za rok. Jsou vysoké, obsahují dvouděložné rostliny. Jsou zdrojem potravy pro hmyz, zvěř, útočištěm pro ptáky a jiné živočichy. Pestrá druhová skladba, různá hloubka kořenového systému, schopnost čerpat vláhu z větší hloubky, vyšší odolnost vůči suchu. Ovšem jedno mají travní porosty společné, pravidlo výšky kosení.

Všeobecné pravidlo pro kosení trávníku je, že se při kosení odstraňuje maximálně 1/3 čepele ( listu ) a nesmí se poškodit růstový vrchol ( srdíčko ), ze kterého čepel vyrůstá. To znamená, že chcete kosit na výšku 4 cm, musíte kosit při výšce 6 cm. Pokud kosíte níž, poškodíte růstový vrchol. Trávník je na poškození růstového vrcholu extrémně citlivý v kombinaci s vysokými teplotami, suchem a přímým sluncem. Při poškození růstového vrcholu v období veder odumírá. Pokud máte porost vysoký 20 cm, kosíte na výšku cca na 13 cm. Snadná poučka. Pokud vám přeroste o dovolené trávník z požadovaných 4 cm na 20 cm, nemůžete ho pokosit na cílovou výšku, ale rozložit snižování na více sečí v závislosti na počasí. Pokud je pod mrakem a vlhko, snese trávník nižší sestřih, návrat na původní výšku je možný ve dvou sečích.

Trávník nesnese teploty půdy nad 42 st. C. V extrémně parných dnech dosahuje povrch půdy v blízkosti fasád a zpevněných ploch vyšších teplot a odumírá. Zůstávají jen dvouděložné rostliny, které koření mnohem hlouběji. Dosáhnou pro vláhu, utečou kořeny před vysokými teplotami do hloubky.

Já se ptám......
Proč se kosí trávníky, které jsou v letní dormanci? Nerostou! Zcela zbytečné mrhání penězi.
Proč se kosí trávníky nízko na 3 cm, bez ohledu na druhovou skladbu a typ trávníku, včetně růstových vrcholů? Mnohdy se skalpují až do půdy pomocí mulčovačů, aby se prý zarovnal povrch. Dochází k poškozování žací mechanizace. Jen další plýtvání. Je to neznalost? Nezájem?

Ing. Petra Löffelmannová
Zahradní architekt

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Jo je totak. Lidé ve své bláhové touze po dokonalosti už jen netrápí...
Ouha  |  26.7.2018 09:00

Udržoval tak školní pozemky :-(...
Marek  |  26.7.2018 13:26

Bohužel dnes v ČR v oblastech sucha má málokdo trávník "ať má...
Marek  |  26.7.2018 13:28

Krásnej a obohacující článek... Smrt anglickým trávníkům!
Shogun  |  26.7.2018 23:09

Jak si zabít vlastní trávník? Aneb tristní stav travnatých ploch vlivem...
Skvely prispevek z fb  |  2.8.2018 17:19

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 

Reaguji na komentář - nereagovat

* *