Jakost vody z veřejných vodovodů ČR

22.1.2001 00:00
Zdravý domov

Poslední celoplošný průzkum kvality pitné vody na všech vodárenských zdrojích (nikoliv sítích) ČR byl proveden v r. 1991. Z přiloženého grafu, převzatého z ročenky MZ ČR "Vodovody a kanalizace České republiky" vyplývá, že podíl obyvatel zásobovaných ze zdrojů s vodou trvale nevyhovující nebo občas vyhovující ČSN 757111 Pitná voda, byl dvě třetiny. Trvale vyhovující vodou pak jedna třetina obyvatel.V následujících letech bylo celoplošné sledování kvality vody nahrazeno tzv. monitoringem jakosti pitné vody. Ten je prováděn Státním zdravotním ústavem v Praze. Vychází z několika set tisíc analýz pitných vod, které jsou k dispozici asi padesáti procentům všech obyvatel zásobovaných vodárenskými společnostmi.

Monitoring za rok 1994 uvádí, že na výstupu z vodáren bylo zjištěno v 73 % odebraných vzorků přechlorování vyráběné vody, v 52% vzorků překročení limitního obsahu fenolů, ve 38 % limitů pro vanad, ve 21 % limitů pro obsah arsenu, barya a rtuti, v 18 % limity obsahu chloru.... atd. Na vodovodních sítích bylo zjištěno 53 % vzorků s překročením již zmíněného organicky vázaného chloru, 51 % překročení limitu fenolů a 50 % nedodržení mezních koncentrací chloru .... atd.

"Kontrola jakosti vod při úpravě na pitnou vodu". To je název ČSN 757212. Ta určuje minimální četnost rozborů, kterou jsou povinni zajistit výrobci pitné vody, na úpravnách vody nebo na zdrojích. Provedení úplného rozboru v celém rozsahu normy pro pitnou vodu je v ní pro oblasti:
 • čítající 500 až 200 000 zásobovaných obyvatel předepsáno pouze 2x ročně
 • pro velkoměsta, tedy oblasti s více než 200.000 obyvatel je předepsaná minimální četnost vzorků pro úplný rozbor 4x ročně.

  Předepsaná četnost je nedostačující i pro velmi dobře zajištěné zdroje podzemních vod. Zcela nedostačující je pro rizikovější úpravny povrchové vody s břehovým odběrem. V tocích se v případech náhlého zvýšení průtoků mění složení a tím i kontaminace odebírané vody v průběhu třiceti minut.

  Stát se stará o kvalitu vodovodní vody. Tak zní nejrozšířenější omyl spotřebitelů. Toto tvrzení ztratilo i své zcela formální opodstatnění již v roce 1993. Tehdy došlo k odstátnění původních osmi krajských podniků vodovodů a kanalizací. Vzniklo 3.000 privátních vlastníků vodovodů a pouze významných provozovatelů je dnes 111. Tento "velký třesk" po sobě zanechal škody i v péči o kvalitu pitné vody. Pověra o péči státu však houževnatě přetrvává z dob minulých, kdy se stát staral nejen o kvalitu pitné vody, ale i o daně, bydlení a světový názor českého občana. Dnes i o ten názor aby se občan staral sám.

  Zavedených omylů je více: Převařením zbavíte pitnou vodu pouze bakterií, nikoliv ostatního znečištění. Chlorový zápach není znakem kvalitní pitné vody, atd........

  Autor: Ing. Václav Michek Autor je vodárenský technolog, zakládající člen Československé asociace vodárenských expertů a pracuje ve firmě Aqua Aurea.
 • Související články

  Pijte vodu!

  12.5.2004 00:00

  Kvalita pitné vody přímé spotřeby

  25.1.2001 00:00

  Ganga - zázračná řeka

  24.1.2001 00:00

  Kvalita vody ze studní

  23.1.2001 00:00

  Proč se standardy pro pitnou vodu stále zpřísňují?

  18.1.2001 00:00

  Pití vody podporuje tvořivost

  3.7.2000 00:00

  Voda která léčí

  1.3.2000 00:00

  Fluorizace

  7.1.2000 00:00

  Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  Plasty a plastové výrobky se uplatňují stále častěji ve stavebnictví....
  Ing. Bárta Daniel  |  26.6.2002 12:03

  mě by spíš zajímalo jak donutit obec, která má v majetku studnu. Studna...
  Silvi  |  6.9.2007 10:27

  Všechny plastové trubky používané pro rozvody musí mít atest -...
  Pro Daniela Bártu  |  7.9.2007 17:32

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *