Kvalita vody ze studní

23.1.2001 00:00
Zdravý domov

...není centrálně sledována, pouze odhadována. V roce 1994 byl proveden průzkum na 125 studnách okresu Plzeň-jih. Při srovnání výsledků analýz s celým rozsahem ČSN 757111 nevyhovovala normě ani jedna studna. Nejčastějším výsledkem bylo, že norma je překračována ve 3-7 ukazatelích v jedné studni.

S využitím řady dalších lokálních sledování dospěl Státní zdravotní ústav Praha (1999) k tomuto kvalifikovanému odhadu: Zdravotně rizikových je asi 70 % studní. Tento odhad se týká cca 800 tisíc studní veřejných, neveřejných i soukromých, kterými je na území ČR zásobováno cca 1,44 miliónu spotřebitelů.

Odhad je nižší než dosud udávaných více než 95 % studní nevyhovujících normě. To proto, že autoři při hodnocení nevycházeli striktně ze znění normy, ale do úvah zahrnuli i skutečnou závažnost jednotlivých ukazatelů kvality studniční vody. Autoři studie zároveň zdůrazňují, že tento snížený odhad není důvodem k uspokojení zvláště v době, kdy řada majitelů studní obnovuje jejich provoz.

Základním předpisem pro uživatele budoucích i stávajících studní je ČSN 755115 "Studny individuálního zásobování vodou" (1993). Zdařilým komentářem k této normě, ale i návodem k řadě dalších činností kolem studní je čtivá příručka MUDr. Františka Kožíška "Studna jako zdroj pitné vody" (SZÚ,1998). Technologické postupy a zařízení k nápravě kvality studniční vody se však bohužel v této jinak velmi zdařilé příručce omezují pouze na desinfekci. Opomíjí se tak skutečnost, že řadu kontaminantů (dusičnany, železo, mangan, organické znečištění atd.) zpravidla nelze odstranit prostým uvedením studny do řádného stavu či desinfekcí vody.

Příručka by měla být k dispozici na všech OHS zdarma, případně ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 - Vinohrady u paní Císařové (budova 11, 1. patro dveře 136, tel.:02/67 08 25 77)

Autor: Ing. Václav Michek
Autor je vodárenský technolog, zakládající člen Československé asociace vodárenských expertů a pracuje ve firmě Aqua Aurea.

Související články

Pijte vodu!

12.5.2004 00:00

Kvalita pitné vody přímé spotřeby

25.1.2001 00:00

Ganga - zázračná řeka

24.1.2001 00:00

Jakost vody z veřejných vodovodů ČR

22.1.2001 00:00

Proč se standardy pro pitnou vodu stále zpřísňují?

18.1.2001 00:00

Pití vody podporuje tvořivost

3.7.2000 00:00

Voda která léčí

1.3.2000 00:00

Fluorizace

7.1.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Prosím pomozte. Bydlíme s rodinou v malé vesničce na rodinném domě....
Macek Josef  |  28.10.2007 17:30

Proti bakteriím se dá do studně lít koloidní stříbro.
Mona  |  28.10.2007 17:51

Dobrý den pane Macku, pokud by jste chtěl tuto věc vyřešit, existuje na...
Petr Jug  |  11.7.2008 11:00

Dobrý den pane Macku a další, které trápí podobný problém. V...
Pavel Černý  |  1.6.2009 17:13

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *