Mizí hmyz, vymírají ptáci - a co my s tím?

15.2.2018 00:01
Zdravý domov

Pětadvacetiletá studie v Německu prokázala, že na jeho území kleslo množství hmyzu o 75 procent. I podle našich odborníků mizí v Česku ve velkém motýli, včely, čmeláci a další hmyz. Z České republiky od roku 1982 zmizelo zhruba 10 milionů ptáků a úbytek dále pokračuje. To vše zní velmi apokalypticky a zdá se, že běžný občan nemůže nic dělat a musí jen přihlížet, jak postupně zaníká pestrost života. Opak je pravdou - každý jednotlivec může přispět k záchraně hmyzu či ptáků a tím i sám sebe.

Jsou oblasti, kde ptáci a hmyz mizí v obrovském množství a to je zemědělaská krajina. Na vině je hlavně nadužívání pesticidů a monokulturní pěstování. Zde by se zdálo, že je to pouze v rukou zemědělců a agrochemického průmyslu, avšak i tady může zapůsobit tlak veřejnosti. Např. v nedávné době proběhla tiskem zpráva, že Němci vyžadují od našich dodavatelů mléka mléko pouze bez pesticidů.  Pesticid  glyfosát se používá u plodin pro krmení krav těsně před sklizní a po ní (desikace). Pokud budou zemědělci chtít dostát požadavkům z Německa, znamená to, že letos v létě se už budou muset obejít bez tohoto herbicidu.

Další možností, jak by zemědělci již nyní mohli snížit množství používaných pesticidů a oživit zemědělskou krajinu jsou tzv. biopásy, na které mohou dokonce pobírat dotace. Bohužel mnoho zemědělců o této možnosti neví. Biopás neznamená biozemědělství a přísnou kontrolu, čeho se mnozí zemědělci obávají.

Biopás je pruhové potravní políčko o šíři 6 - 12 m umístěné na okraji nebo uvnitř půdních bloků. Směs osiva pro biopásy se skládá z pohanky, prosa, kapusty a jiné plodiny, jako je například obilnina nebo lupina bílá. Biopás zůstává na půdě po celý rok (od jarního výsevu do zaorání následujícího jara)

Význam biopásů pro krajinu
- Přispívají k pestrosti a rozmanitosti krajiny.
- Zvyšují potravní nabídku pro volně žijící živočichy.
- Poskytují jak živočišnou tak rostlinnou potravu ptákům jako je koroptev, bažant, stehlík, konopka, zvonek, strnad či vrabec.
- Eliminují nebezpečí monodiety - většina volně žijících živočichů v době vegetace trpí monodietou, po sklizni strádají hladem, protože téměř všechny pozemky jsou zpodmítány popř. zorány.
- Jsou zdrojem pylové snůšky pro včely.
- Slouží jako kryt pro veškerou faunu.
- Slouží jako osychací plocha pro mláďata koroptví a ostatních živočichů.

Význam biopásů pro zemědělce
- Každoročně po dobu pěti let obdrží od SZIF dotaci 401 EUR/ha (dotace je vyplácena v Kč). Tato platba kompenzuje jak dodatečné náklady spojené s výsevem biopásu, tak ztrátu příjmu z produkce na orné půdě, která je vyčleněna pro výsev biopásu.
- Umístění biopásu na svažitých pozemcích snižuje erozi půdy.
- Biopásy poskytnou útočiště živočichům, kteří mohou sloužit jako přirození predátoři pro škůdce a tím se může snížit spotřeba pesticidů, ušetřit peníze a zlepšit kvalita půdy.
Viz. http://bioinstitut.cz/documents/biopasypublikace.pdf

No a co vy můžete udělat pro hmyz a ptáky přímo?
Za prvé je třeba si uvědomit, že hmyz a ptáci potřebují pro svůj život prostor na hnízdění a potravu. Všude na krátko vysekávaná tráva, asfalt či dlažba, vyřezané křoví, půda a život v ní (žížaly a další hmyz) zničený roundupem (glyfosátem), pěstování pouze zákrsků ovocných stromů, které jsou beze zbytku sklizeny, okamžitý úklid všeho starého a tlejícícho, pálení trávy a spadaného listí - to vše ničí životní prostor pro hmyz a zároveň způsobuje nedostatek potravy pro hmyzem živící se ptáky. Pokud ptáci nemají hmyz, živí se více různými bobulemi a semínky, což často způsobuje škody sadařům a zahrádkářům. Pokud nenacházejí ani bobuloviny či různá semínka, umírají hladem. Ano, můžeme některé druhy ptáků v zimě přikrmovat na krmítku, ale pokud to není děláno správně, mohou být krmítka rizikem zdravotních problémů a infekcí  a dalšího úhynu ptactva. Mnohem pro přírodu přínosnější je zamyslet se, zda na vaší zahradě či na obecních pozemcích nemůže být někde místo pro divokou přírodu či zda není místo pro nějaký keř užitěčný pro ptáky, výsadbu bylin pro včely... Němci, kteří měli vždy vše vysekané a uklizené,  po zjištění katastrofického úbytku hmyzu již začínají v obcích nechávat určitá místa ladem, jiná jsou sečena jen dvakrát do roka, aby se tam mohly vysemenit různé byliny, které jsou důležité pro včely a další hmyz, jsou vysazovány keře, bylinkové pásy, pásy s lučním kvítím a trvalkama...

Motýli např. pro svoje přežití potřebují původní, živné rostliny v rozsáhlých stanovištích, aby měly samičky, kde naklást svá vajíčka a poté měly dost krmiva larvy motýlů. 98% motýlů má v názvu svou živnou rostlinu nebo stanoviště. Babočka kopřivová,bodláková, jilmová,osiková, bělásek řepkový,zelný,řeřichový,martináček bukový, habrový, lišaj svízelový,lipový,topolový, vrbkový.
Z toho vyplývá, že se nesmíme koukat na “plevele“ jen jako na něco obtěžujícího, co je třeba vždy vyhubit, ale jako na rostliny, které mají vždy plno významů pro celý ekosystém. A že pro zachování pestrosti hmyzu a ptáků je třeba zachovat i pestrost rostlin - ne pouze trávu.
Dospělí motýlí jedinci se pak rádi přilétnou nasosat na zahradu na krásnou Davidovu komuli (motýlí keř, tibetský šeřík), dobromysl, echinaceu, levanduli, fenykl, kopr, kalinu, trnku, hloh, rozrazily, afrikány, šalvěj, jiřiny, hvozdíky, plaménky, pupalku, bělotrny, ostropestřece, kvetoucí ředkvičky, kerblík či salát...

Pro včely jsou pak důležité následné medonosné rostliny: jetel, řepka, vojtěška, pohanka, slunečnice, kmín, pampeliška, chrpa, třezalka, divizna, mateřídouška, hluchavka  nebo dřeviny, jakými jsou třeba akát, vrba, bříza, buk, lípa či borovice a většina ovocných stromů. A opět platí, že je potřeba pestrost, protože pokud někde kvete pouze řepka, tak zajistí včelám obživu pouze na krátké období květu a pak dále mají včely hlad. Pokud včely nemají stravu pestrou či trpí hladem, mnohem hůře se vypořádávají s pesticidy, jsou více náchylné na různé infekce a parazity, které mohou způsobit úmrtí celých včelstev.

Je možno zakoupit již namíchané semenné směsi pro motýli, včely, čmeláky...

Pro hnízdění ptáků můžeme kromě velkých stromů vysazovat i husté živé ploty -  Ideální jsou i ploty nestříhané, volně rostoucí, například ze sadových růží, hlohu, pámelníku, tavolníku, ptačího zobu... Ptáci mohou zahnízdit i v bujných porostech popínavých rostlin - zkrátka čím je zahrada pestřejší, tím lépe.
Následující rostliny poskytují ptákům potravu buď tím, že lákají hmyz či mají jedlé plody: rdesno hadí kořen, pelyněk černobý, slunečnice roční, jeřáb obecný, dřišťál Thunbergův, řebříček obecný, pupalka obecná, levandule lékařská, černý rybíz, bez černý, hlohyně šarlatová, cesmína ostrolistá, děhel lesní, laskavec ocasatý, pomněnka rolní, mahonie cesmínolistá, planá jabloň, tis červený, štětka soukenická, celík zlatobýl, měsíčnice roční, kalina obecná, vratič obecný, meduňka lékařská, srstka angrešt, skalník vodorovný, jahodník obecný, rakytník řešetlákový, keřové růže, hloh, dřín, hlošina, aronie, pámelník...

Nízce střižený a na údržbu nákladný trávník se líbí i některým ptačím druhům - například konipásci či kosáci na něm s oblibou hledají něco k snědku. Většina ptáků i mnoho dalších živočichů však nachází zdroj potravy a úkryt spíše ve vyšší trávě. V zahradě či obci je proto ideální ponechat i plochu s vysokou, pouze na konci léta sečenou trávou, ale také trávou nižší, sečenou častěji, ne však úplně na krátko.

Pařez či torzo odumírajícího stromu je skvělým úkrytem pro hmyz, jenž je potravou ptáků. Pařez můžeme zkrášlit nádobou s květinami a torzo stromu využít jako oporu pro nějakou popínavou rostlinu.

Pokud chceme uchovat život na Zemi, musíme znovu získat úctu ke všemu živému a vše vidět v souvislostech. Každý jeden vysazený strom může poskytnou prostor k životu tisíci jiných živých organismů. Každá vydlážděná zahrada zničí prostor pro tisíce živých organismů.

Na závěr citát spisovatele a milovníka Šumavy Karla Klostremanna: “Nepozdvihneš ruky, aby bez potřeby ničila život byť i nejmenšího, nejnepatrnějšího tvora, jsa si vědom, že i ten má svůj účel ve velké domácnosti matky přírody, že nebyl stvořen zbytečně, třebas ty jsi neznal jeho účelu“.

Autro: mk

Související články

Divoké byliny nejen do polévky

1.3.2018 00:01

9 bylinek pro tělo i duši

28.2.2018 00:01

Terapeutické zahrady aktivují smysly a pomáhají léčit

6.2.2018 00:01

Problematika polských jablek

31.1.2018 00:01

Špatný stav vody v Čechách

29.1.2018 00:01

Ve Francii chce vláda do 3 let zakázat glyfosát, většina zemědělců je však skeptická

18.12.2017 09:01

V Česku se prodává 1,5 tuny polských jablek s pesticidy

6.12.2017 08:01

14 důvodů, proč bychom měli v obcích i na zahradách všichni vysazovat stromy

21.11.2017 09:01

Jaké bylinky sbírat na posilnění imunity?

21.9.2017 00:01

Jak z přírody udělat bezpečnou tělocvičnu

1.8.2017 00:01

Pěstujte si zeleninu doma - klidně i na balkoně

12.5.2017 00:01

Při práci na zahradě si chraňte svůj zrak

10.5.2017 00:01

Tajemství pylového zrnka

21.4.2017 00:01

Pěstujte si vitamíny doma v misce

22.3.2017 00:01

5 nejlepších divokých rostlin do smoothie

9.8.2016 00:01

Ekologicky zařízená domácnost

5.8.2016 00:01

5 nejkrásnějších zahrad a parků Evropy

22.6.2016 00:01

Výborné divoké byliny

20.5.2016 00:01

Jak pečovat o bylinky v průběhu roku

11.5.2016 00:01

Kopřiva a náš mozek

14.4.2016 00:01

Dary přírody, které dodávají energii a zahání únavu

4.4.2016 00:01

Jak na jaře pročistit organismus

1.3.2016 00:01

Jak ve zdraví zazimovat zahrádku

8.10.2015 00:01

Bylinky na spálení či poštípání

20.8.2015 00:01

Vyrobte si kopřivovou tinkturu pro zdravé a krásné vlasy

19.5.2015 00:01

Jednoduchý trik na odstranění pesticidů z ovoce a zeleniny

10.12.2014 00:01

Manukový med zabíjí všechny bakterie, kterých se dotkne

27.11.2014 00:01

Nepoužívejte Roundup! Ničí zdraví lidí na celé planetě.

20.11.2014 00:01

Čištěný včelí jed - Hit v péči o pleť

10.10.2014 00:01

Pesticidy letos v česku otrávily více včel

16.9.2014 00:01

60% medů v maloobchodě bylo při kontrole nevyhovujících

6.8.2014 00:01

Recepty na 4 zdravé a lehké letní pokrmy s bylinkami

9.7.2014 00:01

Včelí produkty pomáhají při léčbě nemocných

6.6.2014 00:01

3 plevele účinnější než léky

28.5.2014 00:01

Včelí jed jako přírodní botox

11.12.2013 00:01

Co je to manukový med a jak je prospěšný našemu zdraví?

29.11.2013 08:31

Pesticid glykofosfát neboli Roundup může poškodit zdraví

4.10.2013 00:01

Kerblík - zdroj vitamínu C, který můžete pěstovat po celý rok

8.7.2013 00:01

V extra panenských olivových olejích byly nalezeny nebezpečné pesticidy

23.10.2012 00:01

Děti vyrůstající se psy jsou zdravější

12.9.2012 00:01

10 rostlin, které byste neměli vyhazovat z jarní zahrady

8.6.2012 00:01

Plané byliny a zelené natě

25.4.2012 00:01

V čem nalézají české ženy pocit štěstí a spokojenosti

30.11.2011 00:01

Propolis proti bolesti v krku

11.11.2011 00:01

Kontaminující cizorodé látky v potravě

15.6.2011 00:00

Třešňový sirup proti kašli

8.6.2011 00:00

Léčivé polévky z celého světa: Kopřivová polévka

12.5.2011 00:00

Jaru sluší zelená

11.5.2011 00:00

Pochutnejte si na květinách

29.3.2011 00:00

Sběr léčivých bylin

14.2.2011 00:00

Domácí bylinková lékárnička

7.7.2010 00:00

Deset tipů pro ekologický boj s plevelem

1.7.2010 00:00

Kamarádství lidí a zvířat

25.6.2010 00:00

Živá zahrada

16.4.2010 00:00

Nebezpečné vypalování trávy

14.4.2010 00:00

Což takhle dát si trochu jiný špenát?

7.4.2010 00:00

Strava je hlavním faktorem ovlivňujícím zdraví

22.3.2010 00:00

Děti by měly jíst bio stravu

23.2.2010 00:00

Život v zeleni posiluje duši i tělo

16.12.2009 00:00

Jed z nebe

17.9.2009 00:00

Příroda místo fitka

19.8.2009 00:00

Krásný trávník nebo ekologická katastrofa?

4.8.2009 00:00

Vyrobte si zelený nápoj pro zdraví

15.5.2009 00:00

Se zahradničením začínejte pomalu

10.4.2009 00:00

Škodlivé látky v potravinách

30.3.2009 00:00

Bylinky ze zahrádky pro posílení organismu

25.3.2009 00:00

Léčivé vlatnosti dubu

27.11.2008 00:00

Léčivé síly smrku

20.11.2008 00:00

Polovina pesticidů na trhu ohrožuje zdraví

22.9.2008 00:00

Vína v EU většinou obsahují pesticidy

30.4.2008 00:00

Nový objev v hygieně ovoce a zeleniny. Pouhé omytí nestačí.

4.12.2007 00:00

Pesticidy zřejmě zvyšují riziko nádoru mozku

13.6.2007 00:00

Biostrava dopomáhá k pevnějšímu zdraví

8.1.2007 00:00

Civilizace přináší více alergií a poruch imunity

6.10.2006 00:00

Děti a pesticidy...

22.9.2006 00:00

Jak reagovat na žihadla

14.8.2006 00:00

Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky

12.4.2006 00:00

Pesticidy a dětská leukémie

29.3.2006 00:00

Jedy v zemědělství

21.3.2006 00:00

Naše duševní zdraví ovlivňuje to, co jíme

9.2.2006 00:00

Tažní ptáci chřipku nešíří

30.1.2006 00:00

Nesmyslené ničení ptačích hnízd kvůli strachu z ptačí chřipky

8.11.2005 00:00

Odpor proti psychóze z ptačí chřipky

4.11.2005 00:00

Zdravé lesní plody

2.8.2005 00:00

Pesticidy zvyšují riziko onemocnění Parkinsonovou chorobou

1.6.2005 00:00

Plané rostliny mají vlastní inteligenci!

22.12.2004 00:00

Báječné přírodní léky - Med

5.2.2004 00:00

Nedostatek ovoce a zeleniny hromadně zabíjí

18.11.2003 00:00

Žihadla

30.7.2003 00:00

Jak na hmyzí kousnutí a bodnutí

30.7.2002 00:00

Chutné jídlo z jarní přírody

28.5.2002 00:00

Léčivé účinky rostlin

26.4.2002 00:00

Geneticky modifikované potraviny - ano, nebo ne?

31.1.2002 00:00

Kombinace pesticidů ve stravě představuje zdravotní riziko

5.12.2001 00:00

Chemie ohrožuje mužskou plodnost

31.7.2001 00:00

Příroda nebo asfalt?

9.5.2001 00:00

Magické užívání bylin

26.4.2001 00:00

Využití kopřivy v lidovém léčitelství

12.3.2001 00:00

Život, jenž stravuje sám sebe

7.1.2001 00:00

Adoptujte strom

21.7.2000 00:00

Naši starší bratři a sestry - Stromy

13.7.2000 00:00

Tajemství zdraví druidů

7.6.2000 00:00

Přírodní místa síly

16.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Ano toto je velmi smutné, ale je to tím, jak je psáno výše, že těm...
Saša  |  17.2.2018 11:47

Tady je zase skvělý článek pro ty, co nemají zahradu, kde by mohli...
M.  |  17.2.2018 14:38

A zde je skvělá příručka ke stažení o původních keřích a jejich...
M.  |  17.2.2018 14:44

Chemie se pouziva dlouho, hmyz a ptaci ubyli, ale plno se jich pak...
Radim  |  21.4.2018 08:02

Pres 10 let uz ziji v Anglii, kde je to samy zivy plot a ptakum tam sypou...
Miki  |  21.4.2018 18:44

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *