Na jaké pracovní pomůcky mají zaměstnanci nárok

11.4.2013 00:01
Zdravý domov

Desítky tisíc pracovních úrazů ročně a více než dva miliony dnů, které lidé stráví na neschopence. To je důsledek benevolentního přístupu českých firem i zaměstnanců k bezpečnosti práce. Zkušenosti odborníků navíc ukazují, že mnozí pracovníci netuší, na jaké osobní ochranné pracovní prostředky mají od zaměstnavatele nárok.

Výbavu si pořizují ze svého, mnohdy pod hrozbou neoprávněné pokuty. V momentě, kdy chtějí podat zaměstnanci stížnost, neví, na koho se mají obrátit.

Nepořizujte si ochranné pracovní prostředky ze svého

Jestliže pracujete v rizikovém prostředí, zaměstnavatel má povinnost zajistit vám různé ochranné prostředky - například respirátory, protihluková sluchátka, svařovací kukly, ochranné oděvy, brýle nebo rukavice. Zvláště pak, pokud se pohybujete v pracovním prostředí, kde vám hrozí bezpečnostní rizika, jež nemůže zaměstnavatel zcela odstranit. „Pokud vám podnikatel ochranné pracovní prostředky nepředal, požadujte nápravu.  Vaší povinností ani není si tuto výbavu pořizovat z vlastních prostředků, i když vás k tomu podnikatel vybídne. V případě, že tento pokyn neuposlechnete, zaměstnavatel vás za to nemůže pokutovat. Firma rovněž nesmí nahrazovat osobní ochranné pracovní prostředky žádnou finanční kompenzací,“ upozorňuje Jiří Tuháček ze společnosti Kimberly-Clark Professional.

Stížnost na zaměstnavatele můžete podat k inspektorátu práce

Je běžnou praxí, že mnozí podnikatelé nechtějí navyšovat své náklady o dodatečné výdaje za nákup, údržbu a obnovu ochranných pracovních prostředků. Zaměstnanci jsou pak nuceni používat například roušky, rukavice, brýle nebo helmy na samé hranici životnosti. „Jestliže se domníváte, že vám zaměstnavatel neposkytl ochranné prostředky v odpovídající technické kvalitě nebo je nepředal vůbec, můžete se obrátit na odborovou organizaci a podat stížnost. Celou záležitost lze připomínkovat rovněž u oblastního inspektorátu práce. Pokud se vám v práci stal úraz v důsledku porušení předpisů zaměstnavatele, je možné tuto věc řešit i soudní cestou,“ říká Jiří Tuháček ze společnosti Kimberly-Clark Professional.

Pozor na povinné školení k bezpečnosti práce

Povinností zaměstnavatele je rovněž proškolení zaměstnanců v oblasti ochrany a zdraví při práci. Pokud pracujete například na staveništi nebo jiném rizikovém prostředí, firma je povinna vás seznámit s možnými riziky, odpovídající organizací práce i pracovními postupy. Jestliže přicházíte do firmy jako nový zaměstnanec, musíte projít předepsaným vstupním školením. Opakovaná školení se pak týkají všech zaměstnanců, kteří musí být pravidelně informováni o předpisech i problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pozor. Školení k bezpečnosti a ochraně zdraví je současně závazné i pro vás. Pokud se na něj nedostavíte, může to zaměstnavatel interpretovat jako pracovní nekázeň a rozvázat s vámi pracovní poměr.

 

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Ochranné pomůcky Do daleka vykřikují,POZOR,ZDE JE NE BEZPEČNO!TAKOVÉMU...
Saša  |  18.8.2013 17:11

Hmmm. Vidím, že Bohnice dostaly vycházku.
Petr  |  18.8.2013 18:48

To kecáte,proč nemít všechno,já sem spokojená,závidíte,nebo ste...
Dita  |  24.8.2013 11:45

Strašné mně bolej nohy,ste teda doktorka,nebo co?
Ema  |  24.8.2013 11:47

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *