Nekvalitní voda může ohrozit zdraví, ničit stroje i bránit přenosu tepla

27.7.2018 00:01
Zdravý domov

Podle studie UNESCO je více než 80 % světové odpadní vody stále vypouštěno bez dostatečné úpravy zpět do životního prostředí 64 % světové populace nemá přístup k pitné vodě v nezávadné kvalitě

Sucha a plýtvání. To jsou nejčastěji zmiňovaná rizika v souvislosti s vodou coby základní životodárnou surovinou i energetickým zdrojem. Ve stínu mnohdy zůstává další výrazné nebezpečí, a to je využívání či vypouštění vody v nedostatečné kvalitě. Samozřejmě té pitné, ale i průmyslové či odpadní.

Co všechno může způsobit nekvalitní voda?

Ohrozit zdraví
Velmi nebezpečné je vypouštění nedostatečně upravené odpadní vody do přírody. Ze zemědělských a průmyslových podniků, z nemocnic, ale i z domácností. „Potíž často není v tom, že by se vypouštěla bez předchozího vyčištění, ale v tom, že není vyčištěná dostatečně,“ říká Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení v oblasti úpravy a filtrace vody, optimalizaci vodního cyklu a měření kvality vody.

Do životního prostředí se tak dostávají například zbytky léčiv a ženských hormonů, které u zvířat mění pohlaví a způsobují jejich rakovinu a neplodnost. Škodliviny mohou doputovat až do pitné vody, a konzumujeme je tedy všichni.

„Ještě větší problém představují pesticidy a jejich metabolity. Pro pitnou vodu je používání herbicidů a pesticidů velkým rizikem. Jejich rezidua a metabolity jsou v přírodě i v podzemních vodách nalezeny i léta po zákazu používání některých typů a látek,“ upřesňuje Miroslav Maňásek.

V mnoha případech se zvýšené množství pesticidů a jejich metabolitů ve vodách řeší dočasnou výjimkou. To ale není systémové řešení. Zásadnější a negativnější je pak konečný dopad na obyvatele, kteří je v pitné vodě následně zkonzumují. Blýská se ale na lepší časy, moderní technologie v dnešní době již dokáží pesticidy a jejich metabolity z pitné vody odstranit.

Nekvalitní voda může také poničit stroje a technologie
Společensky daleko méně významné riziko, zejména pro průmyslové podniky však velký problém. Přitom jeho prevenci mnohdy zanedbávají; komplexní management vody zahrnující měření její kvality, a z toho vyplývající využívání té optimální pro jednotlivé stroje a technologie, je v českých podmínkách stále spíše výjimkou. „Nesprávně upravená voda může zničit stroje a technologie za miliony,“ říká Miroslav Maňásek. „A čím modernější jsou, tím jsou obvykle na kvalitu vody náročnější.“

Bránit optimálnímu přenosu tepla i chlazení  
Také efektivita přenosu tepla nebo naopak chlazení jsou do velké míry závislé na využívání dostatečně kvalitní vody. Pokud tomu tak není, tvoří se v tepelných výměnících či chladících věžích usazeniny, které brání tomu, aby fungovaly tak, jak mají. Výsledek? Mnohdy omezená funkčnost ani ne na polovinu obvyklého výkonu. A vrstva nečistot nemusí být nijak masivní, například pouhý milimetr vodního kamene snižuje účinnost topného nebo chladícího systému o více než 20 %.  Usazeniny brání optimální výhřevnosti i u obyčejných domácích radiátorů či kotlů v rodinných domech. A co teprve při velkých výkonech v průmyslu. Pokud výrobní, potravinářské, chemické či zpracovatelské podniky využívají ohřev nebo chlazení, mohou vyhodit oknem i miliony korun ročně.

Podle nedávné studie UNESCO je více než 80 % světové odpadní vody stále vypouštěno bez dostatečné úpravy zpět do životního prostředí. Navíc v dnešní době nemá stále 64 % světové populace přístup k pitné vodě v nezávadné kvalitě. Zde je zřetelně vidět, kolik toho ještě musíme pro svět udělat...

Související články

Čím vším móda anglických trávníků škodí životnímu prostředí a jak ji nahradit

24.7.2018 00:01

Mizí hmyz, vymírají ptáci - a co my s tím?

15.2.2018 00:01

Špatný stav vody v Čechách

29.1.2018 00:01

Ve Francii chce vláda do 3 let zakázat glyfosát, většina zemědělců je však skeptická

18.12.2017 09:01

Ze starých rozvodů teplé vody hrozí nákaza nebezpečnou bakterií

6.5.2016 00:01

Olovo je údajně nejhorším jedem v přírodě

11.11.2015 00:01

Nepoužívejte Roundup! Ničí zdraví lidí na celé planetě.

20.11.2014 00:01

7 překvapivých věcí, které mohou oslabovat váš imunitní systém

18.11.2014 00:01

Pesticid glykofosfát neboli Roundup může poškodit zdraví

4.10.2013 00:01

Máte vodu ve studni v pořádku?

20.9.2012 00:01

Kontaminující cizorodé látky v potravě

15.6.2011 00:00

Nebezpečné chlorování pitné a bazénové vody

5.2.2010 00:00

Test: Opravdu víte, co pijete?

21.10.2009 00:00

Jed z nebe

17.9.2009 00:00

Toxické kovy a jejich působení na naše zdraví

9.7.2009 00:00

Důvody ukládání těžkých kovů v organismu

8.12.2008 00:00

Polovina pesticidů na trhu ohrožuje zdraví

22.9.2008 00:00

Vína v EU většinou obsahují pesticidy

30.4.2008 00:00

Lidé mohou žádat o peníze na opravy starých olověných rozvodů

4.3.2008 00:00

Voda a nápoje jako nosiči minerálních látek

3.7.2007 00:00

Pesticidy zřejmě zvyšují riziko nádoru mozku

13.6.2007 00:00

Biostrava dopomáhá k pevnějšímu zdraví

8.1.2007 00:00

Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky

12.4.2006 00:00

Pesticidy a dětská leukémie

29.3.2006 00:00

Jedy v zemědělství

21.3.2006 00:00

Pesticidy zvyšují riziko onemocnění Parkinsonovou chorobou

1.6.2005 00:00

Jak se do našeho organismu může dostat rtuť?

25.9.2002 00:00

Balené vody

28.8.2002 00:00

Naše studny

21.8.2002 00:00

České vodárny

14.8.2002 00:00

Co pijeme z městských a obecních vodovodů?

7.8.2002 00:00

O pitné vodě bez iluzí

31.7.2002 00:00

Kombinace pesticidů ve stravě představuje zdravotní riziko

5.12.2001 00:00

Chemie ohrožuje mužskou plodnost

31.7.2001 00:00

Balené vody

1.2.2001 00:00

Kvalita pitné vody přímé spotřeby

25.1.2001 00:00

Kvalita vody ze studní

23.1.2001 00:00

Jakost vody z veřejných vodovodů ČR

22.1.2001 00:00

Proč se standardy pro pitnou vodu stále zpřísňují?

18.1.2001 00:00

Přidat komentář

 
* *