Co pijeme z městských a obecních vodovodů?

7.8.2002 00:00
Zdravý domov

Poslední celoplošný průzkum kvality pitné vody na všech vodárenských zdrojích (nikoliv sítích) ČR byl proveden v r. 1991. Z přiloženého grafu, převzatého z ročenky MZ ČR "Vodovody a kanalizace České republiky" vyplývá, že pouze 1/3 obyvatel ČR je zásobena trvale vyhovující vodou.

V následujících letech bylo celoplošné sledování kvality vody nahrazeno tzv. monitoringem jakosti pitné vody. Ten je prováděn Státním zdravotním ústavem v Praze. Vychází z několika set tisíc analýz pitných vod. Monitoring za rok 1994 uvádí, že na výstupu z vodáren bylo zjištěno v 73 % odebraných vzorků velmi nebezpečné přechlorování vyráběné vody., v 52% vzorků překročení limitního obsahu fenolů, ve 38 % limitů pro vanad, ve 21 % limitů pro obsah arsenu, barya, a rtuti atd. ? Na vodovodních sítích bylo zjištěno 53 % vzorků s překročením již zmíněného organicky vázaného chloru, 51 % překročení limitu fenolů a 50 % nedodržení mezních koncentrací chloru!!! .... atd.

Jak často mají vodárny povinnost kontrolovat vodu?
Tyto kontroly se řídí ČSN 757212. Ta určuje minimální četnost rozborů, kterou jsou povinni zajistit výrobci pitné vody, na úpravnách vody nebo na zdrojích.

Povinnost úplného rozboru:
 • pro sídla čítající 500 až 200 000 zásobovaných obyvatel pouze 2x ročně
 • pro velkoměsta, tedy oblasti s více než 200.000 obyvatel je předepsaná minimální četnost vzorků pro úplný rozbor 4x ročně.

  Předepsaná četnost je samozřejmě nedostačující i pro velmi dobře zajištěné zdroje podzemních vod. Zcela nedostačující je pro rizikovější úpravny povrchové vody s tzv. břehovým odběrem. V tocích se v případech náhlého zvýšení průtoků mění složení a tím i kontaminace odebírané vody dokonce v průběhu třiceti minut! Zkuste si domyslet, co by se dělo s občany závislými na tomto zdroji vody, v případě např. ekologické havárie či teroristického útoku zaměřeného na pitnou vodu?.

  SPOTŘEBITELÉ A JEJICH NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ OMYLY

  "Stát se stará o kvalitu vodovodní vody" Tak zní nejrozšířenější omyl spotřebitelů. Toto tvrzení ztratilo i své zcela formální opodstatnění již v roce 1993. Tehdy došlo k odstátnění původních osmi krajských podniků vodovodů a kanalizací. Vzniklo 3.000 privátních vlastníků vodovodů. Těch nejvýznamnějších provozovatelů je dnes 111. Tento "velký třesk" po sobě zanechal škody v už tak nedokonalé péči o kvalitu pitné vody. Pověra o péči státu však houževnatě přetrvává z dob minulých, kdy se stát staral nejen o kvalitu pitné vody, ale i o daně, bydlení a světový názor českého občana.

  Nejnebezpečnější jsou však komunisty velmi dobře zavedená tvrzení, že: "? po převaření je pitná, ?.my jí nepijeme, jen z ní vaříme? a ?.chlór po chvíli vyprchá?" Nic z těchto hluboce zakořeněných tvrzení není pravda!!!!

  1. Převařením dojde pouze ke zničení bakterií, nikoliv chemických kontaminantů!
  2. vařit z kontaminované vody je ještě horší než ji pít, jelikož zahříváním vody ve které dochází k vaření potravin dochází k dalším chemickým změnám " k horšímu"
  3. z vody po chvíli napuštění do nádoby vyprchá jen zbytkové množství plynného chlóru, drtivá většina chlóru se ve vodě naváže a vzniknout velmi nebezpečné chlór-organové sloučeniny např. látky THM!

  Podrobnější informace o této problematice naleznete na www.fontanus.cz.
 • Související články

  Naše studny

  21.8.2002 00:00

  České vodárny

  14.8.2002 00:00

  O pitné vodě bez iluzí

  31.7.2002 00:00

  Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  Dovolte jenom malou, ale ne nepodstatnou poznámku k četnosti laboratorních...
  Lidka  |  9.8.2002 13:50

  Dobře Lidko, a o co Ti vlastně jde?
  Jane  |  4.11.2006 21:24

  Dobře Jane, a o co Ti vlastně jde?
  Jeänä  |  25.1.2007 12:10

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *