O pitné vodě bez iluzí

31.7.2002 00:00
Zdravý domov

Mnoho z nás asi tuší, co "všechno" je ve vodě z našeho městského vodovodu, jaká voda je ze studní na našich zahradách, chatách, u našich rodinných domků atd

1. ?"mám strach ji pít a tak z ní jen vaříme"
2. ?"kupujeme balenou vodu"
3. ..."na vaření nevadí, protože je po převaření dobrá"
4. ?"stát se má postarat o to, aby byla dobrá!"

Pojďme si tedy pochopitelným způsobem a bez iluzí říci, jaká by voda měla být podle norem a zákonů a jaké látky vlastně pijeme, jakým způsobem a jak často se voda podle zákonů kontroluje, jaké podmínky mají vodárny pro výrobu a dopravu vody spotřebiteli, jaká je vodovodní voda doopravdy, jak se ke skutečnému stavu vyrobené a dopravené vody staví vodárny, jaké bezvládí panuje v oblasti studniční vody. Také o tom, že hygieniky zajímají více mikroorganismy než chemické kontaminanty, že některé ukazatele normy nikoho nezajímají, o balené vodě ale hlavně o skutečném řešení problému s pitnou vodou!

Na serveru Doktorka.cz bude teď pravidelně vycházet seriál o "pitné vodě" a problematice s ní spojené.
Všechny články jsou sestaveny z autorských statí pana Ing. Václava Michka, významného českého vědce, který se pitné vodě věnoval prakticky celý svůj život. Za jeho odborností stojí mimo jiné také 50 let praxe v českém vodárenství. Informace, které Vám předkládáme jsou tedy teoreticky i prakticky podložené. Ing. Michek je jedním ze zakládajících členů Asociace vodárenských expertů ČR. Jeho patentovaná technologie získala světové ocenění již v roce 1989 na mezinárodní výstavě patentů MUBA ´89 ve Švýcarské Basileji.

PITNÁ VODA A ZÁKONY, ANEB CO VE VODĚ NESMÍ BÝT! A CO TAM NAOPAK MUSÍ ZŮSTAT

České vodárenství zažilo od konce 50. let platnost čtyř norem pro pitnou vodu. Ta první - ČSN 567900 (1959-64) rozlišovala více než tři desítky škodlivin. Ta předposlední - ČSN 830611 (1975-91) měla 45 ukazatelů a 7 stránek. Ta poslední platná měla více než 80 ukazatelů a 21 stránek.

V současné době nahradil normy nový standard, vyhláška Ministerstva zdravotnictví o jakosti vody pro lidskou spotřebu. Vychází ze Směrnice EU 98/83/EC, ze dne 3. 11. 1998. Přinesla další zpřísnění a zvýšení počtu ukazatelů, podle kterých je posuzována kvalita pitné vody.

Ptáte se proč normy (standardy) rozlišují stále větší množství kontaminantů? Je to důsledek zvyšující se chemizace životního prostředí a také snaha o maximální ochranu lidského zdraví. V roce 1998 vyrobil světový chemický průmysl 800 miliónů tun chemických látek, přičemž jeho produkce se každých 7-8 let zdvojnásobuje. Potenciální toxicita odpadů z této výroby i toxicita výrobků se často vůbec netestuje. Ve významném množství se vyrábí neuvěřitelných 80000 druhů látek!

Současné standardy pro pitnou vodu na toto závratné množství chemikálií v životním prostředí reagují mj. i tzv. skupinovými stanoveními koncentrace řady škodlivých organických látek v pitné vodě. Příkladem rozsáhlých skupin škodlivin (kontaminantů) jsou dnes všudypřítomné ropné látky (NEL) z nichž některé jsou toxické již v nízkých koncentracích. Podobně tzv. polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), pocházející mj. z provozu motorových vozidel i ze splachů asfaltových vozovek, jsou dnes přítomny ve všech vodách prakticky bez výjimky. Významnou skupinou kontaminantů jsou sloučeniny obsahující chlor organicky vázaný (OCl). Ty poškozují lidské zdraví "bezprahově", což znamená, že poškozují zdraví v jakémkoliv, tedy i nepatrném množství?..

Jak je to ve skutečnosti s rozbory vody?
V pitných vodách se tedy nachází velké množství kontaminantů, jejichž účinek bývá toxický, karcinogenní, mutagenní (vliv na potomstvo), teratogenní (zrůdný vývoj plodu) a často dokonce kombinovaný. Například v sedmdesátých letech bylo v USA zjištěno, že v chlorovaných pitných vodách vznikají tzv. trihalometany, tedy chlorované organické látky s karcinogenními a mutagenními účinky. Stanovení těchto, ale i ostatních jmenovaných látek a jejich skupin (tzv. specifických organických látek), je velmi náročné a drahé. Proto se o jejich přítomnosti či nepřítomnosti ve Vaší pitné vodě nedozvíte z obvyklého tzv. zkráceného rozboru vody, který se běžně na požádání občanů provádí za cca 800 - 1500 Kč. Platit cca 10 - 15.000 Kč za podrobný rozbor je zbytečné, což z dalších článků tohoto seriálu pochopíte.

Podrobnější informace o této problematice naleznete na www.fontanus.cz.

Související články

Naše studny

21.8.2002 00:00

Co pijeme z městských a obecních vodovodů?

7.8.2002 00:00

Probouzení léčivé energie

5.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobrý den, dnes jsme koupili úpravnu vody Aquel. Můžete mi prosím...
Marie Franekova  |  9.3.2009 14:00

myslím, že destilovaná voda není určená k pití.
 |  9.3.2009 15:35

Promiňte, ale reverzní osmóza Vám neudělá destilovanou vodu... A navíc...
Jarda  |  8.3.2010 15:43

Reverzní osmóza odstraní z vody cca 95% rozpuštěných látek.
Petr  |  8.3.2010 18:57

Ahoj mam doma destilátor pro pitnou destilovanou vodu. Pokud by měl někdo...
MiK  |  5.1.2012 09:55

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *