Protiradonová opatření lidé nevyužívají - riskují rakovinu

23.1.2008 00:00
Zdravý domov

Karlovarský kraj dostal loni jen pět žádostí o dotaci na provedení protiradonových opatření v domech. Žadatelé získali celkem 750.000 korun. I když je to více než v minulých letech, podle krajského radního pro životní prostředí Luboše Orálka mnohé domácnosti příležitost získat peníze na ozdravná opatření nevyužívají, informoval ČTK.


Podle Orálka tím podceňují rizika spojená s přítomností radonu ve vnitřním ovzduší staveb. Karlovarský kraj přitom patří z pohledu radonového rizika mezi nejhorší v zemi. Zejména na Karlovarsku, ale i Chebsku jsou oblasti, kde se radioaktivní radon z podloží uvolňuje. Obyvatelům domů s nadměrným výskytem radonu hrozí zvýšené riziko onemocnění rakovinou plic.


Karlovarský kraj nechal letos rozmístit celkem 330 stopových detektorů radonu do jednotlivých objektů. "Rozmisťování stopových detektorů radonu se provádí přednostně v objektech postavených na území s vysokým radonovým rizikem. Na území se středním nebo nízkým radonovým rizikem se průzkum provádí jen asi v deseti procentech budov," uvedl Orálek.


Detektory se umisťují hlavně do bytů a školských zařízení. Po roce měření se detektory odešlou Státnímu ústavu pro radiační ochranu k vyhodnocení. O výsledku měření jsou obyvatelé písemně vyrozuměni. Měření a vyhodnocení jsou pro zájemce bezplatné.


Uvolňování radonu z podloží může mít vážné zdravotní důsledky pro osoby, které ho dlouhodobě dýchají. "Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v budově s koncentrací 200 Bq/m3 (becquerelů na metr krychlový), což je směrná hodnota pro provedení protiradonového opatření, pak u jednoho až dvou lidí ze sta by ozáření z radonu vyvolalo rakovinu plic. S rostoucí koncentrací přitom riziko úměrně roste," uvádí na svých internetových stránkách Státní ústav radiační ochrany.


Přesto ročně využije možnost získat dotace na potřebná opatření jen několik domácností v kraji. Od roku 2004 byly v kraji vyplaceny dotace v celkové výši 2,14 milionu korun. Na byty lze přitom získat dotaci až 150.000 Kč, na odradonování vodovodů až 2,6 milionu Kč. Ozdravná opatření v domech většinou spočívají v odizolování domu od podkladu, zvýšení odvětrávání sklepů a podobně. Cílem je, aby se radon nehromadil v obytných místnostech.


Prostřednictvím krajského úřadu mohou všichni zájemci získat orientační informace o přítomnosti radonu na území, kde hodlají stavět nebo už bydlí, i o možnostech měření objektů stopovými detektory včetně možnosti získání dotace.

Tabulka počtu instalovaných detektorů a vyplacených dotací na protiradonová opatření v Karlovarském kraji:

2004 2005 2006 2007
počet instalovaných detektorů 500 650 580 330
dotace na protiradonová opatření 450.000 494.000 450.000 750.000

     Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje
    
     Pavel Peňás - ČTK

Související články

Radon škodí i pomáhá

6.4.2005 00:00

Radon a rakovina plic

20.1.2005 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobrý den. Měření a hodnocení objemových aktivit radonu a záření...
Honza  |  23.1.2008 09:35

Chceš si lehce vidělat? .. zkus to na http://cz.iq-test.eu/?d=7074 ..a...
chytřouška  |  15.2.2008 22:14

Chceš si lehce vidělat? .. zkus to na http://cz.iq-test.eu/?d=7074 ..a...
chytřouška  |  15.2.2008 22:14

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *