Výhody a nevýhody solární energie

13.10.2010 00:00
Zdravý domov

Solární energie patří do skupiny takzvaných obnovitelných zdrojů, což s trochou zjednodušení znamená, že bude k dispozici stále (alespoň z hlediska potřeb naší civilizace). Její využívání má minimální dopady na životní prostředí, neprodukuje škodlivé odpady a v podstatě nijak neovlivňuje tepelnou rovnováhu Země.

Další výhodou je téměř univerzální, plošná dostupnost a pochopitelně i to, že je k dis pozici zadarmo. Systémy využívající solární energii jsou už ze své podstaty vysoce decentralizované, bezpečné a nehrozí jim problémy se zastavením dodávek nebo zvyšováním cen. Většina solárních systémů je také technicky jednoduchá, robust­ní a vyznačuje se dlouhou životností a minimálními nároky na obsluhu. Význam­né je i to, že se tyto systémy (na rozdíl třeba od vodních či větrných elektráren) da­jí instalovat i v husté městské zástavbě.

Díky uvedeným výhodám se v mnoha státech využívání solární energie intenzivně podporuje.

Výše podpory má dramatický vliv na rozvoj tohoto oboru. S podporami je ale tře­ba zacházet velmi opatrně. V letech 2009 a 2010 například u nás došlo k téměř ex­plozivnímu nárůstu instalací solárních fotovoltaických panelů jenom proto, že po výrazném zlevnění panelů a dalšího zařízení neklesla odpovídajícím způso­bem garantovaná výkupní cena elektřiny z fotovoltaických zdrojů.

Nevýhody a limitace solární energie  

Za základní nevýhodu solární energie lze považovat její časovou proměnlivost a ma­lou plošnou hustotu. V důsledku toho musí být solární systém poměrně velký a vždy musíme mít další zdroj, který se použije v době nedostatečného sluneční­ho svitu. V našich klimatických podmínkách potřebujeme například pro zajištění 60 až 70 % roční potřeby tepla pro ohřev vody pro čtyřčlennou domácnost solární systém s přibližně 8 m2 kolektorů a 4001itrovou nádrží, což je investice v řádu 120-150 tisíc Kč. Se zásobníkovým ohřívačem o objemu 60 až 80 litrů, nahříva­ným topnou vodou z plynového kotle pokryjeme 100 % potřeby tepla při investici v řádu 10 000 Kč. Ještě výraznější je to v případě, kdy vyrábíme elektrickou energii, protože fotovoltaické panely mají ještě menší účinnost a podstatně větší cenu než kolektory na ohřev vody. Zmíněná čtyřčlenná domácnost spotřebuje za rok kolem 6 MWh elektrické energie. Pro zajištění 60 % spotřeby by bylo třeba instalovat (vel­mi přibližně) 40 m2 fotovoltaických panelů v ceně přes půl milionu korun. Přestože je škála možností jak využít solární energii docela široká a potenciální vý­hody značné, v důsledku výše uvedených (v podstatě ekonomických) limitů se v praxi setkáme většinou jen s využitím solární energie na ohřev vody a přitápění a v poslední době (díky dotacím výkupních cen) i na výrobu elektřiny. V dalším textu se soustředíme především na systémy, které mění energii slunečního záření na teplo, které je pak využito na vytápění domu nebo na ohřev vody pro potřebu obyvatel domu.

Jednou z cest, jak uvedené nevýhody solární energie zmenšit, je výrazné snížení spotřeby energie na vytápění, tj. snížení tepelných ztrát domu. Platí, že čím nižší je spotřeba energie na vytápění domu, tím více se v celkové energetické bilanci uplatňuje solární energie získaná jižními okny domu. Současně se snahou o snížení tepelných ztrát je dobré dbát o zvýšení akumulační schopnosti domu. Čím větší tato schopnost je, tím více získaného tepla můžeme uložit na dobu, kdy slunce nesvítí a omezit tak nutnost topeni pomoci jiného zdroje tepla.

Ve své poradenské praxi se často setkáváme s otázkou, jaké jsou vlastně možnosti solární energie v celém komplexu opatření pro snížení spotřeby energie v domě. Odpověď není zcela jednoznačná, nicméně ve většině případů platí následující po­řadí energeticky úsporných opatření:

1.   Dobrá tepelná izolace (okna, stropy, obvodové stěny). Maximalizace pasivních solárních zisků okny, tj. správná orientace domu, rozmístění oken, přiměřená tepelná kapacita stěn a podlah.

2.   Účinný a dobře regulovaný vytápěcí systém; kde to jde, využít topení dřevem, je možno též uvažovat o tepelném čerpadle.

3.   Další pasivní solární systémy, rekuperace tepla při větrání.

4.   Aktivní solární systém na ohřev vody.

5.   Aktivní solární systém na vytápění.

Zdroj:  Solární energie pro váš dům, nakladatelství CPress

Související články

Ekosídliště

30.3.2001 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Neumí jejich měníče dokonalou frekvenci 50hz jako točivý stroj...
průběh sinusu  |  20.7.2012 12:00

To se vždy nějaký blbec něčeho chytne jak hovno košile a prosazuje to...
!  |  20.7.2012 12:36

Vodní elektrárna je dokonalá už jen regulací otáček a fázorovým...
průběh sinusu  |  20.7.2012 16:04

Někde jsem četl že ovětloval diselagregát solární elektrárnu halogeny...
průběh sinusu  |  20.7.2012 16:07

Průběh sinusu: Navrhuji vyřadit z okruhu dieselagregát. Tím by mohly...
Perpeťák  |  23.7.2012 13:33

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *