Zdravá krajina povede ke zdravým potravinám, čisté pitné vodě a zdravějším lidem

5.10.2018 00:01
Zdravý domov

Sdružení Živá voda, které revitalizuje krajinu na Zdoňovsku v severovýchodních Čechách, v Adršpašském výběžku v CHKO Broumovsko vytvořilo komplexní studii, jak zrevitalizovat českou krajinu. Průmyslové zemědělství dle slov hydrologa Jiřího Malíka už nelze ani přehlížet, ani tolerovat, natož podporovat. Je to pochod vstříc poušti a mrtvé krajině bez života.

Cíle sdružení Živá Voda jsou prakticky shodné jako cíle Asociace soukromého zemědělství:
Fragmentarizace české krajiny, zmenšení územních celků, zmenšit plochy velkých ploch polí a lánů. Vrátit do krajiny meze, remízky, solitérní stromy, aleje
. Ale chce i nové lesy.  Stát by měl vytvořit nástroje, které by měly za cíl komplexní nápravu krajiny a obnovu jejích funkcí, nejen tu půdoochrannou, ale i vodu zadržující, přírodu podporující. Protože tím dostaneme zdravou krajinu. A to povede ke zdravým potravinám, čisté pitné vodě a zdravějším lidem.

Přísně vzato ze zjištění spolku vyplývá, že je třeba opustit praktiky průmyslového zemědělství. Odměnou by byl návrat až milionů druhů mikroorganismů v půdě, jehož výsledkem bude 7,5 tuny žížal na 1 hektar. Objektivní realitu o neudržitelnosti průmyslového zemědělství dle slov předsedy a hydrologa Jiřího Malíka už nelze ani přehlížet, ani tolerovat, natož podporovat. Je to pochod vstříc poušti a mrtvé krajině bez života. Rakousko jasně ukazuje, že tudy vede cesta.

Jiří Malík se na základě přímé osobní zkušenosti a dlouhých debat se známým polským farmářem Wieslawem Grynem též domnívá, že je třeba přestat také s orbou. Dle něj se ukazuje , že orba škodí především půdnímu životu a vysušuje extrémně krajinu. V přírodě nikdo neoře, respektive ořou žížaly, hmyz, krtci a myši. A jak vidno, přírodní bezzásahové systémy fungují věky, kdežto ty naše zásahové, se vstupy energií i ze vzdálených ekosystémů (umělá hnojiva, chemie), prostě trvale fungovat nemohou a nebudou.

Podle Jiřího Malíka pokud se podaří na celém území ČR realizovat model Zdoňov, objem zádrže vody v ČR bude 1,5krát větší, než je objem všech 165 přehrad.

Podobný projekt jistě nejde udělat uprostřed Prahy, ale kdekoli na vsi, ve volné trati a často i v zastavěném území jde uplatnit snadno. Zejména bude-li ochota vlastníků, samosprávy i státní správy. To byl vlastně hlavní cíl práce sdružení Živá voda, protože pár ostrůvků nové dobré krajiny nezpůsobí nápravu krajiny ČR.

Někde se dokonce zadrží více vody než na  modelu Zdoňov. Tento model není žádný extrém, jde o rozumnou variantu, která vyvažuje zájmy zádrže vody, vlastníků, zemědělců atd. Jedná se o ideální variantu, do které se postupně musí dostat krajina celé ČR i EU, pokud nechceme být polopouští.

Kdokoli může model zdarma použít již teď - a pak žádat o dotace. Stačí k tomu skupinka trochu počítačově gramotných, která může vyrobit studii dle našeho návodu - zivavoda.biz/brozura. Studii mít musíte, protože z ní zjistíte, které vlastníky máte oslovit, zda nejste ve střetu s návrhy územního plánu, sítěmi vedení, geologických faktorů a mnohé další. Studie má totiž grafickou část, která pak poslouží jako podklad pro změnu územního plánu a de facto už malujete projekt. Sami, jen s mobilem, žádný geodet, prakticky nulové náklady! Správnost měření a odhady dopadů jsou zaručeny díky výpočtům aplikace QGIS, která je dostupná zdarma. Proto i dříve finančně neúnosné operace může provádět i poučený laik doslova na koleně. Takže to je praktické know-how proti suchu nejen v ČR, ale i pro EU. Zkrátka možnost pokusit se napravit krajinu má kdokoli, kdo má PC a mobil s GPS. To je obrovské novum.?? Zároveň však Jiří Malík varuje před živelným budováním nádrží. Laik může udělat jednak špatnou realizací i nevhodným výběrem místa více škody než užitku (zničení chráněných rostlin například, protržení hráze, nevhodné umístění z hlediska přívalových vod apod.)


O konkrétním projektu na Zdoňovsku můžete shlédnout reportáž ČT24 na http://zivavoda.biz/ct24-jak-udrzet-vodu-v-krajine/

Více informací pak v článku http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/546/beton-versus-priroda-ozdravena-krajina-zadrzi-15x-vice-vody-nez-prehrady/

Související články

Nejlepší a nejlevnější klimatizace: Stromy

26.9.2018 00:01

Jak co nejrychleji můžeme všichni začít bojovat proti suchu a horku

27.8.2018 00:01

Chcete mít stále zelený trávník bez herbicidů, hnojiv a zalévání? Pořiďte si jetelový trávník!

22.8.2018 00:01

Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo nakonec vyhraje?

6.8.2018 00:01

Aktivita hodná následování: Brno chce do dvou let přestat používat pesticid glyfosát

31.7.2018 00:01

Čím vším móda anglických trávníků škodí životnímu prostředí a jak ji nahradit

24.7.2018 00:01

Duševnímu zdraví prospívají divoké přírodní zahrady

11.6.2018 06:01

Co by se stalo, kdyby z měst a obcí vymizely stromy

6.6.2018 07:41

Pěstujte tyto rostliny, abyste pomohli zachránit včely

30.5.2018 00:01

16 důvodů, proč je prospěšné mít na zahradě či v obci i nějaký ten plevel

23.3.2018 00:01

Mizí hmyz, vymírají ptáci - a co my s tím?

15.2.2018 00:01

Terapeutické zahrady aktivují smysly a pomáhají léčit

6.2.2018 00:01

Ve Francii chce vláda do 3 let zakázat glyfosát, většina zemědělců je však skeptická

18.12.2017 09:01

14 důvodů, proč bychom měli v obcích i na zahradách všichni vysazovat stromy

21.11.2017 09:01

Nepoužívejte Roundup! Ničí zdraví lidí na celé planetě.

20.11.2014 00:01

7 překvapivých věcí, které mohou oslabovat váš imunitní systém

18.11.2014 00:01

Pesticid glykofosfát neboli Roundup může poškodit zdraví

4.10.2013 00:01

Krásný trávník nebo ekologická katastrofa?

4.8.2009 00:00

Přidat komentář

 
* *