Živá zahrada

16.4.2010 00:00
Zdravý domov

Aktivity Českého svazu ochránců přírody jsou nasměrovány nejen na odbornou činnost v terénu, ale i na nejširší veřejnost. Důkazem toho je projekt "Živá zahrada", který je koncipován jako soutěž vlastníků či uživatelů zahrad. Důležitou podmínkou projektu je, aby lidé, kteří se svojí zahradou soutěží, měli možnost tuto zahradu přetvářet - uzpůsobovat ji k životu nejrůznějších živočišných druhů.

 

Soutěž probíhá ve dvou termínech - vždy 4. víkend v květnu a o Vánočních svátcích. Kategorií, která bude hodnocena zvlášť, jsou školní zahrady. Na nich, jelikož mohou být o víkendech zavřené, se soutěží vždy od pondělí do pátku před výše uvedeným termínem.

A v čem tato soutěž spočívá? V uvedených dnech na dané zahradě zaznamenávejte výskyt co nejvíce z vybraných druhů či skupin druhů živočichů. S určitou mírou nepřesnosti lze říci, že čím více těchto živočichů se bude na zahradě vyskytovat, tím je zahrada živější a přírodě bližší. Důležité je zamyslet se nad tím, proč se na zahradě někteří živočichové vyskytují a jiní ne, a pokusit se je na zahradu přilákat. Alespoň ty, u kterých je to možné.

Na stránkách www.csop.cz  v sekci Ochrana druhů-Živá zahrada budeme uvádět rady, jak přilákat na zahradu konkrétního živočicha. V dalších letech se ukáže, zda vaše snaha nebyla zbytečná. Někdy to možná bude marný boj, přesto to však zkusme.

Budku pro sýkorky, rostliny, které k svému životu potřebují motýly, či napajedlo pro ptáky si na svoji zahradu přece může dát každý!

Aby mohl být výskyt živočicha daného druhu zaznamenán, musí se alespoň jeden jeho jedinec dotknout území zahrady nebo rostliny či stavby na zahradě se nacházející. Pokud se sleduje skupina druhů - například sýkory či ještěrky, není pro tuto soutěž nutné určit přesně, o který druh sýkory či ještěrky se jedná. Přesné určení druhu je však vítáno, neboť může přinést i zajímavé a vědecky cenné údaje. Rovněž je vítána fotodokumentace pozorování těchto druhů jakožto i informace o výskytu dalších zajímavých "nesoutěžních" živočichů. Od dětí samozřejmě uvítáme obrázky.

Do soutěže Živá zahrada se nemusíte hlásit předem. Stačí, když ve vyhlášeném termínu zaznamenáte ve vybrané zahradě svá pozorování do mapovací karty, kterou můžete zaslat buď přímo z výše uvedených webových stránek, nebo si stáhnout ve formátu pdf a poté zaslat poštou na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222516115.

Uvítáme, když ke kartě přiložíte fotografie či obrázky ilustrující vaše pozorování a třeba i povídání o tom, jak jste dopadli a co chcete na zahradě pro zvířata zlepšit.

Mapovací karty vyhodnotíme a podle složitého klíče zahradám přidělíme body za jednotlivá pozorování. Tyto body se za jednotlivá kola sčítají. Pokud zahrada v pětiletém období bude mít součet za libovolné 3 roky alespoň 50 bodů, obdrží titul Živá zahrada. Přitom platí, že ideální zahrada může za letní kolo získat až 22 bodů, v zimním kole pak maximálně 8 bodů. Pokud termíny pozorování nebudou přesně v předepsaných dnech, pak zahrada neobdrží žádné body. Abychom alespoň trochu zvýhodnili zahrádky malé, uprostřed měst, daleko od přírody od hektarových zahrad kdesi na samotě u lesa, dostává každá zahrada při vstupu do soutěže vstupní body - tzv. handicap zahrady. Ty jsou u malých městských zahrádek kladné /až + 1,5 bodu /, u velkých parcel v přírodě záporné / až - 6,5 bodů /. Tento handicap se přičítá k bodům za první pozorování. No, vzhledem k tomu, že máme v soutěži vedle sebe několikametrové předzahrádky, ba dokonce i lodžie vedle dvouhektarových zahrad s lesem a rybníkem, porovnávat jednotlivé body tak jako tak stejně nelze. Ale to také není důležité. Každého z nás by mělo hřát především vědomí, že svojí zahrádku pro život živočichů vylepšuje a pozorovaných zvířat na ní přibývá. I takové výsledky budeme v naší soutěži hodnotit!

Pro bližší informace se obracejte přímo na vyhlašovatele - Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222516115, e-mail: info@csop.cz  , www.csop.cz  . Koordinátor projektu je ing. Petr Stýblo. Děkujeme za pochopení.

Související články

Nebezpečné vypalování trávy

14.4.2010 00:00

Se zahradničením začínejte pomalu

10.4.2009 00:00

Darujte kus pralesa

10.12.2008 00:00

Léčivé vlatnosti dubu

27.11.2008 00:00

Léčivé síly smrku

20.11.2008 00:00

Šest pravidel pro ekologickou zahradu

25.9.2008 00:00

Ekosídliště

30.3.2001 00:00

Přírodní místa síly

16.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobry den mam otazky ohedně vybudování jezírka . Chtěla bych koupaci...
Leontynka  |  24.6.2014 07:06

Dobrý den, chystáme se vysadit na podzim ovocné stromy. Někde jsem...
Růžena  |  3.10.2017 10:20

Koupaci jezirko se musi rozdelit na dve casti, koupaci a druhou cast s...
Libor  |  3.10.2017 10:28

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *