Fukary na listí jsou fatální pro hmyz a představují riziko pro veřejné zdraví

Německá vláda odrazuje občany od používání fukarů a vysavačů na listí, jelikož ničí hmyz, drobné živočichy, znečisťují životní prostředí a představují rizikový faktor pro veřejné zdraví.

V roce 2017 byla zveřejněna studie, ve které se uvádí, že počet létajícího hmyzu v 60 chráněných oblastích Německa poklesl za posledních 30 let o 75%. Podobné studie dokládají alarmující úbytek hmyzu po celém světě. 40% známých druhů hmyzu míří dle globální únorové studie k vyhynutí.

Mezi hlavní viníky úbytku hmyzu patří podle odborníků intenzivní zemědělství, destrukce přírodních stanovišť, ubývání biodiverzity rostlin a tím pádem potravy pro hmyz, klimatická změna a používání pro hmyz jedovatých pesticidů. Na úbytku biodiverzity rostlin a potravy pro hmyz se opět podílí pesticidy (herbicidy - přípravky na likvidaci plevelů) a nevhodný management o zelené plochy.

Fukary a vysavače na listí kromě hlukové zátěže znečišťují ovzduší, nasávají hmyz a drobné živočichy, které usmrcují, drtí vysátá semena rostlin a celkově vážně narušují biologii půdy.

Hluková zátěž z fukarů může dosáhnout i 90 -120 decibelů, což je hluk jako při startu helikoptéry.

Víření prachu, bakterií, plísní a zvířecích exkrementů obsažených v půdě a listí představuje riziko pro zdraví lidí vyskytujících se v oblasti, kde se s fukary pracuje a zejména pak pro samotné pracovníky.

Hmyz je důležitý pro celý přírodní ekosystém, pro výživu dalších živočišných druhů včetně člověka. Na opylovačích je přímo či nepřímo závislá produkce většiny našich potravin.

Organizace Greenpeace jako hlavní opatření v boji za záchranu hmyzu navrhuje následující:

- Ochranu divokých stanovišť za účelem udržení zdraví opylovačů.

- Obnovu ekologického zemědělství.

- Eliminaci nejvíce škodlivých pesticiců.

Každý člověk může přispět k záchraně hmyzu podporou biodiverzity (rozmanitosti druhů) zejména divokých rostlin, koupí produktů z ekologických farem a zřeknutím se používání pesticidů, fukarů a vysavačů listí na svých zahradách.

Autor: MK

Zdroj: DailyMail

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama