Reklama

Geopatogenní zóny I.

Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval.

Postupně se označení "dračí žíly" nahradilo výrazem "geopatogenní zóny". Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos značí " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země.

Ke skutečně systematickému sledování těchto jevů dochází až v posledních několika desetiletích. Celá řada výzkumných prací a rozsáhlých pozorování potvrdily oprávněnost tvrzení, že GPZ škodí lidskému organizmu, a že jsou příčinou celé řady nemocí a zdravotních potíží. Původně se vycházelo z toho, že dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách způsobuje pouze rakovinu. Rozsáhlou práci na toto téma vypracoval olomoucký onkolog MUDr. Oldřich Jurišek. Onkolog s dlouholetou praxí, který již v počátcích své lékařské dráhy sledoval zajímavý úkaz. Mezi pacienty s nádorovým onemocněním se často vytvářely skupiny, které měly společnou adresu.

Pocházely ze stejné čtvrti, ulice a nebo z jednoho domu. Na základě těchto pozorování vznikl výzkum, a ve spolupráci se špičkovými senzibily byla vytvořena mapa výskytu zhoubných novotvarů v podstatné části Olomouce a okolí. Do sledování bylo zařazeno více jak 30 000 lidí, a výsledky potvrdily, že onkologická onemocnění mají velmi úzký vztah k místu bydliště nemocného a že přímo souvisejí s geofyzikálními anomáliemi pod terénem a s průběhem podzemních vod.

Podobný výzkum, zaměřený na působení geopatogenních zón byl proveden také v okolí Rakovníka. RNDr. Ing. Evžen Andres je po provedených měření přesvědčen, a jak uvedl v tisku, cituji "S určitostí si dovoluji tvrdit, že minimálně 40% zkoumaných domů bylo postaveno na geologicky nevhodných místech a byly příčinou zdravotních potíží jejich uživatelů". 

K velmi podobným závěrům došli také Ing. J. Chmelař a RNDr. J. Chmelař , kteří své poznatky velmi podrobně popsali v knize Gepoatogenní zóny a rakovina. Tato kniha je zaměřena právě na prokázání vztahu geopatogenních zón a jiných vlivů vůči rakovinovým onemocněním. Kniha byla vydána v roce 1996.

V roce 1994 byla u nás vydána kniha francouzského autora se sugestivním názvem Domy, které zabíjejí. Především třetí kapitola nazvaná rakovinové domy , popisuje důvody proč je v některých domech, popřípadě oblastech zvýšený výskyt onkologických onemocnění a mnoha dalších onemocnění, u kterých si nedovedeme vysvětlit jejich příčin.
 

Anglická lékařka Jane Thurnel-Readová napsala knihu pod názvem Geopatogenní zóny kolem nás, ve které popisuje problematiku geopatogenních zón z pohledu lékařky. Na základě svých pozorování došla k závěru, že příčinou mnoha nemocí je právě geopatogenní stres. Geopatogenní stres se vyskytuje u osob, které dlouhodobě pobývají v geopatogenních zónách. Stres může mít mnoho forem, může vzniknout z jakékoli situace a člověk je potom okamžitě náchylnější k různým nemocem. Opět se potvrdilo, že výčet nemocí, které ovlivňuje geopatogenní stres je značný, a proto ho nelze zužovat pouze na rakovinová onemocnění. 
 

Ne každý je ale ochoten přiznat a dokonce pouze připustit, že existuje něco, co poškozuje zdraví lidí. Například vědečtí pracovníci, jako jsou Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc, RNDr. Jiří Grygar, Prof. MUDr. Heřt, Doc. Luděk Pekárek a nutno přiznat, že celá řada dalších, tvrdě vystupuje proti této teorii. Kdysi jsem jim to měl za zlé, ale dnes je plně chápu. Jak prosté a hlavně účinné je zvednout prst a prohlásit, že je to celé nesmysl, že nic takového neexistuje, popřípadě prohlásit, že jde o společensky nebezpečnou věc. Domnívám se, že tato zmínka o odpůrcích stačí, protože až čas ukáže, zda geopatogenní zóny skutečně a prokazatelně škodí, a co je společensky nebezpečné! 
 

Reklama

Neinformovaný čtenář, a těch je prozatím většina, si jistě položí otázku: kdo má vlastně pravdu? Hledání pravdy o geopatogenních zónách není jednoduché, ale podstatné je to, že se hledá. Položíme-li si otázku, o jakou konkrétní energii jde, musíme přiznat, že je to doposud velká neznámá. Dostupná technika není schopna tento předpokládaný tok energie změřit, a přidáme-li k tomu poznání, že se tato energie chová mnohdy nevyzpytatelně, bude trvat ještě dlouhou dobu, než budeme na tuto otázku znát přesnou odpověď. Prozatím víme, že se geopatogenní zóny vytvářejí na podzemních pramenech, rudných žílách a tektonických poruchách. Hladina podzemních vod se mění a s touto změnou se mohou geopatogenní zóny přemisťovat.

Podíl geopatogenních zón, vyskytujících se na podzemních vodách je zhruba 70 % a zbytek vytvářejí tuhé geologické anomálie. Nezanedbatelné jsou také odrazy od stavebních konstrukcí a další vlivy, které spolupůsobí na intenzitu a směr působení geopatogenních zón. Tím se prakticky stává, že dva různí lidé mohou určit zóny na zcela odlišných místech, vyhledávají-li je v různou dobu. Současně je lokalizace - vyhledávání zón přímo úměrná citlivosti jedince, který zóny vyhledává. Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje měřící přístroj, musíme se smířit s určováním geopatogenních zón psychotronickou metodou - to znamená vyhledat GPZ pomocí virgule, kyvadla, nebo dalších pomůcek, které určití lidé k vyhledávání zón používají. Určit geopatogenní zóny není tak složité, jak se na první pohled zdá. Z vlastní zkušenosti vím, že zhruba 80% lidí dokáže zóny určit po velmi krátkém vysvětlení. To potvrzuje, že většina lidí tyto schopnosti má, ale neumí je ke své škodě využívat. 

Často se setkávám s názorem, že je lepší o škodlivých účincích geopatogenních zón nic nevědět, protože se s tím stejně nedá nic dělat. Tento názor je ve své podstatě velmi nebezpečný, protože pravdou zůstává léty ověřený fakt, že z dostupných poznatků se dá vyvodit tento závěr - nemoc se stává často problémem místa!! Místo onemocnění člověka odpovídá více jak v 90 % případů místu působení geopatogenních zón. Bylo zjištěno, že osoby, které po sobě užívají stejné místo dané například lůžkem, onemocní stejnou nemocí. Nemusí být přitom geneticky spřízněny. V těchto případech se jedná o dědičné místo, protože zde působí stejná negativní zóna, která vytváří podmínky pro stejný způsob ovlivnění a pro vznik stejného zdravotního problému. Závažným zjištěním se proto stal poznatek, že působení geopatogenních zón nebylo podloženo jen předpokládanými nádorovými onemocněními, ale že v ovlivňované části organizmu se vyskytoval velmi široký okruh zdravotních problémů.

Potvrdilo se, že pokud působení negativních zón překročí určitou hranici, kdy si již organismus nemůže sám pomoci, nastávají v něm postupně patologické změny a začínají se projevovat reálná onemocnění. Mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění, která uvádí literatura, patří častá rýma, záněty nosohltanu, astma, angíny, onemocnění průdušek, bronchitida. Dále se vyskytovaly nemoci revmatické, onemocnění kloubů a zvláště pak v širokém rozsahu onemocnění páteře. Mezi významná a častá onemocnění dále patří srdeční a cévní onemocnění, záněty žil, tromby, bércové vředy, různá onemocnění trávicího a zažívacího ústrojí, onemocnění žlučníku, jater, ledvin, močových cest, pohlavních orgánů, slinivky břišní a mnoha dalších. 

Byly zaznamenány také závažnější nemoci jako leukémie, skleróza multiplex a v neposlední řadě i četný výskyt nádorových onemocnění. Vliv geopatogenních zón také komplikuje léčení jakékoli nemoci, protože organizmus zatěžuje a oslabuje. Má na svědomí různé alergické i chronické stavy a může působit nepřímo i na vznik infekčních onemocnění. V důsledku obecného oslabení se mohou vyskytovat častější úrazy nohou, rukou apod. V mnoha případech, kdy se shoduje nemocné a operované místo s působením geopatogenních zón na nemocniční lůžko. Bylo zjištěno a ověřeno, že na závažnost a charakter vzniklého onemocnění má vliv intenzita působení geopatogenní zóny. Čím je vyšší, tím závažnější onemocnění se vyskytují.

Geopatogenní zóny o vyšší intenzitě, která se většinou projevuje v místě koncentrace (křížení) dvou i více zón, může zapříčinit širší okruh onemocnění, a to postupně od méně závažných k závažnějším. Nižší intenzita vlivu koresponduje s lehčím onemocněním.


Autor: Milan Gargelhttps:

 

Diskuze na téma geopatogenní zóny - https://diskuse.doktorka.cz/geopatogenni-zony/35457

 

Reklama

Komentáře

Hrselova (Út, 17. 7. 2001 - 13:07)
Vas clanek se mi velmi libil a souhlasim, ze toto tema se podcenuje. Muzete popsat nejake metody, jak lze i bez senzibila nebo jine citlive osoby alespon castecne urcit, kde se geopatogenni zony nachazeji, napr. v byte? Slysela jsem, ze napr. do prazdneho bytu privest psa, nechat ho pres noc a rano sledovat, kde si ustlal. Tam si pak dat postel, v pripade kocky si ji tam nedavat. Je to pravda?
roudny svatopluk (St, 21. 3. 2001 - 09:03)
souhlasim naprosto s autorem.nechapu ucene akademiky,
proc se tak zoufale brani poznatkum overenym tisiciletou praxi. stari cinane i stari valasi pozoro-
vali, kam se dobytek na pastve uklada ke spanku. v techto mistech pak staveli sve domy, hlavne jejich
obytnou cast. kde nasi akademici berou svou bohorov-
nost? extra pragae non est vita et si est, non est ita?
nebo mmaji aktivni podporu farmaceutickeho prumyslu?
karel (Út, 28. 12. 2004 - 16:12)
Dokažeme Geopatogenní Zónu odklonit.
Pamír www.pamir.unas.cz - vše pro vaše zdraví
Dana (Út, 3. 1. 2006 - 15:01)
V současné době se propagují jako způsob vytápění infračervené topné panely. Zajímalo by mě, zda toto tepelné záření má vliv na vznik geopatogenních zón.Nikde jsem, bohužel, nenašla žádné informace na toto téma,prosím,odpovězde, nebo zašlete odkaz.Díky!
Hanka (Po, 26. 4. 2021 - 19:04)
Milá Dano, k Vašemu dotazu jenom stručně.Inf.červené topné těleso nemá na vznik GPZ žádný vliv,neboť tyto zony vycházejí z vnitra země. Např.když si postavíte dům,kde někdy kdysi dávno tudy protékal potůček, nebo postavené sídliště na zbořeném místě,kde stál dům,měl studnu.

Miroslav Provod (Čt, 27. 4. 2006 - 11:04)
Éter, aura a kosmická energie

V době, kdy Aristoteles seznámil svět fyziky s novým názvem
KAKABUS (So, 15. 7. 2006 - 21:07)
Osobně si myslím, že infračervené panely ovlivňuji magnetické pole ve vypnutém stavu pramálo. Jinak tomu je ovšem ve stavu zapnutém. Nicnéně si myslím že tento typ vyhřívání se využívá spíše v průmyslových stavbách a technických místnostech. Asi nikdo si nedá infračervený panel do ložnice. Jinak tomu ovšem je s dnes tak propagovaným podlahovým či stěnovým vytápěním na bázi vodovodních trubek"hadic" nebo elektrických topných kabelů většinou ve tvaru sítě. Tyto el. kabely spolehlivě při provozu spotřebují několik kilovat příkonu a zcela prokazatelně vytváří obrovské elektromagnetické lokální pole které nejen, že působí příma na své okolí a velmi aktivně odklání či deformuje "přírodní" elektomagnetické pole země. Tyto topné kabely bohužel působí jako Faradiova klec i ve vypnutém stavu a zcela jistě deformují okolní pole. V případě podlahového či stěnového vytápění pomocí teplovodního potrubí je zde patrné stálé lokální ovlivnění geomagnetického pole Země a tedy vznik malé geopatogení zóny. Bohužel tyto typy vatápění vjsou dnes již běžně umístěny i v obytných místnostech (ložnicích) a to z pocitem investora "udělat něco dobrého pro své zdraví" tyto vlivy nikdo oficiálně nezkoupá ani nesleduje. Magentická pole jako je elektromagnetické pole země a jeho deformace vpodstatě dnes nelze nijak objektivně měřit a vše je jen na pocitech senzibilů. Já osobně při stavbě nového domu tyto nové a progresivní systémy podlahového a stěnového vytápění do stavby nezakomponoval ! Přeji pevné zdraví. KAKABUS ( loptask"seznam.cz )
GPZ (Pá, 24. 11. 2006 - 17:11)
http://www.gpz.cz a http://silesia.wz.cz/gpz.htm
Smudla (Út, 28. 11. 2006 - 13:11)
A ktery z Provodu senior junior je Provod dnes stihany a do Mrazek, Pitr atd.- zapojeny? Nebo nekdo dalsi z pribuzenstva. Bydleji na stejne adrese Kozarovice, Orlik atd. Zajimave....
Vláďa N. (Po, 11. 6. 2007 - 23:06)
Nevím jestli jsem udělal něco špatně?Můj syn mě zemřel 2007 na leukémii.Mám podlahové topení.Před 25 lety a 30 lety o kousek vedle u sousedů v ulici nezávazně na příbuznost obou rodin zemřel 15 let.chlapec a asi o 5 let později 3 letá holčička také oba leukémie.Do toho domu přistěhovaná po předešlé rodině.Z okolí s leukémii nikoho neznám.Je mě to vše divné !!!Všichni bydleli kousek od sebe.Je to náhoda?Věděl by někdo najít vysvětlení ?V.N.
Hanka (Po, 26. 4. 2021 - 19:04)
Zdravím pane Vláďo,tak,jak popisujete Vaší situaci v místě bydliště,je docela možné,že kdysi dávno tam mohl být sklad s nějakým chemic. zbožím. nebo do těchto míst se mohlo např.práškovat různým jedem na škůdce,nebo mohlo být ve studni voda,která mohla obsahovat jedy a stačilo s vodou třeba jen zalévat zeleninu.Možností je dosti.Když se vrátím do r.kdy bouchl Čenobýl a zamořená byla i naše země,mohl nasycený spad spadnout právě u Vás.
Je to moc smutné,přeji hodně sil.
Vláďa N. (Po, 11. 6. 2007 - 23:06)
Nevím jestli jsem udělal něco špatně?Můj syn mě zemřel 2007 na leukémii.Mám podlahové topení.Před 25 lety a 30 lety o kousek vedle u sousedů v ulici nezávazně na příbuznost obou rodin zemřel 15 let.chlapec a asi o 5 let později 3 letá holčička také oba leukémie.Do toho domu přistěhovaná po předešlé rodině.Z okolí s leukémii nikoho neznám.Je mě to vše divné !!!Všichni bydleli kousek od sebe.Je to náhoda?Věděl by někdo najít vysvětlení ?V.N.
Lela (Út, 4. 9. 2007 - 09:09)
Jistý vliv má radon a tektonické desky, ale buďme střízliví a skeptičtí k těm, kteří věří na nashromážděné emoce atp. A navíc buďme střízliví k těm, kteří se hned snaží prodat pyramidu. Pokud je někde velký vliv dětí co se týče leukemie, spíše se bádá, zda to ještě není důsledek výbuchu ukrajinské elektrárny a toho, že tehdejší vítr donesl prach až sem. Všechno může mít více příčin, takže zkatkovitš tvrdit, že za vše mohou GPZ je předčasné.
TomH (St, 26. 9. 2007 - 15:09)
No jo ne nadarmo se dnes dělají měření radonu ještě před výstavbou obytných domů či budov pokud se zde přebývá se mi zdá nad 1000 hodin ročně. Pokud bych si chtěl někdy postavit dům, tak bych si ještě nechal změřit i geopatogenní zóny, aby se vhodně umístil.
Darius (Út, 6. 11. 2007 - 08:11)
Autor většinu článku opsal z mého hesla ve Wikipedii. Opsal ho i s chybou ve jménu Juryšek, kterou běžím rychle do originálu opravit.
Darius (So, 22. 12. 2007 - 10:12)
Pravděpodobné příčiny úmrtí dětí uspořádané sestupně
Nedostatek antioxidantů ve stravě (a naopak papání oxidativních produktů typů smažených řízků a hranolků, přepálených bramboráků a spousty masa)
Jaderné zkoušky (a několik let po jich)
Zamoření půdy (chrom, těžké kovy, dioxiny, PCB, polyaromáty)
Zamoření vzduchu (dioxiny, PCB. polyaromáty, kyanidy)
Patogenní zóny
Radon
Zdravotní indispozice

Takže doporučuji papat antioxidanty, ty pomáhají v každém případě. www.darius.cz/archeus/LU_antiox.html
Hanka (Po, 26. 4. 2021 - 19:04)
K vašemu sdělení jen to,pokud máte malé děti tak si s nimi papejte,jinak zde je poradna pro dospělé lidi.
lida (St, 20. 2. 2008 - 20:02)
Prosim o nazor na pouziti "pyramid" pro odruseni negativnich zon. Firma Renata Šimová - Adam,sidlem v Přerově(www.adam-pr.cz/nabizi v ramci projektu Zdrave bydleni zdarma mereni zon v bytech ci domach. Vyuzila jsem ji,( nabidka prisla ostou). Zony v mem byte jsou dle ocekavani vysoce nebezpecne, je mi nabizena pyramida za 6800,. Kc na jejich odruseni. Rada bych verila- ale mam pochyby. Prosim o nazor, zkusenost. Diky.
Tomáš (Čt, 3. 4. 2008 - 11:04)
Mám stejnou zkušenost - firma www.adam-pr.cz, spoust patogenních zon a pyramidky za 6800,-. Zatím sonduju internet. Existují další firmy které vám to proměří, tak možná zkusit jinou a s čím příjde ona ...
Tomáš (Čt, 3. 4. 2008 - 11:04)
Mám stejnou zkušenost - firma www.adam-pr.cz, spoust patogenních zon a pyramidky za 6800,-. Zatím sonduju internet. Existují další firmy které vám to proměří, tak možná zkusit jinou a s čím příjde ona ...
helena (Čt, 3. 4. 2008 - 12:04)
S firmou ADAM mám dobré zkušenosti, podotýkám však, že zony umím měřit taky... Paní je našla na těch samých místech jako já (neukazovala jsem jí je). Když jsme je pak měřili s pyramidkou, byly pryč... jen mi přišla drahá, ale zase má velký dosah, takže přehnané to není. stačí pyramida např. ze šungitu, stranu nutno natočit na sever...
Ivka (Čt, 29. 5. 2008 - 18:05)
Pro Tomáše.Sluníčkový den :-).Nechci se Vám vnucovat,ale můžete vyzkoušet přočištění nejen zón,mou energií.Bude Vás to stát podstatně méně.Náklady na cestu (vlak,autobus a náhrada pracovního dne).Na dálku můžu také,ale osobní kontakt je lepší.Můj tel.722 687 036.email ivana.visicova"seznam.cz Ivka
Páral (St, 11. 6. 2008 - 13:06)
Geopatogenní zony jsou,to je zřejmé,někoho to dosti straší,neboť kdo nemá nejaké zdravotní potíže,že ano.A nikdo mu s nimi nepomůže!Co se týká g.zon,tak vím své.Jen mne ti,co mají snažení se kolem toho živit, dráždí tím,jak jsou neseriozní.Žádné odrušení g.zon neexistuje a tito nejsou schopni odrušení prokázat.Sám autor článku Garglel to dokazuje tím,že tvrdí to,že každý "měřič"může naměřit něco jiného,co se týká prostoru a potom lze tvrdit cokoli! Už kdyby měl někdo rozumně vysvětlit,proč údajně g.víry mají největší energii v noci, tak by se určitě zapotil!Určitě všechny teorie o g.zonách slouží mnoha vykukům k obohacení a dobré obživě,viz různé pyramidy. Příroda je silná,jejím negativům se bránit není snadné a kdo by nechtěl být zdravý,že ano?Já osobně si myslím,že nejvíce škodí lidem někteří neschopní taky lékaři a ví někdo jak tu se bránit a jak tyto "odrušit"?Těžko!
Návštěvník (Út, 17. 6. 2008 - 11:06)
Ahoj Pepík
Návštěvník (Čt, 11. 9. 2008 - 13:09)
Narazil jsem na stránky http://silesia.wz.cz... Proutkaři je jako dráždivé zóny na sobě cítí, asi tedy na tom něco je. Řešení je jednoduché. Nechat si změřit a přesunout postele a pracovní stůl mimo. :-)
Návštěvník (Čt, 11. 9. 2008 - 13:09)
Narazil jsem na stránky http://silesia.wz.cz... Proutkaři je jako dráždivé zóny na sobě cítí, asi tedy na tom něco je. Řešení je jednoduché. Nechat si změřit a přesunout postele a pracovní stůl mimo. :-)
kosk (Čt, 25. 9. 2008 - 00:09)
Ale houby. Geopatogenní zony neexistují, je to jen jeden z mnoha výmyslů lidí, co se tím živí. Pitomostí, které mají jako základní vlatnost to, že nejdou nijak změřit, jen je někdo "cítí" lze vymyslet bezpočet a nikdo si nemůže nijak ověřit, jeslti kecáte, nebo ne. Díky sugesci, nebo placebo efektu to i občas někomu pomůže. Ale to funguje obecně, není to výsada zrovna geopatogenních zon. Je zvláštní, že nikoho netrkne, že když to nejde změřit ani jinak zjistit povahu těchto řekněme "jevů", tak že bylo možné vymyslet ty různé odrušovače a podobně. Není možné vymyslet přístroj na rušení něčeho, o čem nevím, co to je. Je to jako vymýšlet přístroj na odrušování bludiček a hejkalů. No ale ať se Vám podnikání daří. Když jsou lidé hloupí, že Vám za to platí, tak si nezaslouží nic jiného, nežli aby jste je vzal na hůl. Svět chce být klamán, žekl někdo už dávno přede mnou. ;-)
kosk (Čt, 25. 9. 2008 - 01:09)
Že se tak ptám, Vy jste s těmi číňany mluvil, nebo jste si jen přečetl nějaké povídání na stránkách lidí, co se podobnými věcmi živí? Myslíte, že existují čerti, draci, víly... na všechno to lidé v nějaké době věřili a na tisíce dalších věcí. Znal jsem osobu, která kvůli tomu, že jí nějaký parchant (jinak se to nedá říct) nakukal, že má "černou auru" a špatně dopadne, tak páchala sebevraždu a málem se jí to povedlo. Po čase si našla známost, dneska na auru kašle a má dvě zdravý děti a život v pohodě. Málem ale skončila v márnici, a má památku v podobě řady jizev po těle.
petra (Po, 20. 10. 2008 - 21:10)
Možná něco na těch zónách bude, a možná to citliví jedinci můžou najít, ale opravdu je podezřelé, když se takovíto jedinci živí měřením a následným prodáváním "pyramid" za nehorázný peníze!
:-DDDDDD (Út, 21. 10. 2008 - 17:10)
vždycky a všude najdeme nekonečnou lidskou hloupost...
Vendula (Ne, 23. 11. 2008 - 12:11)
V rodině se domníváme, že umíme najít geopato¨genní zony pomocí virgulí. Táta měl jeden čas záchvat žlučníku, máma, pak procházela pokoje a zjistila, že tátovi vede zona, přez břicho, tak sme postel otožili a zonu měl v nohách a začaly se mu dělat křečové díry.
Od té doby není tolik skeptický k léčitelům a podobným věcem.
Když sme byli na dovolené začal se zadýchávat,byl celkově unavený. Táta vždycky jezdil na kole chodil po horách, takže se nedá říct, že by nebyl trénovaný. Lékaři nenašli příčinu, tak zkusil léčitele. Léčitel mu řekl, že nezná jméno jeh nemoci, ale že jeho tělo ho ničí samo, že ho požírá za živa.
Táta měl známou doktorku, tak jí říkal léčitelovu diagnózu a ona ho poslala do IKEMU, a tam přišli na to, že trpí autoimunní nemocí,jeho bílé krvinky napadají jeho orgány, jako cizí tkáň.
Myslete si, co chcete, ale ten léčitel nechtěl žádný peníze, takže nikoho neoblboval pro prachy. Známý je geolog a o geopatogenních zónách ví. V minulosti byly blesky taky a d věřilo se, že je to msta zlých duchů a dnes se ví, že je to fyzikální jev.
tonik (Ne, 31. 5. 2009 - 12:05)
Mám delší čas různé zdravotní potíže,ale opakované výsledky všech lékařských vyšetření jsou negativní.
Známý našel v mém bytě silné geologické žíly.Bylo mi doporučeno vystěhování,ale místo kde není škodlivé záření,se v našem městě nenašlo.Bylo mi také řečeno,že zony jsou všude na zeměkouli,je tedy nutné si zakoupit speciální deku,která uchrání člověka na jakémkoli místě.Nevím co si o tom myslet.Jen podotýkám,že ona osoba pracuje pro firmu ,která deky vyrábí.....
Betka (Pá, 31. 7. 2009 - 20:07)
O tech zonach to muzu potvrdit. Prestehovali jsme se do noveho bytu a v mem pokoji se mi porad spatne spalo, bolela me hlava a bylo mi zle i psychicky. Pak se rodice odstehovali do jineho bytu a ja jsem se prestehovala do jejich pokoje a krasne se mi tam spi a nepozoruji zadne potize.
Skeptik (Pá, 31. 7. 2009 - 20:07)
Žádné geopatpgenní zóny nebyly prokázány. Je to výmyslo, na němž spousta šarlatánů rejžuje z lehkověrných lidí peníze.
Jarka (So, 5. 9. 2009 - 18:09)
O geopatogenních zónach vím své.U nás v domě je měřili tři lidé a nevěděli o sobě,a všichni se shodli na tom,kde jsou ty zóny špatné.Ale kde jsou dobré,to jsou tak malé místa,že též nevíme,kam postel přestěhovat.Ale všemi problémy,co píše lékař,nebo lidé,procházíme též,a na rengenech je vše v pořádku a přitom už kolik let trpíme.
Hanka (Po, 26. 4. 2021 - 19:04)
Milá Jarko, problém s GPZ znám.Můj syn má též zaneřázený byt.Je stále unavený,podrážděný bez energie,prodělal neurolog.onemocnění. Jediná možnost je se přestěhovat.Nic jiného nepomůže.
Jarka (So, 5. 9. 2009 - 18:09)
O geopatogenních zónach vím své.U nás v domě je měřili tři lidé a nevěděli o sobě,a všichni se shodli na tom,kde jsou ty zóny špatné.Ale kde jsou dobré,to jsou tak malé místa,že též nevíme,kam postel přestěhovat.Ale všemi problémy,co píše lékař,nebo lidé,procházíme též,a na rengenech je vše v pořádku a přitom už kolik let trpíme.
olda (Čt, 17. 9. 2009 - 16:09)
Mám delší čas různé zdravotní...pro Toníka , protože to téma je celkově závažné a není to povídání na chvíli , pokud budete mít zájem zavolejte na 776143032 ,přeji hezký den
gia (So, 31. 10. 2009 - 16:10)
Dobry den,
v clanku se pise, ze po kratkem vysvetleni muze merit GZ skoro kazdy. Jak se tedy GZ meri? Prosim o info. Dekuji
Hanka (Po, 26. 4. 2021 - 19:04)
Zdravím Gia.Měření zon je velmi jednoduché. Zavěste třeba prsten na nit,nebo provázek,oba konce držte v ruce, mezi prsty. Zavěste např.nad postelí,uklidněte se a čekejte.Prsten se po chvilce buď roztočí,až budete cítit v ruce kroucení,nebo zůstane v klidu.
Když se roztočí,jsou tam zony.Když zůstane v klidu,je to dobré. U postele je potřeba pošoupnout kousek dál a zkusit znovu,až najdete čisté místo. Můj syn má postel na prostředku ložnice - nedá se nic dělat.Žádné rušičky neexistují.
pro gia (So, 31. 10. 2009 - 20:10)
Měřit něco co neexistuje může opravdu každý, ani k tomu nepotřebuje vysvětlení.
JV (Po, 31. 5. 2010 - 23:05)
Dnesni moderni kosmologie dokazala ze Vice nez 90% vesmiru je neviditelny a sklada se z takzvane temne hmoty a energie o ktere dnes moderni fizika nema ani paru -nazory ze neco, co se vedecky dnes neda zmerit,proste neexistuje,zni jak stredovek.Nebo ma tento clovek pocit ze veda jiz vsecno zjistila???... takove nazory jsou fakt srandovni
Kňuba Ohrabaný (Pá, 12. 8. 2011 - 21:08)
Nedělejte si srandu z geopatogenních zón!
Víra v jejich existenci je vynikajícím nástrojem k odčerpávání přebytečného oběživa!
Hanka (Po, 26. 4. 2021 - 19:04)
No,už vaše jméno dosti naznačuje! Je vidět,že jste toho v životě moc nepobral.
Josef (St, 19. 10. 2011 - 13:10)
Vas clanek se mi velmi libil...Pro. Hrselovou. Ano je to pravda. Do této problematiky dělám už 40 let. Zvláště citlivé jsou malé děti. Pokud často pláčí a těžko usínají, stačí přemístit jejich lůžko na vhodné místo a je po pláči a v klidu usnou. Některé již odrostlejší děti, když se v noci počůrávají, bývá příčinou, že lůžko je umístěné nad pramenem vody. Rovněž lůžko přemístit.
gryc (Út, 7. 2. 2012 - 18:02)
Vážení, je mezi námi velmi mnoho různých lidí, kteří se nám snaží namluvit, že odstíní geopatogenní zóny. Nabízí různé pyramidy, obrazce, kovové fólie či elektronické udělátka, které vyrábějí na oblbování lidí, jenž ve své nemoci udělají vše, aby si pomohli ku zdraví. Osobně se zabývám vyhledáváním a odstiňováním geopatogenních zón a za svou praxi jsem už viděl všechno možné i nemožné. Musím Vás však upozornit, že tyto vibrace dokáží odstínit pouze čtyři známé, čistě přírodní materiály: seno, sláma, koňské žíně a specielně zpracovaná vlna. Avšak tyto materiály Vás jsou schopny ochránit pouze do výše 50 cm. Po té se vibrace opět vrací na své místo a pokračují dále do vesmíru. Například dříve používané slamníky Vás při spánku 100% ochránily. Rád bych upozornil na fakt, že neexistuje nic co by dokázalo odstínit větší prostory, natož celé místnosti. Mám za sebou řádově stovky měření, takže mám velmi dobré zkušenosti a mnoho zákazníků, kterým jsem pomohl s jejich zdravotními problémy. Pokud Vás tato problematika zajímá a máte zájem dozvědět se něco víc, tak mne kontaktujte. Miloš Gryc, Moravany u Brna [e-mail: [email protected], tel: 608 901 004] Své tvrzení Vám mohu kdykoliv osobně dokázat.
Brk (Út, 7. 2. 2012 - 19:02)
Vážení, je mezi námi...I ty jeden brebto užvaněnej...
Miloš (Út, 21. 2. 2012 - 10:02)
Vážení, je mezi námi velmi mnoho různých lidí, kteří se nám snaží namluvit, že odstíní geopatogenní zóny. Nabízí různé pyramidy, obrazce, kovové fólie či elektronické udělátka, které vyrábějí na oblbování lidí, jenž ve své nemoci udělají vše, aby si pomohli ku zdraví. Osobně se zabývám vyhledáváním a odstiňováním geopatogenních zón a za svou praxi jsem už viděl všechno možné i nemožné. Musím Vás však upozornit, že tyto vibrace dokáží odstínit pouze čtyři známé, čistě přírodní materiály: seno, sláma, koňské žíně a specielně zpracovaná vlna. Avšak tyto materiály Vás jsou schopny ochránit pouze do výše 50 cm. Po té se vibrace opět vrací na své místo a pokračují dále do vesmíru. Například dříve používané slamníky Vás při spánku 100% ochránily. Rád bych upozornil na fakt, že neexistuje nic co by dokázalo odstínit větší prostory, natož celé místnosti. Mám za sebou řádově stovky měření, takže mám velmi dobré zkušenosti a mnoho zákazníků, kterým jsem pomohl s jejich zdravotními problémy. Pokud Vás tato problematika zajímá a máte zájem dozvědět se něco víc, tak mne kontaktujte. Miloš Gryc, Moravany u Brna [e-mail: [email protected], tel: 608 901 004] Své tvrzení Vám mohu kdykoliv osobně dokázat.
J.D. (Pá, 1. 12. 2017 - 15:12)
V Praze a Středočeském kraji se komplexní diagnostikou obytného prostoru zabývá "Centrum zdravý prostor" www.zdravyprostor.cz. Kdo upřednostňuje věcný a exaktní přístup k lokaci geopatogenních zón v obytném i veřejném prostoru, či na pozemcích, nalezne zde seriozní službu.
Reklama