Geopatogenní zóny II.

Geopatogenní zóny - dvě slova, která vyvolávají celou řadu rozporuplných reakcí. Jedni tvrdí, že škodí lidskému organizmu a dokazují to na celé řadě příkladů. Druzí (skeptici) oponují tím, že jde o pouhou smyšlenku, která nemá z vědeckého hlediska opodstatnění. Argumentují tím, že geopatogenní zóny nelze změřit dostupnými měřícími přístroji, a tak vlastně nemohou existovat. Základní otázka tedy zní: kdo má skutečně pravdu?

Hledání pravdy o geopatogenních zónách bude složité, ale při využití dostupných znalostí a technických možností je zcela reálné. Chce to pouze zaměřit se na skutečná fakta a nebát se pravdivě informovat. Lidé by konečně měli vědět, jak se dají geopatogenní zóny určit (vyhledat), jak působí geopatogenní zóny na člověka, a jaké jsou možnosti odstínění geopatogenních zón.

Jak jsem již uvedl, geopatogenní zóny nelze dostupnou technikou změřit. Je to sice nedostatek, ale popravdě řečeno, i sami vědci přiznávají, že ani nejmodernější měřící přístroje nedokáží vše na světě jednoznačně změřit. Člověk je součástí přírody, a tak aniž si to uvědomuje, je obdařen schopností tyto zóny rozeznat.

Vyhledat geopatogenní zóny nelze jinak než psychotronicky. Celý vtip spočívá v tom, že dotyčný člověk dokáže využívat a komunikovat se svým podvědomím. Ač se to zdá nemožné, podle vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zhruba 80% lidí dokáže po krátkém zácviku geopatogenní zóny rozeznat. Vyžaduje to trochu soustředění a ochotu splnit jednoduchou podmínku. Musí při vyhledávání zón říci, lépe polohlasně opakovat svému podvědomí, co má dělat. Je to možná neuvěřitelné, ale budete-li v ruce držet kyvadlo a střídavě opakovat "na dobré točit"- "na špatné kývat", začne se kyvadlo (ve většině případů) pohybovat přesně podle Vašich pokynů. To znamená, že na špatné zóně se začne kývat ve směru této zóny, a v místech kde je zóna dobrá, se začne točit dokola. Já používám kyvadlo zavěšené na tenkém provázku, které má oproti jiným pomůckám výhodu, že se s ním snadno mění výška, která je potřebná k důkladnému určení zón. Tímto způsobem sice označíme škodlivé zóny, ale většinou nedokážeme určit míru jejich škodlivosti. Tím je myšleno, že neumíme předem určit, jaké zdravotní poškození se dá očekávat. I když se dá vyhledávání zón poměrně snadno naučit, musím upozornit, že zejména u lidí se zdravotními potížemi by se měl tohoto úkolu ujmout někdo, kdo má v této oblasti zkušenosti, protože geopatogenní zóny se mnohdy chovají nevyzpytatelně. Nejdou pouze kolmo, ale odráží se od překážek, a tak je určitá praxe ve vyhledávání zón vhodná, protože dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách je hlavní příčinou celé řady zdravotních potíží, bolestivých stavů a nemocí, včetně nemocí nádorových. Ukazuje se, že ten kdo se chce úspěšně léčit, by měl nejprve vyřešit otázku geopatogenních zón.

Původně se vycházelo z toho, že geopatogenní zóny způsobují pouze nádorová onemocnění, ale dnes víme, že geopatogenní zóny jsou jednou z hlavních příčin celé řady nemocí a zdravotních potíží. Podle vlastních zkušeností mohu potvrdit, že geopatogenní zóny ovlivňují člověka ještě před jeho narozením až do vysokého věku. Většinu maminek nenapadne, že nadměrné "kopání" miminka, které se projevuje nejvíce v nočních hodinách je způsobeno tím, že leží v geopatogenních zónách. Po narození se často stává, že děcko nechce ležet ve své postýlce, v noci pláče a utíká za rodiči. Některé děti se často v noci nadměrně potí a jsou často a opakovaně nemocné. Právě dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách způsobuje opakované angíny, astma, otoky, vysoký krevní tlak, záněty žil, bušení srdce, podporuje růst cyst, leukémii, nádorová onemocnění - rakovinu, žaludeční potíže, zvyšuje hladinu cukru u diabetiků a celou řadu dalších nemocí. Pobyt v geopatogenních zónách je hlavní příčinou bolestí páteře, bolestí hlavy, migrén, bolestí kloubů a dalších zdravotních potíží.

Ukazuje se, že geopatogenní zóny mohou být hlavní příčinou únavového syndromu, syndromu neklidných nohou (který se projevuje cukáním v nohou, které přechází do křečí), a celé řady dalších údajně neléčitelných nemocí a zdravotních potíží. Často se setkávám s lidmi, kteří jsou zoufalí, že se jejich zdravotní stav spíše zhoršuje, i když jsou přesvědčováni, že jsou zcela zdrávi. Jako poslední šanci zkoušejí to, čím měli podle mého názoru a zkušeností začít, a to je vyřešit otázku geopatogenních zón. Jak jsem již uvedl, geopatogenní zóny se dají poměrně snadno zjistit a dnes i úspěšně odstínit, protože uvedené příklady nemocí a zdravotních potíží, včetně tzv. neřešitelných jsem uvedl proto, protože jsem je prokazatelně odstranil nebo vyřešil "pouhým odstíněním" geopatogenních zón.

Na první pohled se to zdá nemožné, protože odstínění zón není léčebnou metodou, a ani nemá nic společného s léčitelstvím. Hlavním a vlastně jediným úkolem odstínění je vytvořit určitý prostor, ve kterém škodlivá energie nemůže zhoubně působit na živý organizmus. Ať se nám to líbí nebo ne, v takto odstíněném prostoru dochází k tomu, že bolestivé stavy mizí, organizmus velmi rychle regeneruje a co hlavní, celá řada nemocí ustupuje a dále se nevrací.

Současně s poznatky, že geopatogenní zóny škodí živým organizmům, se lidé pokoušeli najít způsob, jak se proti této energii bránit. Od primitivních obrázků a symbolů, až po složitější konstrukce různých sítí, podložek, zrcadel, lahviček s éterickými oleji až po velice nadějnou uzemněnou fólii. Množství výrobků, které mají společný nedostatek - prostě nejsou k ničemu. V některých případech působí jako placebo, ale tento efekt velmi brzy odezní a vše se vrací do původního stavu. Lépe řečeno, je to mnohem horší, protože dotyčná osoba zůstala v nebezpečném prostředí. Uzemněné fólie jsou v mnoha případech doslova nebezpečné, protože často působí zcela opačně.

Místo aby stínily geopatogenní zóny, začnou pracovat jako anténa a vyzařují do svého okolí střídavé elektrické pole (elektrosmog). Elektrosmog zesiluje škodlivé účinky geopatogenních zón, a tím se stává, že člověk který leží v takto odstíněném lůžku trpí ještě více, než kdyby uzemněnou fólii vyhodil. Málo se ví, že bylo před deseti lety vyvinuto zařízení, které využívá elektroniku k aktivnímu stínění geopatogenních zón. V podstatě jde o velkoplošnou několika vrstvou fólii, která je pod stálým napětím 9-11 voltů stejnosměrných. Napájení fólie, u které dochází ke změně polarity, řídí elektronika, která je umístěna v krabičce, a ta se zapojuje přímo do zásuvky. Propojení elektroniky s fólií, popřípadě s více fóliemi, je zajištěno dvěma vodiči o průřezu 0.75 mm2. Na jednu elektroniku je možné připojit až 5 fólií. Vzdálenost elektroniky od fólií (přípojného místa) by neměla být větší než 5m, aby se nesnižovala účinnost zařízení. Vzhledem k tomu, že je systém stínění patentován, nejsem oprávněn podat ke konstrukci elektroniky bližší informace. Pouze se dá dodat, že hodinová spotřeba je 2W, a že zařízení splňuje veškeré bezpečnostní předpisy. V průběhu vývoje bylo zařízení podrobeno mnoha zkouškám a systém stínění byl patentován. Bezpečnost tohoto zařízení ověřil Elektrotechnický zkušební ústav v Praze a bylo schváleno jeho rozhodnutím č. 08-95-1016/105. Distribuce byla povolena Státním zdravotním ústavem v Praze expertízou č. 3842. Dále byly doplněny zkoušky odolnosti a vyzařování, které provedla Laboratoř EMC, TESTCOM č.j. 2868/99-351.

Vynálezci tohoto zařízení ing.Josef Pícha a Eduard Boháč neponechali nic náhodě, a i když nejde o léčebnou metodu, veškeré kroky a testy na nemocných lidech sledovali společně s mníšeckým lékařem Slavomírem Zemánkem. Popravdě řečeno, první testy prováděli vynálezci na sobě a na příslušnících svých rodin. Ve velmi krátké době se ukázalo, že skutečně v odstíněném prostoru dochází k prokazatelným změnám k lepšímu. Doktor Zemánek potvrdil, že u lidí, kteří mají odstíněny geopatogenní zóny se prokazatelně snižuje nemocnost a spotřeba léků. Doktor Zemánek léčí vedle klasické medicíny také pomocí homeopatie a proto může potvrdit, že u pacientů, u kterých bylo provedeno odstínění geopatogenních zón se zvedá procento úspěšnosti léčby homeopatiky až na 90%. To potvrzuje, že leží li pacient v geopatogenních zónách, podstatně se snižuje úspěšnost homeopatické léčby. Samozřejmě se tento fakt vztahuje i na léčbu klasickou.

Ačkoli odstínění geopatogenních zón není léčebnou metodou, určitě sehraje v blízké budoucnosti významnou roli v přístupu k léčbě celé řady nemocí a zdravotních potíží. Bude jistě nějaký čas trvat, než se podaří prolomit bariéru nedůvěry lidí k této možnosti, ale statistiky dokazují, že medicína přes veškeré úspěchy nedokáže vyřešit celou řadu nemocí a zdravotních potíží. Důvodů je jistě celá řada, ale jako hlavní se dá označit to, že medicína řeší problém až v momentě, kdy nastal. Odstínění geopatogenních zón naopak odstraňuje příčinu nemocí a potíží, a tím působí preventivně. Bylo by samozřejmě naivní domnívat se, že veškeré problémy se dají vyřešit odstíněním geopatogenních zón, ale na druhé straně je doslova trestuhodné, že se této problematice nevěnuje patřičná pozornost, protože by se ušetřilo do značné míry utrpení lidí, kteří často zbytečně trpí, a dále by se ušetřila značná část finančních prostředků, protože by klesla spotřeba léků.

Zajímavé je i zjištění, že po odstínění geopatogenních zón dochází v některých případech ke zrušení již naplánované operace, protože není co operovat! Dobře vím, že nebude snadné přesvědčit široký okruh lidí o pravdivosti mých tvrzení. Sám jsem také moc nevěřil tomu, že moje potíže (bolesti páteře a značná ranní únava) ustoupí po odstínění nějakých, pro mne tehdy neznámých geopatogenních zón. Dnes, s odstupem času jsem rád, že jsem se nenechal odradit, a že jsem se díky odstínění geopatogenních zón těchto potíží zbavil. Celá řada zajímavých výsledků s odstíněním geopatogenních zón mne zaujala natolik, že se této problematice hodlám intenzivně věnovat, a protože jde o výsledky skutečně zajímavé, budu je v příštím pokračování konkretizovat.

Autor: Milan Gargel

Chat na téma geopatogenní zóny

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (106)

 • Obrázek uživatele Honzínek
  Honzínek (anonym)

  - ulně na hovno - takže vy ten přístrojík máte doma a nefunguje jak by měl? Děkuji

  Bře 11, 2011
 • Obrázek uživatele Asi tak.
  Asi tak. (anonym)

  - ulně na hovno - takže...Diody chcípou jedna po druhé a o nějakých geopatogenních zónách nevím naprosto stejně jako před dnem, kdy to žena koupila :-D

  Bře 11, 2011
 • Obrázek uživatele Honzínek
  Honzínek (anonym)

  A ty chcíplé diody jsou nereklamovatelné? četl sem o tom něco na netu a prej ty diody mají usmrcovat bakterie, asi něco jako uv záření (asi), tak mi přijdou jako důležitá součást působení. Našel sem ještě tento odkaz http://alcyone-popelka.cz/. Nezkoušeli ste, jaký to má skutečný odběr elektřiny? Kladů je tu vypsaných hafooo, ale papír snese všechno, proto se tak vyptávám. Takže vyhozený prachy? Ani jeden pozitiv? Roky sem nespal celou noc, přikládám to patogenům ....

  Bře 11, 2011
 • Obrázek uživatele Tak jsem si chvíli googlil a našel tohle:
  Tak jsem si chv... (anonym)

  A ty chcíplé diody jsou...http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189078107&heslo=Geopatogenn%ED%20z%F3ny Na Sisyfa tu panuje silná alergie, takže se nejspíš spustí bouře nevole, ale skeptici alespoň nechtějí vydělat na lidech, jejichž jedinou kvalifikací je víra. Uvěřte tedy alespoň tomu, že podvodníků je na světě víc, než jsme schopni si připustit.

  Bře 12, 2011
 • Obrázek uživatele cituju z článku poslední větu...
  cituju z článku... (anonym)

  Pokud jde o pohyb proutku, jde buď jen o tzv. ideomotorický pohyb, vyvolaný podvědomě svalstvem proutkaře, který se domnívá, že právě našel geopatogenní zónu, nebo, a to je možná častý případ, jde o prostý podvod. Jak si ale vysvětlit, že proutek reaguje na vodní pramen, z legrace jsme to zkoušeli jako děcka, vrbovým proutkem do V jsme hledávali vodu, když se kopávali na dědině studny, ověřovali jsme jen tak pro zábavu vodní žílu proutkem a fungovalo to, nikdy jsem se nezabývala, jak tento jev s proutkem vysvětlit, nedávno jsem vzala jako laik do ruky virgule a chodila po byte a ejhle, ony se mi hýbaly v rukách, ale opravdu nevím, co mi signalizovaly.

  Bře 12, 2011
 • Obrázek uživatele Jana
  Jana (anonym)

  Dostala jsem jako dárek ufo alkyone, účinností jsem se nijak zvlášt nezabývala, píchla ho do zásuvky a víc neřešila. Po týdnu se nám jakoby lépe spí, prostředí doma mi přijde takové nějaké měkkčí, vzdušnější, prý ty diody nejsou až tak důležité a když zhasnou uplně, přístroj je i nadále funkční. Ještě hodlám změřit odběr elektřiny. Možná to není až tak od věci, mám modrý s modře zářícíma diodama, příjemnýma na pohled, proto jsem ho nedala do nejspodnější části domu, jak bylo doporučeno, ale je semnou v místnosti

  Bře 18, 2011
 • Obrázek uživatele To záleží na tom,
  To záleží na tom, (anonym)

  Dostala jsem jako dárek ufo...o čem sama sebe přesvědčíš. Prolezl jsem půl internetu, abych se dozvěděl, jak to funguje a jediné, co jsem se dočetl je samochvála výrobce a prodejců a spousta pseudotechnických blábolů. Proč myslíš, že je ten "přístroj" tak drahý a nerozebiratelný? Nejspíš z toho důvodu, aby se nikdo nedostal dovnitř a při té ceně aby k tomu nikdo ani neměl odvahu. Stejně se tam nic víc než cívka potenciometru za padesát kaček a diody po pětikoruně nevejdou :-D

  Bře 18, 2011
 • Obrázek uživatele Koukněte
  Koukněte (anonym)

  http://www.zapper.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=85

  Bře 18, 2011
 • Obrázek uživatele zapper....AERL
  zapper....AERL (anonym)

  No taky pěkná pálka 14800 kč Nesype se z něj náhodou už i zlatý prach ? cha cha cha

  Bře 19, 2011
 • Obrázek uživatele Anna
  Anna (anonym)

  Máte někdo zkušenost s...Dobrý den, já osobně mám s alcyonem výborné zkušenosti. Dostala jsem ho od dcery na vánoce před 3 lety. Velmi mě bolely klouby a navíc jsem měla špatný spánek. Prvně jsem nic necítila, ale asi po 2 týdnech jsem začala pociťovat mírné zlepšení a za měsíc jsem necítila téměř žádnou bolest a navíc mi kolena úplně přestaly otékat!Navíc spím jako za mlada. Je to zázrak. Prvně jsem nevěřila, že by něco takového mohlo fungovat a ani jsem to nechtěla strčit do zásuvky, ale kvůli dceři jsem to udělala a jsem dnes moc ráda. Já osobně vám přístroj mohu jen doporučit.

  Črv 05, 2011
 • Obrázek uživatele Korigor
  Korigor (anonym)

  odkaz na firmu, vyrábějící zařízení uvedené v článku: http://www.volny.cz/bohac.geosan/ Vyzkoušel jsme a opravdu funguje.

  Črv 21, 2011
 • Obrázek uživatele Korigor
  Korigor (anonym)

  Sdělte prosím, kde se...http://www.volny.cz/bohac.geosan/

  Črv 21, 2011
 • Obrázek uživatele Hana
  Hana (anonym)

  Máte prosím někdo...Nebrat od firmy ADAM, nejsou to senzibilové, je to pouze obchod, bohužel má vlastní zkušenost

  Srp 05, 2011
 • Obrázek uživatele Hana
  Hana (anonym)

  Právě jsem provedl pokus s...Ale pozor na alobal, to jsem taky zkoušela, on se časem nabíjí, je to kov!!!!!

  Srp 05, 2011
 • Obrázek uživatele pro Hanu
  pro Hanu (anonym)

  Nebrat od jakékoliv firmy, je to pouze obchod.

  Srp 05, 2011
 • Obrázek uživatele Jonatán
  Jonatán (anonym)

  Hledání pravdy je těžší, než vynesení soudu, že geopatogenní zóny neexistují. Otázka k zamyšlení pro odpůrce: Když dva lidé nezávisle na sobě "změří" geopatogenní zóny naprosto shodně, těžko lze považovat tyto zóny za výmysl, ne? Pokud si pozvete domů, dejme tomu, tři psychotroniky a každý z nich najde zóny jinde, pošlete je do háje a na zóny klidně zapomeňte. Pokud se ovšem shodnou, pak není jediný argument, proč si nepřipustit, že něco jako geopatogenní zóny existuje. Toť můj názor.

  Srp 28, 2011
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Jonatán, shoda názoru dvou nebo i více lidí nepotvrzuje jeho správnost. Tisíce děcek věří na čerta a Mikuláše a není to důkazem jejich existence.

  Srp 28, 2011
 • Obrázek uživatele B
  B (anonym)

  K odrušení zón stačí 2 staré talíře našich babiček, bez zdobení a kovových proužků, přiklopené na sebe.

  Srp 28, 2011
 • Obrázek uživatele pro B
  pro B (anonym)

  Taky pomáhá natírat si pravidelně špičku nosu modrou skalicí.

  Srp 29, 2011
 • Obrázek uživatele janis
  janis (anonym)

  náš strých sypával hrst hřebíků pod postel, prej jako odrušovač ... Bolesti, nespavost a další zdravotní neduhy pramení vždy ze špatného žrádla, z těžkých kovů v organismu a podobně, ale lidi rači budou věřit na zázraky, dobře vám tak !!!!

  Říj 15, 2011
 • Obrázek uživatele P
  P (anonym)

  Hledání pravdy je...Existují, nejlépe se to pozná u malých dětí. Děcko špatně spalo, když přišel pán, který zóny hledá, tak se zjistilo, že dítě má postílku nad zónou. po přesunutí na místo, kde zóna není je klid a vše je v pohodě.

  Lis 08, 2011
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Jelikož žádné...Petře,blahořečil bych ti,kdyby jsi měl pravdu,a gpz by opravdu neexistovali.Také jsem si to myslel.Jenže kdo to nezažije sám,nepochopí.MÁME doma sílu 7-8,kdy 10 je nejvíce.(někdo má stupnici i do 12.)Múžu Ti říct,že tě to rozseká na nudličky.Každá noc je utrpení.Zákeřné je ,že to není hned.Pomalu vadneš.Je fakt,že ne všechny odrušovače vše pochytají.Je těch poruch vícero-zlomy,spodní vody,rudy,i šachty,atd.Je to prúser,máme to v celém domě.Nevím už co s tím.Je mi blbě,únava,v puse mám chutˇ kovu,nohy oteklé.Zestárnul jsem snad o 100 let.Nekecám,nemám proč.Kdyby to lidé věděli,než postaví,neumírali by.Poraďte mi prosím ahoj Petr Blaha.petrik@seznam.cz

  Lis 09, 2011
 • Obrázek uživatele Kateřina
  Kateřina (anonym)

  Dobrý den.Prosím Vás máme stejny problém. Nahstehovaly jsme se do nového bytu a dnes jsme tady spaly pátou noc a nemůžeme se vyspat. Je to hrozné. furt se budíme. Dočetla jsem se tady že existují někajé zóny, které brání dobrému spaní. A chci se zeptat jestli neznáte někoho kdo by nám v tomhle pomohl nebo zjistil jestli tady ty zóny máme . Jsme se Zlína. Moc děkujeme zaodpoveď a pomoc.

  Led 06, 2012
 • Obrázek uživatele B
  B (anonym)

  Dobrý den.Prosím Vás máme...Dobrý den, znám, ale je to k Vám strááášně daleko, jedině se poptat po někom v okolí, proutkaře, který hledá prameny pro kopání nebo vtání studní, ale pozor na podvodníky. Ne každý to opravdu dokáže najít. Mám zkušenost s pánem, který to dělal celý život a nikdy se nespletl, je už hodně let v důchodu a už by do toho asi nešel (vzdálenost).

  Led 09, 2012
 • Obrázek uživatele Hana
  Hana (anonym)

  Lidi neblaznete, vdyt zadne...Kéžby to tak bylo,ale moje vlastní zkušenosti jsou jiné, bohužel, díky energiím,které proudí ze zemského podloží mi onemocněla dcera.Po šestiletém bádání a zkoušení různých metod, je tomu opravdu tak, že něco to způsobuje.Musíte sami vyzkoušet,ale většinou bohužel se člověk přesvědčí,až má zdravotní potíže.Věděli to naše babičky,dědové,jen to nenazývali geopatogenní zóny,ale věděli,že něco takového je!!!Není to jen byznys,jen najít správného člověka,to je umění,aby opravdu ty schopnosti,které mu byly dány do vínku měl!V dnešním světě je pořád ještě hodně podvodníků

  Led 10, 2012
 • Obrázek uživatele Hana
  Hana (anonym)

  Dobrý den.Prosím Vás máme...Katko okamžitě s tím něco dělejte,než bude pozdě, už ten špatný spánek je známkou, že v podloží nebo v domě je něco špatně!!!Zkuste se podívat na stránky Karel Sylvar,ten má svoji léčebnu a má spoustu zkušeností, pročtěte si web pod jeho jménem, dojíždí do různých měst a radí lidem.Já těch lidiček vyzkoušela hodně, není to legrace.Ten dům by se měl zharmonizovat,hledejte pomoc!!!

  Led 10, 2012
 • Obrázek uživatele Jana
  Jana (anonym)

  Dobrý den, znám, ale je to...Dobrý den, také někoho hledám. Jsem z okolí Plzně. Neznáte někoho dobrého. Děkuji moc moc .

  Feb 09, 2012
 • Obrázek uživatele mám zájem
  mám zájem (anonym)

  kkklocicka@email.cz

  Pro 27, 2012
 • Obrázek uživatele p.jojo
  p.jojo (anonym)

  Hledáte půjčku?...chceš mrkev do zadku?

  Kvě 26, 2013
 • Obrázek uživatele vaculova
  vaculova (anonym)

  Dobrý den.Prosím Vás máme...dobry den,firma adam dela mereni-www.adam-pr.cz

  Čer 19, 2013
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Kdy myslíš, že ti na tyto stupidní triky skočí, hňupe?

  Čer 24, 2013
 • Obrázek uživatele Jarin
  Jarin (anonym)

  Nechápu lidi, proč nadávate robotům.

  Črv 09, 2013
 • Obrázek uživatele ...
  ... (anonym)

  Nechápu lidi, proč...mohly by mít snad už trošku rozum, né?..................:-)

  Črv 09, 2013
 • Obrázek uživatele jiri novak
  jiri novak (anonym)

  Nezná prosím někdo...muzu vam rict ze ano ale jedna vec by byla je stary a neplati ci neodvadi dane z prijmu a je velmy hluchy a neverte tomu co vam rikaj ostatni berte toto na vedomi pokud za nim pujdete jsou to pro vas zbytecne vyhozene penize do kanalu a tezko to budete dostavat zpet berte to jako vesteni to take neni nikdy 100 %.tni

  Srp 10, 2013
 • Obrázek uživatele jan novak
  jan novak (anonym)

  Nezná prosím někdo...jjjjjjj

  Srp 10, 2013
 • Obrázek uživatele adam
  adam (anonym)

  Sdělte prosím, kde se...Já používám vlastní zařizení: Králikářské pletivo balené do plastu, připájíte k němu drát, vložíte pod lino v místě záporné zóny a drát uzemníte. A je po zóně. To si vyrobí každý kutil.

  Říj 13, 2013
 • Obrázek uživatele adam
  adam (anonym)

  a jak to mam vyrobit ja...Sorry, ale to nemáš nějakého přítele nebo kámoše?

  Říj 17, 2013
 • Obrázek uživatele Pepa
  Pepa (anonym)

  Jsem také jedním z...Pane Smrž, Sylvar DARZON nevyráběl, Ten vyráběl Depolar. DARZON dělalo JZD u Slušovic. Dnes ho vyrábí jeden pán u Vyškova. JSch

  Pro 14, 2013
 • Obrázek uživatele pořád
  pořád (anonym)

  se člověk dozvídá něco nového. Tady třeba to, že geopatogenní zony mají asi něco společného s úvěry a půjčkami :-)))

  Pro 24, 2013
 • Obrázek uživatele Maik
  Maik (anonym)

  Dobrý den, prosím o...Ridte se dle jidelnicku ktery he zdravi mejte pohyb a snazte se nestresovat a nepit Colu pivo a vino a nepotrebujete drahe tabletky ktere jsou jen tahaky na penize!! Ja mam problemy s kloubama a pateri a presto mam neustale pohyb chodim do fitness a do zaměstnání ktere je mym konickem a od svych 14 ti let vypadam postavove stejne je mi 35 . Vyvarujte se tez veprovemu masu a to uplne ..sladkistem tukum a syrum a jezte vice zeleninu ovoce drubezi a rybi maso

  Led 04, 2014
 • Obrázek uživatele Maik
  Maik (anonym)

  Dobrý den, dámy a pánové...Legitimni nejste spise podvodnik dle prosteho emailu a primitivni neprofesionalni nabidky

  Led 04, 2014
 • Obrázek uživatele další
  další (anonym)

  Ridte se dle jidelnicku ktery...co je mimo mísu.

  Led 04, 2014
 • Obrázek uživatele no
  no (anonym)

  Ridte se dle jidelnicku ktery...jestli vypadáte v 35 stejně jako ve 14 tak to nevidím jako nějakou výhru.

  Led 04, 2014
 • Obrázek uživatele Maik
  Maik (anonym)

  Hello i believe you are the...Ty jsi mi psala na email jste jedna a tataz osoba s tisici jmen a vydirate svimi emaili lidi uz aby vas pozaviraly aapon na 20 let !!!!!

  Led 04, 2014
 • Obrázek uživatele Maik
  Maik (anonym)

  jestli vypadáte v 35 stejně...Ja zacal ve 4 letech se sportem a od 13 jsem zacal s kulturistikou a stale se udrzuji vypadam postavove jako ve 14 ti take jsem zacal v 7 mi letech gymnastiku jsem stale stihly a slachovyty jako pred lety a vahove mam pouze o 8 kg vice

  Led 04, 2014
 • Obrázek uživatele tak
  tak (anonym)

  tohle jsou ty patogenní zony. Dřív se tomu říkalo půjčka, úvěr a pod. Njn, pokrok nezastavíš :-))))

  Dub 01, 2014
 • Obrázek uživatele adam
  adam (anonym)

  kde jsou prosim ty...Lze je najít pomocí virgule. U mně virgule v levé ruce ukazuje kladnou zónu, v pravé zápornou. Pokud tuto schopnost nemáš, musíš si někoho sehnat. Také platí: Kočka ráda leží na záporné a pes na kladné zóně, ale to nepoznáš směr zény a ještě to neni 100% ní.

  Kvě 03, 2014
 • Obrázek uživatele adam
  adam (anonym)

  kde jsou prosim ty...Buď to zkusíš sám a nebo si někoho seženeš, kdo je umí najít. Doporučuji v tomto případě dva na sobě nezávislé testy.

  Zář 11, 2014
 • Obrázek uživatele chocholousek vévoda z Bohnic
  chocholousek vé... (anonym)

  Nabízím pomoc.Chcete žít v krásném velkém domě, kde je plno služebnictva v bílých plastich, kde máte komfort? Přijďte k nám.

  Dub 06, 2015
 • Obrázek uživatele Hurá,
  Hurá, (anonym)

  už to tady dlouho nebylo.

  Čer 17, 2015

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama