Reklama

Jakost vody z veřejných vodovodů ČR

Poslední celoplošný průzkum kvality pitné vody na všech vodárenských zdrojích (nikoliv sítích) ČR byl proveden v r. 1991. Z přiloženého grafu, převzatého z ročenky MZ ČR "Vodovody a kanalizace České republiky" vyplývá, že podíl obyvatel zásobovaných ze zdrojů s vodou trvale nevyhovující nebo občas vyhovující ČSN 757111 Pitná voda, byl dvě třetiny. Trvale vyhovující vodou pak jedna třetina obyvatel. 

V následujících letech bylo celoplošné sledování kvality vody nahrazeno tzv. monitoringem jakosti pitné vody. Ten je prováděn Státním zdravotním ústavem v Praze. Vychází z několika set tisíc analýz pitných vod, které jsou k dispozici asi padesáti procentům všech obyvatel zásobovaných vodárenskými společnostmi. 

 

Monitoring za rok 1994 uvádí, že na výstupu z vodáren bylo zjištěno v 73 % odebraných vzorků přechlorování vyráběné vody, v 52% vzorků překročení limitního obsahu fenolů, ve 38 % limitů pro vanad, ve 21 % limitů pro obsah arsenu, barya a rtuti, v 18 % limity obsahu chloru.... atd. Na vodovodních sítích bylo zjištěno 53 % vzorků s překročením již zmíněného organicky vázaného chloru, 51 % překročení limitu fenolů a 50 % nedodržení mezních koncentrací chloru .... atd.

 

"Kontrola jakosti vod při úpravě na pitnou vodu". To je název ČSN 757212. Ta určuje minimální četnost rozborů, kterou jsou povinni zajistit výrobci pitné vody, na úpravnách vody nebo na zdrojích. Provedení úplného rozboru v celém rozsahu normy pro pitnou vodu je v ní pro oblasti:

Reklama
  • čítající 500 až 200 000 zásobovaných obyvatel předepsáno pouze 2x ročně
  • pro velkoměsta, tedy oblasti s více než 200.000 obyvatel je předepsaná minimální četnost vzorků pro úplný rozbor 4x ročně.

     

Předepsaná četnost je nedostačující i pro velmi dobře zajištěné zdroje podzemních vod. Zcela nedostačující je pro rizikovější úpravny povrchové vody s břehovým odběrem. V tocích se v případech náhlého zvýšení průtoků mění složení a tím i kontaminace odebírané vody v průběhu třiceti minut.

 

Stát se stará o kvalitu vodovodní vody. Tak zní nejrozšířenější omyl spotřebitelů. Toto tvrzení ztratilo i své zcela formální opodstatnění již v roce 1993. Tehdy došlo k odstátnění původních osmi krajských podniků vodovodů a kanalizací. Vzniklo 3.000 privátních vlastníků vodovodů a pouze významných provozovatelů je dnes 111. Tento "velký třesk" po sobě zanechal škody i v péči o kvalitu pitné vody. Pověra o péči státu však houževnatě přetrvává z dob minulých, kdy se stát staral nejen o kvalitu pitné vody, ale i o daně, bydlení a světový názor českého občana. Dnes i o ten názor aby se občan staral sám.

 

Zavedených omylů je více: Převařením zbavíte pitnou vodu pouze bakterií, nikoliv ostatního znečištění. Chlorový zápach není znakem kvalitní pitné vody, atd........Autor: Ing. Václav Michek
Autor je vodárenský technolog, zakládající člen Československé asociace vodárenských expertů a pracuje ve firmě Aqua Aurea.

Reklama

Komentáře

Ing. Bárta Daniel (St, 26. 6. 2002 - 12:06)
Plasty a plastové výrobky se uplatňují stále častěji ve stavebnictví. Uplatňují se i v potrubních rozvodech pitné vody. Existuje studie, která by posoudila vliv plastů na hygienicko-toxikologické parametry pitné vody?
Je pravdou, že plastové potrubí je snadno tvárné a tedy i snadno montovatelné. Dochází k úsporám pracnosti na stavbách. Plastová potrubí nepodléhají vlivu koroze a mají podstatně vyšší životnost než potrubí z kovu. Jaký vliv mají však plastová potrubí na kvalitu dodávané vody a lidský organismus z pohledu uvolňování chemických prvků a sloučenin z plastu ? Jakou kvalitu má pitná voda, vytékající z potrubí v ranních hodinách, kdy voda stojí v plastovém potrubí přes noc bez pohybu ?
Silvi (Čt, 6. 9. 2007 - 10:09)
mě by spíš zajímalo jak donutit obec, která má v majetku studnu. Studna slouží jako zásobárna vody pro část obce ( bohužel i pro mne ). Když natočím ráno vodu do sklenice a nechám jí stát, je večer krásně zelená:-( no někdy voda smrdí jako hnojůvka :-( fuj.
Pro Daniela Bártu (Pá, 7. 9. 2007 - 17:09)
Všechny plastové trubky používané pro rozvody musí mít atest - provádějí je pouze akreditované laboratoře státním zdravotním ústavem. Takže z nich se do vody nic neuvolňuje. Ale... plast je velmi vhodný pro vnik povlaku - takový mazlavý svinstvo, kde se množí bakterie. Takže po roce jsou ty trubky plný sraček. A když se tam uhnízdí např. Pseudomonadas Aeruginosa, což je dost pěknej hajzl, tak je to na výměnu trubek - ani zvýšená chlorace to nezvládne. Takže vesele pijte vodu z vodovodu a hlavně ráno, když není moc odtočená, to je potom skvělej zvěřinec.
Reklama