Reklama

Kolem bavorských jaderných elektráren více rakoviny dětí

V okolí aktivních jaderných elektráren v německé spolkové zemi Bavorsku se podle studie Mnichovského ústavu pro životní prostředí vyskytuje výrazně více případů onemocnění dětí rakovinou než v jiných oblastech.

V létech 1983-93 jich bylo kolem elektráren Gundremmingen, Isar a Grafenrheinfeld zaznamenáno v průměru asi o 30 procent více.


Spolkový úřad pro ochranu proti záření však na tuto informaci reagoval prohlášením, že datový základ studie neumožňuje vyvozovat "možné příčiny" zvýšené nemocnosti. Poukázal na jinou studii z roku 1997, která podobné souvislosti nezjistila.


Nejnovější zkoumání si objednala lékařská iniciativa z jihoněmeckého města Ulmu, která se pozastavuje nad tím, že starší studie zahrnovala i okolí méně výkonných výzkumných reaktorů v Bavorsku. Tím se podle lékařů výsledky rozmělnily. "Nová studie se proto soustřeďuje jen na jaderné elektrárny s vysokým výkonem," uvedl šéf iniciativy Reinhold Thiel.


Nejnovější průzkum ukazuje, že nejvíce jsou postiženi obyvatelé z okolí elektrárny Gundremmingen. V přiléhajících okresech Günzburg, Dillingen a Augsburg podle údajů vedoucího skupiny Mnichovského ústavu Alfreda Körbleina onemocnělo ve zkoumaném období na rakovinu o 40 procent více dětí mladších 15 let, než činí průměr 12miliónového Bavorska.


Týdeník Focus nezávisle na tom zároveň poukázal na jinou studii univerzit v Mohuči a Braunschweigu, které signalizují větší nemocnost dětí rakovinou, jestliže jsou hlavně v noci vystaveny nadměrnému elektromagnetickému záření z vedení vysokého napětí nebo jsou dlouhodobě ve svých pokojích obklopeny elektrickými spotřebiči. Vědci měřili sílu magnetického pole v 514 rodinách, kde se vyskytla leukémie dětí, a porovnávali je s údaji zjištěnými v rodinách 1300 zdravých dětí.


Zdroj: BERLÍN 2. dubna (zpravodaj ČTK)

Reklama
Reklama

Komentáře

Rýpal (Út, 2. 7. 2002 - 12:07)
Odkaz na tuto zprávu jsem již někde na internetu dostal a přečetl jsem si alespoň její závěr. Ten zní, že zvýšený výskyt je statisticky NEVÝZNAMNÝ. Jinak řečeno, nelze vyloučit přirozenou fluktuaci náhodné veličiny s dostatečně velkou pravděpodobností. Navíc se nabízí otázka, proč nebyly do zprávy zahrnuty všechny jaderné elektrárny na území Německa, kterých je cca. 20, výzkumy se tam přece také prováděly? Nedodily se snad dílčí výsledky do předpokládaného závěru současné vládní strany Zelených, která si u svého koaličního partnera z SPD prosadila odstup od jádra? Myslím, že se stanovisku BfS nelze za takových podmínek příliš divit. Navíc když víme, že v Německu kolísá přirozené pozadí zhruba od 1 do 5 mSv za rok a nikdy nebyla zjištěna korelace mezi dávkovým ekvivalentem a zvýšeným výskytem nějakého onemocnění. A pakliže navíc víme, že dodatečný dávkový ekvivalent u běžné elektrárny nepřesahuje 0,2 mSv za rok ...? Např. u Dukovan je výskyt rakoviny dokonce nižší než je průměr.
Reklama