Zpráva o stavu

Doktorka.cz nabíhá na nový systém. Prosím omluvte dočasnou zhoršenou dostupnost služeb. Děkujeme!

Máme jen 12 let na záchranu světa pro naše děti - Co musíme a můžeme všichni udělat

Odborníci z celého světa a OSN vydali letos zprávu, že pokud lidstvo do 12 let nezasáhne proti klimatickým změnám, dojde k nenávratnému poškození naší planety.

Země už poté nebude nikdy taková, jak ji známe. Co musíme a můžeme dělat?

Musíme snížit produkci skleníkových plynů, zvýšit jejich zachytávání. Obnovit zaržování vody v krajině. Využít ochlazujících schopností zeleně a vody (zeleno-modrá infrastruktura). A do změny se musíme zapojit všichni.

SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 A DALŠÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ:

Přechod na obnovitelné zdroje energie

Změna dopravy -  omezení individuální dopravy, sdílení dopravních prostředků, rozvoj veřejné dopravy, omezit převážení zboží z jednoho konce světa na druhý, řešní problematiky nákladních lodí, řešení letecké doparavy (miliardář Richard Branson prokázal letem svého letadla životnost technologie americké firmy LanzaTech. Ta vyrábí v bioreaktorech etanol z oxidu uhličitého pomocí bakterií, jež se nacházejí také v králičích bobcích. Alkohol přimíchává do leteckého paliva. Podle společnosti LanzaTech může tvořit až 50 procent paliva a výrazně snížit uhlíkovou stopu letecké dopravy), více chodit pěšky či jezdit na kole

Omezení velkochovů dobytka - snížení spotřeby masa a mléčných produktů (velkochovy produkují velké množství skleníhového plynu metanu)

Snížení spotřeby - kupování kvalitních věcí, které vydrží nebo jdou opravit, nekupovat zbytečnosti

Nepoužívání jednorázových plastů

Nákup lokálních výrobků, pěstování si vlastního ovoce a zeleniny

ZVÝŠENÍ ZACHYTÁVÁNÍ CO2 A OCHLAZOVÁNÍ PROSTŘEDÍ POMOCÍ ZELENĚ A VODNÍCH PLOCH:

Zalesňování vhodnými dřevinami (např. smrk není vhodný v nižších nadmořských výškách)
Ochrana stávajících stromů, jejich pravidelná kontrola a údržba. I staré bezpečně ošetřené stromy mají pro krajinu velký význam.
Přeměna péče o zahrady a o veřejnou zeleň v souladu s přírodou, omezení sekání (benzínové sekačky produkují skleníkové plyny, vysekaný uschlý trávník zvyšuje teplotu prostředí podobně jako asfalt a nemá schopnost zahržovat horizontální ani vertikální srážky), přeměna trávníků na louky, výsadba keřů a stromů ve veřejném prostoru, kultivace parků.
Chránění divočiny - i neobhospodařovaná místa mají velký význam pro biodiverzitu přírody.
Oceňování významu divokých planých rostlin (plevelů) - plevely léčí půdu a mohou být zdrojem potravy a výživných látek pro zvířata i lidi
Zakládání střešních a vertikálních zahrad, zelených fasád

OBNOVENÍ SCHOPNOSTI PŮDY ZADRŽOVAT VODU - ZACHYTÁVÁNÍ VODY V KRAJINĚ:

Pro vodu nepropusné povrchy (beton, asfalt) co nejvíce nahrazovat propustnými (mlatové cesty, štěrkové cesty, propustná dlažba,...) - nejsou nutné asfaltové cesty k samotám,v parcích, v lesích atd                                                                                  Rozrušit zhutnělé cesty v lesích a umělé svahy vzniklé po těžbě dřeba                                                                                  Přestat se zhutňováním orné půdy těžkou technikou, opětovné zavedení hluboké orby                                                       Přechod průmyslového zemědělství na ekologičtější způsoby hospodaření - zmenšení velikosti polí, biopásy, remízky, využívání permakulturních principů, agrolesnictví, vertikální farmy, v budoucnosti využívání umělé inteligence a lehčích robotů místo těžké techniky
Zelené plochy udržovat s co možná nejbujnější vegetací, která má schopnost zachycovat a vázat vodu v půdě.          Omezení trávníků v místech, kde neplní rekreační funkci.
Omezit používání těžké techniky na polích a v lesích.
Zakládat mokřady, tůně, malá vodní díla, revitalizovat rybníky
Rušení meliorací, které vodu z krajiny odvádí.
Kde to jde obnovit přirozené melandrovité toky potoků a řek, vytvořit kaskády na vodních tocích v obcích
Zachycovat dešťovou vodu na zahradách a v obcích nejen pomocí nádrží na dešťovku, ale i zakládáním dešťových zahrad (rain garden), svejlů a příkopů. Budování v městech a obcích struktury “houbovitých měst“ (sponge city).
Snížení používání pesticidů, které ničí žížaly a další prospěěšné organismy v půdě a též tím přispívají k tomu, že půda nemá schopnost vázat vodu, zapracovávání oranické hmoty do půdy, čímž se zlepšuje schopnost půdy vázat vodu
Přestat s výstavbou dalších skladů a betonováním cenné půdy.

CO MOHOU DĚLAT BĚŽNÍ OBČANÉ?

Volit politiky, kteří budou brát kimatickou změnu vážně a budou hledat a prosazovat účinná řešení.Tlačit na politiky, výrobce, zemědělce, zastupitele obcí, snižovat zbytečnou spotřebu a svou uhlíkovou stopu, pomáhat při přeměně a budování zelených prostor, nakupovat od lokálních výrobců, omezovat svou individuální automobilovou dopravu, myslet globálně a jednat lokálně. Péče o přírodu a vzdělávání v enviromentálních vědách by mělo být nyní největším tématem, nechceme-li mít brzo hlavní téma, jak a zda vůbec lidstvo přežije. Ve světě probíhá plno úžasných projektů, ale též se děje plno devastujících zákroků, které mohou fatálně ovlivnit celé lidstvo. Nebuďme k tomu lhostejní. Přestaňme popírat kritickou realitu.  Zdraví každého člověka závisí i na zdraví planety jako celku.

I v ČR a na Slovensku probíhají skvělé projekty, které mohou mít globální využitelnost - např.:

Český projekt na zadržování vody v krajině: http://zivavoda.biz/wpcont/uploads/2018/08/VODA-Zdonov.pdf

Slovenský projekt na zadržování vody v krajině: https://voda235.webnode.cz/stefan-valo/

 

MK

Zařazení na fórum: 

Komentáře (4)

 • Obrázek uživatele já já
  já já (anonym)

  Já letos vysadila 10 ovocných stromů. Tak snad aspoň něco. Že nebude voda mám strach. Už párkrát to u nás bylo na hraně a byli bychom odkázáni na cisterny.

  Lis 07, 2018
 • Obrázek uživatele Martule
  Martule (anonym)

  Co musíme udělat pro naše děti? V první řadě sem netahat sirotky ze Syrie.

  Lis 08, 2018
 • Obrázek uživatele Roman
  Roman (anonym)

  No zatím jsme sem žádné sirotky nedotáhli, takže podle vás nemusíme dělat nic? Pokud bude klimatická změna pokračovat tímto tempem, tak v tom chaosu, co zavládne opravdu asi nikdo nebude myslet na sirotky ze Sýrie. Ale nevím, jestli se vám to pak bude líbit.

  Lis 08, 2018
 • Obrázek uživatele jJ.
  jJ. (anonym)

  Alain Delon a další hvězdy píší Macronovi: „Jde nám o přežití“ http://a2larm.cz/2018/09/jde-nam-o-preziti/

  Lis 09, 2018

Přidat komentář

Reklama

Reklama