Naše studny

Kvalita vody soukromých studní není v ČR centrálně a systematicky sledována, pouze odhadována, což znamená, že je ve studních "kde co". V roce 1994 byl proveden průzkum na 125 studnách okresu Plzeň-jih. Při srovnání výsledků analýz s celým rozsahem ČSN 757111 nevyhovovala normě ani jedna studna! Nejčastějším výsledkem bylo překročení limitů ve 3-7 ukazatelích. S využitím řady dalších lokálních sledování dospěl Státní zdravotní ústav Praha (1999) k tomuto kvalifikovanému odhadu: Zdravotně rizikových je asi 70 % studní. Tento odhad se týká cca 800 tisíc studní veřejných, neveřejných i soukromých, kterými je na území ČR zásobováno cca 1,44 miliónu spotřebitelů. Odhad je nižší než do té doby udávaných více než 95 % studní nevyhovujících normě.

Autoři "Plzeňské studie" při hodnocení nevycházeli striktně ze znění normy, ale do úvah zahrnuli i skutečnou závažnost jednotlivých ukazatelů kvality studniční vody. Autoři studie zároveň zdůrazňují, že tento snížený odhad není důvodem k uspokojení zvláště v době, kdy řada majitelů studní obnovuje jejich provoz!

Ovšem situace ve vodovodní síti dvakrát uspokojivá také není?!? O čemž autoři již nepolemizují.

Hygieniky zajímají více bakterie, než chemické kontaminanty!

Základním předpisem pro uživatele budoucích i stávajících studní je ČSN 755115 "Studny individuálního zásobování vodou" (1993). Zdařilým komentářem k této normě, ale i návodem k řadě dalších činností kolem studní je čtivá příručka MUDr. Františka Kožíška "Studna jako zdroj pitné vody" (SZÚ,1998 - Příručka by měla být k dispozici na všech OHS zdarma, případně ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, 1042 Praha 10-Vinohrady u paní Císařové (budova 11, 1. patro dveře 136, tel.:02/67082577) ).

Technologické postupy a zařízení k nápravě kvality studniční vody se však bohužel v této jinak velmi zdařilé příručce omezují pouze na desinfekci! Opomíjí se tak skutečnost, že řadu kontaminantů (dusičnany, těžké kovy, pesticidy, organické znečištění atd.) zpravidla nelze odstranit prostým uvedením studny do řádného stavu či desinfekcí vody.


Podrobnější informace o této problematice naleznete na www.fontanus.cz.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama