Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Pozitivní utváření vašeho prostředí

Pozorujte nejrůznější vlivy, které denně působí na vaše smysly, abyste i v této oblasti dokázali harmonizovat energii a pozitivně utvářet své bezprostřední okolí.

OKO:
Barvy mají přímý vliv na naše čakry, meridiány a na náš pocit ži­votní pohody a zdraví. Odvrhněte tmavé, deprimující barvy pro utváření svého prostředí i při výběru oblečení.
Zjistíte-li například deficit energie v meridiánu plic, posílí vaši energii světle modrá barva, protože meridián plic je spojen s krční čakrou, jíž je přiřazena světle modrá barva. Noste modré oblečení, obklopte se modrým světlem a zacházejte zcela vědomě z modrou barvou.

UCHO:
Měkké, harmonické tóny, relaxační hudba, například Sandelansův monoton, nebo také příjemný tichý zpěv působí uklid­ňujícím způsobem na naše vnímání. Vědomý příjem tónů vás může zavést do nových dimenzí, a také opravdové uvědomování si toho, o čem se mluví, vám zprostředkuje nové náhledy.
Vnitřní ucho je spojeno s meridiánem srdce. Vnitřní ucho na­slouchá. Pokud se dobře naslouchá a opravdově se vnímá to, o čem je řeč, dávají některé způsoby vyjadřování informace o vnitřních pocitech ("Něco mu přelítlo přes nos", "Otravuje mu život", "Plive jed a žluč"), ale také o možné energetické nevyváženosti.
Pokud někdo z vašeho okolí nebo dokonce vy sami používáte často podobný způsob vyjadřování, měli byste zpozornět a při dal­ších znameních působit na příslušné meridiány.

NOS:
Nosem přijímáme spolu s nadechovaným vzduchem životně dů­ležitý kyslík a podle představ čínské medicíny v něm obsaženou ži­votní energii čchi. Nosní sliznice, stejně tak důležitá pro zahřívání a navlhčování jako pro čištění vdechovaného vzduchu, obsahuje četné čichové buňky, které nám umožňují citlivě reagovat na rozličné zápachy.
Oživení a rozmach aromaterapie v posledních letech poukazuje na to, jaký zásadní vliv mají vůně na náš pocit pohody. Pomocí vonných olejů a kouřících tyčinek - pro každou čakru jsou zvláštní druhy, můžete působit blahodárně a léčivě na své bezpro­střední okolí.

ÚSTA:
Také potravou se dostává čchi, životní energie, do našeho těla.
O to víc je proto zapotřebí, abychom dbali na to, jaké potraviny a jak, tj. v jakém prostředí, jíme. Připravujte své jídlo uvědoměle. Odpovídající koření a stejně tak i barevné sladění jídla působí po­zitivně na čakry a přirozeně také na chuť.
Tím, že budete dbát na to, abyste jedli v příjemné a uvolněné atmosféře, budete pečovat sou­časně o harmonický tok energie v meridiánech žaludečním a ten­kého střeva a přispějete k tomu, aby energie potravy mohla být optimálně využita.
Mezi 19. a 21. hodinou se nachází dráha žaludku ve své nejhlubší fázi. To znamená, že po sedmé hodině večer by se už nic nemělo jíst. Berte v úvahu také souvislost mezi meridiány a jim přiřazenými chutěmi.

RUKA:
Ruce lze považovat za energetické prodloužení srdce (láska), proto je každý způsob láskyplného doteku léčivý a výrazem poro­zumění a soucitu.

Zdroj: Akupresura - Maitri Hillebrecht

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama