Reklama

Proč se standardy pro pitnou vodu stále zpřísňují?

Za dobu mé práce v českém vodárenství od konce 50. let jsem zažil platnost čtyř norem pro pitnou vodu. Ta první - ČSN 567900 (1959-64) měla 36 fyzikálních, chemických, mikrobiálních .... atd. ukazatelů. Ta předposlední - ČSN 830611 (1975-91) měla 45 ukazatelů a 7 stránek. Ta nyní platná má více než 80 ukazatelů a 21 stránek. Cena jednoho rozboru vody v rozsahu celé normy je cca 15 000 Kč.

V roce 2000 normu nahradí nový standard, vyhláška ministerstva zdravotnictví o jakosti vody pro lidskou spotřebu. Bude vycházet ze Směrnice EU 98/83/EC, ze dne 3. 11. 1998. Přinese další zpřísnění a zvýšení počtu ukazatelů, podle kterých bude posuzována kvalita pitné vody. Je to důsledek zvyšující se chemizace životního prostředí na jedné straně a obrany proti poškozování lidského zdraví na straně opačné.

V roce 1998 vyrobil světový chemický průmysl 800 miliónů tun chemických látek, přičemž jeho produkce se každých 7-8 let zdvojnásobuje. Potenciální toxicita odpadů z této výroby i toxicita výrobků se často vůbec netestuje. Ve významném množství se vyrábí 80 000 druhů látek.

Současné standardy pro pitnou vodu na toto závratné množství chemikálií v životním prostředí reagují mimo jiné i tzv. skupinovými stanoveními koncentrace řady škodlivých organických látek v pitné vodě.

Příkladem rozsáhlých skupin škodlivin (kontaminantů) jsou dnes všudypřítomné ropné látky (NEL) z nichž některé jsou toxické již v nízkých koncentracích. Podobně tzv. polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), pocházející mimo jiné z provozu motorových vozidel i ze splachů asfaltových vozovek, jsou dnes přítomny ve všech vodách prakticky bez vyjímky. Významnou skupinou kontaminantů jsou sloučeniny obsahující chlor organicky vázaný (OCl). Ty poškozují lidské zdraví "bezprahově", což znamená, že poškozují zdraví v jakémkoliv, tedy i nepatrném množství.

Reklama

Účinky kontaminantů hledaných v pitných vodách bývají toxické, karcinogenní, mutagenní (vliv na potomstvo), teratogenní (zrůdný vývoj plodu) a často kombinované.

V sedmdesátých letech bylo v USA zjištěno, že v chlorovaných pitných vodách vznikají tzv. trihalometany, tedy chlorované organické látky s karcinogenními a mutagenními účinky. Stanovení těchto - a dalších - specifických organických látek je velmi náročné a drahé. Proto se o jejich přítomnosti či nepřítomnosti ve Vaší pitné vodě nedovíte z obvyklého tzv. zkráceného rozboru vody, který se běžně na požádání občanů provádí za cca 800 - 1000 Kč.

Zdroj: www.fontanus.cz

Autor: Ing. Václav Michek

Autor je vodárenský technolog, zakládající člen Československé asociace vodárenských expertů a pracuje ve firmě Aqua Aurea

Reklama

Komentáře

Reklama