Reklama

Geopatogenní zóny II.

Geopatogenní zóny - dvě slova, která vyvolávají celou řadu rozporuplných reakcí. Jedni tvrdí, že škodí lidskému organizmu a dokazují to na celé řadě příkladů. Druzí (skeptici) oponují tím, že jde o pouhou smyšlenku, která nemá z vědeckého hlediska opodstatnění. Argumentují tím, že geopatogenní zóny nelze změřit dostupnými měřícími přístroji, a tak vlastně nemohou existovat. Základní otázka tedy zní: kdo má skutečně pravdu?

Hledání pravdy o geopatogenních zónách bude složité, ale při využití dostupných znalostí a technických možností je zcela reálné. Chce to pouze zaměřit se na skutečná fakta a nebát se pravdivě informovat. Lidé by konečně měli vědět, jak se dají geopatogenní zóny určit (vyhledat), jak působí geopatogenní zóny na člověka, a jaké jsou možnosti odstínění geopatogenních zón.

Jak jsem již uvedl, geopatogenní zóny nelze dostupnou technikou změřit. Je to sice nedostatek, ale popravdě řečeno, i sami vědci přiznávají, že ani nejmodernější měřící přístroje nedokáží vše na světě jednoznačně změřit. Člověk je součástí přírody, a tak aniž si to uvědomuje, je obdařen schopností tyto zóny rozeznat.

Vyhledat geopatogenní zóny nelze jinak než psychotronicky. Celý vtip spočívá v tom, že dotyčný člověk dokáže využívat a komunikovat se svým podvědomím. Ač se to zdá nemožné, podle vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zhruba 80% lidí dokáže po krátkém zácviku geopatogenní zóny rozeznat. Vyžaduje to trochu soustředění a ochotu splnit jednoduchou podmínku. Musí při vyhledávání zón říci, lépe polohlasně opakovat svému podvědomí, co má dělat. Je to možná neuvěřitelné, ale budete-li v ruce držet kyvadlo a střídavě opakovat "na dobré točit"- "na špatné kývat", začne se kyvadlo (ve většině případů) pohybovat přesně podle Vašich pokynů. To znamená, že na špatné zóně se začne kývat ve směru této zóny, a v místech kde je zóna dobrá, se začne točit dokola. Já používám kyvadlo zavěšené na tenkém provázku, které má oproti jiným pomůckám výhodu, že se s ním snadno mění výška, která je potřebná k důkladnému určení zón. Tímto způsobem sice označíme škodlivé zóny, ale většinou nedokážeme určit míru jejich škodlivosti. Tím je myšleno, že neumíme předem určit, jaké zdravotní poškození se dá očekávat. I když se dá vyhledávání zón poměrně snadno naučit, musím upozornit, že zejména u lidí se zdravotními potížemi by se měl tohoto úkolu ujmout někdo, kdo má v této oblasti zkušenosti, protože geopatogenní zóny se mnohdy chovají nevyzpytatelně. Nejdou pouze kolmo, ale odráží se od překážek, a tak je určitá praxe ve vyhledávání zón vhodná, protože dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách je hlavní příčinou celé řady zdravotních potíží, bolestivých stavů a nemocí, včetně nemocí nádorových. Ukazuje se, že ten kdo se chce úspěšně léčit, by měl nejprve vyřešit otázku geopatogenních zón.

Původně se vycházelo z toho, že geopatogenní zóny způsobují pouze nádorová onemocnění, ale dnes víme, že geopatogenní zóny jsou jednou z hlavních příčin celé řady nemocí a zdravotních potíží. Podle vlastních zkušeností mohu potvrdit, že geopatogenní zóny ovlivňují člověka ještě před jeho narozením až do vysokého věku. Většinu maminek nenapadne, že nadměrné "kopání" miminka, které se projevuje nejvíce v nočních hodinách je způsobeno tím, že leží v geopatogenních zónách. Po narození se často stává, že děcko nechce ležet ve své postýlce, v noci pláče a utíká za rodiči. Některé děti se často v noci nadměrně potí a jsou často a opakovaně nemocné. Právě dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách způsobuje opakované angíny, astma, otoky, vysoký krevní tlak, záněty žil, bušení srdce, podporuje růst cyst, leukémii, nádorová onemocnění - rakovinu, žaludeční potíže, zvyšuje hladinu cukru u diabetiků a celou řadu dalších nemocí. Pobyt v geopatogenních zónách je hlavní příčinou bolestí páteře, bolestí hlavy, migrén, bolestí kloubů a dalších zdravotních potíží.

Reklama

Ukazuje se, že geopatogenní zóny mohou být hlavní příčinou únavového syndromu, syndromu neklidných nohou (který se projevuje cukáním v nohou, které přechází do křečí), a celé řady dalších údajně neléčitelných nemocí a zdravotních potíží. Často se setkávám s lidmi, kteří jsou zoufalí, že se jejich zdravotní stav spíše zhoršuje, i když jsou přesvědčováni, že jsou zcela zdrávi. Jako poslední šanci zkoušejí to, čím měli podle mého názoru a zkušeností začít, a to je vyřešit otázku geopatogenních zón. Jak jsem již uvedl, geopatogenní zóny se dají poměrně snadno zjistit a dnes i úspěšně odstínit, protože uvedené příklady nemocí a zdravotních potíží, včetně tzv. neřešitelných jsem uvedl proto, protože jsem je prokazatelně odstranil nebo vyřešil "pouhým odstíněním" geopatogenních zón.

Na první pohled se to zdá nemožné, protože odstínění zón není léčebnou metodou, a ani nemá nic společného s léčitelstvím. Hlavním a vlastně jediným úkolem odstínění je vytvořit určitý prostor, ve kterém škodlivá energie nemůže zhoubně působit na živý organizmus. Ať se nám to líbí nebo ne, v takto odstíněném prostoru dochází k tomu, že bolestivé stavy mizí, organizmus velmi rychle regeneruje a co hlavní, celá řada nemocí ustupuje a dále se nevrací.

Současně s poznatky, že geopatogenní zóny škodí živým organizmům, se lidé pokoušeli najít způsob, jak se proti této energii bránit. Od primitivních obrázků a symbolů, až po složitější konstrukce různých sítí, podložek, zrcadel, lahviček s éterickými oleji až po velice nadějnou uzemněnou fólii. Množství výrobků, které mají společný nedostatek - prostě nejsou k ničemu. V některých případech působí jako placebo, ale tento efekt velmi brzy odezní a vše se vrací do původního stavu. Lépe řečeno, je to mnohem horší, protože dotyčná osoba zůstala v nebezpečném prostředí. Uzemněné fólie jsou v mnoha případech doslova nebezpečné, protože často působí zcela opačně.

Místo aby stínily geopatogenní zóny, začnou pracovat jako anténa a vyzařují do svého okolí střídavé elektrické pole (elektrosmog). Elektrosmog zesiluje škodlivé účinky geopatogenních zón, a tím se stává, že člověk který leží v takto odstíněném lůžku trpí ještě více, než kdyby uzemněnou fólii vyhodil. Málo se ví, že bylo před deseti lety vyvinuto zařízení, které využívá elektroniku k aktivnímu stínění geopatogenních zón. V podstatě jde o velkoplošnou několika vrstvou fólii, která je pod stálým napětím 9-11 voltů stejnosměrných. Napájení fólie, u které dochází ke změně polarity, řídí elektronika, která je umístěna v krabičce, a ta se zapojuje přímo do zásuvky. Propojení elektroniky s fólií, popřípadě s více fóliemi, je zajištěno dvěma vodiči o průřezu 0.75 mm2. Na jednu elektroniku je možné připojit až 5 fólií. Vzdálenost elektroniky od fólií (přípojného místa) by neměla být větší než 5m, aby se nesnižovala účinnost zařízení. Vzhledem k tomu, že je systém stínění patentován, nejsem oprávněn podat ke konstrukci elektroniky bližší informace. Pouze se dá dodat, že hodinová spotřeba je 2W, a že zařízení splňuje veškeré bezpečnostní předpisy. V průběhu vývoje bylo zařízení podrobeno mnoha zkouškám a systém stínění byl patentován. Bezpečnost tohoto zařízení ověřil Elektrotechnický zkušební ústav v Praze a bylo schváleno jeho rozhodnutím č. 08-95-1016/105. Distribuce byla povolena Státním zdravotním ústavem v Praze expertízou č. 3842. Dále byly doplněny zkoušky odolnosti a vyzařování, které provedla Laboratoř EMC, TESTCOM č.j. 2868/99-351.

Vynálezci tohoto zařízení ing.Josef Pícha a Eduard Boháč neponechali nic náhodě, a i když nejde o léčebnou metodu, veškeré kroky a testy na nemocných lidech sledovali společně s mníšeckým lékařem Slavomírem Zemánkem. Popravdě řečeno, první testy prováděli vynálezci na sobě a na příslušnících svých rodin. Ve velmi krátké době se ukázalo, že skutečně v odstíněném prostoru dochází k prokazatelným změnám k lepšímu. Doktor Zemánek potvrdil, že u lidí, kteří mají odstíněny geopatogenní zóny se prokazatelně snižuje nemocnost a spotřeba léků. Doktor Zemánek léčí vedle klasické medicíny také pomocí homeopatie a proto může potvrdit, že u pacientů, u kterých bylo provedeno odstínění geopatogenních zón se zvedá procento úspěšnosti léčby homeopatiky až na 90%. To potvrzuje, že leží li pacient v geopatogenních zónách, podstatně se snižuje úspěšnost homeopatické léčby. Samozřejmě se tento fakt vztahuje i na léčbu klasickou.

Ačkoli odstínění geopatogenních zón není léčebnou metodou, určitě sehraje v blízké budoucnosti významnou roli v přístupu k léčbě celé řady nemocí a zdravotních potíží. Bude jistě nějaký čas trvat, než se podaří prolomit bariéru nedůvěry lidí k této možnosti, ale statistiky dokazují, že medicína přes veškeré úspěchy nedokáže vyřešit celou řadu nemocí a zdravotních potíží. Důvodů je jistě celá řada, ale jako hlavní se dá označit to, že medicína řeší problém až v momentě, kdy nastal. Odstínění geopatogenních zón naopak odstraňuje příčinu nemocí a potíží, a tím působí preventivně. Bylo by samozřejmě naivní domnívat se, že veškeré problémy se dají vyřešit odstíněním geopatogenních zón, ale na druhé straně je doslova trestuhodné, že se této problematice nevěnuje patřičná pozornost, protože by se ušetřilo do značné míry utrpení lidí, kteří často zbytečně trpí, a dále by se ušetřila značná část finančních prostředků, protože by klesla spotřeba léků.

Zajímavé je i zjištění, že po odstínění geopatogenních zón dochází v některých případech ke zrušení již naplánované operace, protože není co operovat! Dobře vím, že nebude snadné přesvědčit široký okruh lidí o pravdivosti mých tvrzení. Sám jsem také moc nevěřil tomu, že moje potíže (bolesti páteře a značná ranní únava) ustoupí po odstínění nějakých, pro mne tehdy neznámých geopatogenních zón. Dnes, s odstupem času jsem rád, že jsem se nenechal odradit, a že jsem se díky odstínění geopatogenních zón těchto potíží zbavil. Celá řada zajímavých výsledků s odstíněním geopatogenních zón mne zaujala natolik, že se této problematice hodlám intenzivně věnovat, a protože jde o výsledky skutečně zajímavé, budu je v příštím pokračování konkretizovat.

Autor: Milan Gargel

Reklama

Komentáře

Franta (St, 27. 8. 2003 - 09:08)
Sdělte prosím, kde se zařízení k odstínění zón sežene.
Děkuji
Skalka
Krbcová (Út, 6. 12. 2005 - 23:12)
Dobrý den. Chtěla bych poprosit o radu, kde a zda je vůbec možné ověřit si odbornou způsobilost společností, které nabízí vyhledání geopatogenních zón. Děkuji za Váš čas a ochotu.
Ziková (St, 15. 5. 2002 - 18:05)
Sdělte prosím, kde se zařízení k odstínění zón sežene.
Děkuji
Ziková
Lenka Hrabcová (Čt, 20. 10. 2005 - 14:10)
Dobrý den,
prosím o sdělení, kde se toto patentované zařízení pánů Eduarda Boháče a ing. Josefa Píchy dá sehnat a za kolik.
Děkuji.
Svoboda Jaromír (Čt, 27. 10. 2005 - 07:10)
prosím o radu kde se dá sehnat odstínění geop. zon od.p. Boháče a kolik to stojí. Děkuji
Jiří Malý (Pá, 31. 3. 2006 - 07:03)
Ne, není to možné. Existenci tzv. geopatogenních nelze objektivně prokázat a tudíž není možné stanovit kritéria pro hodnocení schopnosti je vyhledávat. Ale je to asi jedno - pokud někdo na vědecky neprokázaných geopatogenních zón věří, jistě mu nebude činit problém věřit i v kvalitu je vyhledávajích společností
yellow raven (So, 1. 4. 2006 - 02:04)
Lidi neblaznete, vdyt zadne geopatogenni zony neexistuji. je to jen vymsl "lecitelu", kteri na Vas cgteji vydelat ...
MMM, gpz"email.cz (St, 5. 4. 2006 - 13:04)
http://silesia.wz.cz/pyron2004.htm - odrušovač zón GPS
yellow raven: Líbí se mi, když ignoranti rozsévají mezi ostatními apriorní soudy. Pokud něčemu nerozumím, neznamená to, že to neexistuje. Ještě před nedávnem byli lékaři používající akupunkturu považováni za šarlatány.
Krbcová: Zeptám se otázkou. Je možné ověřit odbornou způsobilost proutkaře? A odpovím: Ano, o jeho způsobilosti hovoří výsledky měření, které v minulosti provedl.
Zapletel (Pá, 7. 4. 2006 - 22:04)
Podivejte se na moje webove stranky kde o patogennich zonach pisu a ze nejsou?A lecitele vam to namlouvaji at na vas vydelaji? mam pritroj a schema muzu na pozadani poslat schema co to dokaze zmerit a ani nemusite byt lecitel je tam i navod na levne odruseni z pozdravem Z.Zapletel lecitel z Brna.http://zaplos.webpark.cz
Zapletel (Pá, 7. 4. 2006 - 22:04)
Pro lidi co nemaji moznost se dostat na muj web skuste piramidu nelepe sklenenou,kamennou at ma spravny uhel 54 stupu pred pouzitim ji proplachnete ve sklence pod tekouci vodou asi 10 minut potom nasmerujte plochou sevr-jih po mesici dvou znovu proplachnete a tak porad dokola jedna piramida odrusi asi 6 metru pokud chcete odrusit vice pokoju nesmi se navzajem rusit dodrzujte odstup funguje to naprosto perfektne a jedna piramida vas pride asi na 150kc je to nejlevnejsi odrusovac a opravdu ucinny to vam potvrdi lidi na Vysocine kde sem to naistaloval 200 lidem i ja sam je pouzivam a proc na Vysocine jsou tam extremne silne a kazdy jiny odrusovac krachnul cela Vysocina je na uranu a proto jsou tam tak agresivni zony je to nejhorsi misto co sem za 20 let praxe poznal prave tam je nejvice unavoveho syndromu
Miroslav Provod (Čt, 27. 4. 2006 - 12:04)
Éter, aura a kosmická energie

V době, kdy Aristoteles seznámil svět fyziky s novým názvem
yellow raven (St, 10. 5. 2006 - 00:05)
pro MMM, gpz"email.cz > zenska, ty musis byt uplny magor, kdyz tvrdis, ze nerozumim geopatognim zonam. Samozrejme tomu nemuzu rozumet, kdyz NEEXISTUJI. To neni apriorni soud, ale vedecky overena objektivni realita.
Ale pro me za me, kdyz chces utracet za sarlatany a ruzne "lecitele" - prosim, jsou to tvoje penize :-) Je ti jen nepisu, ze jsi hloupa husicka!!
Návštěvník (St, 10. 5. 2006 - 01:05)
Xxcd je největší zmrd na Doktorce!!!
martinibab"seznam.cz (Pá, 12. 5. 2006 - 20:05)
Přečetla jsem Váš příspěvek.
Jak velká by měla být pyramida
na odrušování geop.zón?
Hanka (Čt, 26. 10. 2006 - 14:10)
Nezná prosím někdo léčitele Dvořáka z Chudčic? Údajně se zaměřuje i na léčbu neplodnosti. Nemá s ním někdo vlastní zkušenost?
Otan (St, 22. 11. 2006 - 18:11)
Má někdo zkušenost s pyramidou Cheops? Byla mi nabídnuta za 17.000,-Kč. Děkuji.O.Stolarik"seznam.cz
Návštěvník (St, 22. 11. 2006 - 22:11)
Pane Zapletal, prosím pošlete na Vás spojení ohledně geopat. zon. Děkuji
Smudla (Út, 28. 11. 2006 - 12:11)
A ten pan Provod, ktery sem pise strasny hlouposti, je pribuzny s "podnikatelem" Provodem z particky kamosu Mrazek, Pitr a spol. nebo se dokonce jedna o tehoz? Maji totiz stejnou adresu Zaluzany.Hmmm...
Alena (Út, 5. 12. 2006 - 07:12)
Máte prosím někdo zkušenost s pyramidou Cheops a s podložkami do postele, které nabízí firma ADAM na odrušení GZ? Děkuji. zr32"centrum.cz
Karel Veselý (Po, 18. 12. 2006 - 11:12)
Dobrý den, kdo mi zjistí tyto zóny v bytě a odstíní a kolik to stojí? Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Nina (Po, 25. 12. 2006 - 17:12)
Poradte,kde by se dalo zakopit nebo vyrobit odrušovač GPZ tak zvany DARZON a jak ho spravně instalovat?? Děkuji.ninab"volny.cz
NNN (Po, 29. 1. 2007 - 01:01)
Pane Veselý (ale i ostatní): bezplatné proměření geopatogenních zón (GPZ)můžete objednat na stránce http://www.gpz.cz
zr32"centrum.cz (Čt, 15. 2. 2007 - 19:02)
Pořídili jsme si od fa ADAM z Přerova jak pyramidu tak i podložky do postele..... po půl roce nevidím žádný efekt. /Podložky se musí po 3 měsících prát/
Zdraví Dana
kulhavá marie (St, 21. 2. 2007 - 09:02)
prosím naléhavě o radu kde je možné sehnat zařízení na odstranění geopatogenních zon od Eduarda Boháče. Předem velice děkuji
Miroslav Provod (So, 3. 3. 2007 - 10:03)
Miroslav Provod centrum11"volny.cz

ACGeopatogenní zóny

Jaká přírodní síla pohybuje virgulí je pouze jedna z otázek, na které stále hledáme odpověď. Nejsme ale sami, stejný případ lze nalézt i ve fyzice. Cituji z odborné literatury
Jiří Smrž (Ne, 22. 4. 2007 - 10:04)
Jsem také jedním z vyvolených lidí, kteří se těmito abnormáliemi zabývají. Věnuji se činnosti psychotroniky již téměř 20 let a mám velmi dobré zkušenosti nejenom ve vyhledávání a likvidace geopatogeních zón,ale i v léčitelství,diagnostice z aury a jiných psychotronických oborech. Co se týká geopatogenních zón,z úspěchem a to velkým používám takzvané "cheopsovy pyramidy",které mají tu zázračnou moc,že neodstiňují zóny samotné,ale naopak otáčejí negativní vyzařování na poztivní energii,která člověka který se dlouhodobě pohyboval v geopatogenních zónách maximálně regeneruje.Mám s nimi jen ty nejlepší výsledky a mnoho spokojených pacientů.Nutno podotknout,že vždy před zahájením léčení a po dokonalé diagnostice pacienta vždy následuje proměření prostředí ve kterém se člověk nachází,kde se pohybuje a kde spí a teprve potom se zahajuje léčba.Moji největší odměnou je zlepšení zdravotního stavu pacienta,zastavení pokračování jeho rozvíjející se nemoci.Mnohdy je potřeba aby pacient absolvoval lékařské vyšetření,ale to se jedná o závažné onemocnění kde se bez léčby medicinské neobejdeme.V dřívějšch letech jsem měl několik lékařů,se kterými jsem spolupracoval,ale potupem času,kdy na tyto lékaře byly vysoké tlaky ze strany lékařské komory,tato spolupráce byla ze strany lékařů přerušena. Došlo k tomu proto,že jim hrozily vysoké postihy a proto si tuto spolupráci nemohli lékaři dovolit a postupně tak,jak byli zpracovány lékařskou komorou ztráceli i víru v alternativní medicinu.Dnes je situace taková,že i sami pacienti pod tlakem mediálních prostředků ztrácejí zájem vyhledávat léčitele.Samozřejmě je to k jejich neprospěchu,ale to už je každého rozhodnutí.
Co se týká odrušovače geopatogenních zón pod názvem "Darzon",samozřejmě že ho mám také doma a mohu říct že pracuje stále na 100% a mám ho již 20 let. Přd těmi dvaceti lety ho vyráběl jediný výrobce,pan Karel Sylvar,Dolní Sloupnice 260.Netuším již ve kterém okrese tato dědina je,nemám ani adresu se směrovacím číslem.Kdo zná tuto obec,nebo přímo pana Sylvara,prosím ozvěte se a napište mi na adresu jiri.smrz"centrum.cz. Děkuji.
Závěrem přeji všem lidem, kteří pomoc léčitele a psychotronika potřebují,aby našli v sobě sílu a bez ohledu na mediální prostředky se ohlásili a nebáli se vyhledat pomoc i tam,kde medicína nemá prostředky na vyléčení a nebo si neeví rady. Je velmi špatné,že lidé vyhledávají pomoc léčitele až v momentě,kdy jim už nemůže nebo nechce tuto pomoc poskytnout klasická medicína. Mnohdy už je pozdě na řešení problémů.
S pozdravem Jiří Smrž,tel číslo 605 130 838,nebo 739 573 731.
Hanka (Po, 4. 6. 2007 - 11:06)
Máte prosím někdo zkušenosti s pyramidou Cheops a s podložkami do postele, které nabízí firma ADAM na odrušení GZ? Uvažuji
o koupi podložek.
www.gpz.cz (Po, 2. 7. 2007 - 21:07)
Pane Myslivče, domníváte se, že všichni úspěšní proutkaři jen blábolí?
R. Král (Ne, 8. 7. 2007 - 23:07)
Pane Gargel reklama vypadá celkem věrohodně, až na dvě velké chyby. 1)Pokud je stínidlo geopatogenních zón panů Píchy a Boháče chráněno patentem, nehrozí, že by ho odborník beztrestně kopíroval a nic vám nebrání uvést detaily, případně číslo patentu. Ostatní uvedené zkoušky a expertízy nezaručí funkci, ale pouze to, že přístroj neublíží. 2) Pokud uzemněnou vodivou folií, nebo jemnozrným vodivým sítem odstíníte místnost nebude fólie působit jako anténa. Tak se to dělá v nemocnicích.
Pavel (Čt, 11. 10. 2007 - 21:10)
Zdravím, čím větší podvod, tím větší humbuk. Pan autor píše
Jarda z Plzně (Ne, 21. 10. 2007 - 15:10)
Tento článek je velice pěkně postaven. Má jen jednu vadu, tyto informace nelze dostatečně ověřit a co je podstatné, nelze ověřit funkčnost citovaného zařízení. Je zde přítomen někdo, kdo má skutečné poznatky a ozkoušené postupy s odrušením GPZ? Prosím o info. Děkuji, odepíšu na mailové kontakty.
Lubos (Po, 12. 11. 2007 - 09:11)
Odruseni GPZ, s vyuzitim pyramidalni energie je to jednoduche, umistim referencni predmet, napr. sklenenou kulicku do centra positivni energie pyramidy a druhy, tvarove identicky na GPZ. Zona je takto odrusena, nebo v pripade umisteni ref. kulicky do negativni zony pyramidy bude tok neg. energie naopak posilen. IMCZ"quick.cz
marie (Po, 10. 12. 2007 - 10:12)
Podložky jsem zakoupila (pochopitelně že proutkař zjistil nejsilnější GZ u mne v posteli) a rapidně se mi zhoršil zdravotní stav - cena je totiž tak nehorázná, že mi nedá spát.
David (Pá, 22. 2. 2008 - 18:02)
Právě jsem provedl pokus s obyčejným alobalem. Přes postel jde geopatogenní zóna, kterou jsem naměřil virgulí v podobě dvou drátů ohnutých do L. Pod matraci jsem po celé její ploše položil pásy alobalu a následně jsem postel znovu přeměřil a GPZ jsou opravdu odstíněny. Kdo nevěří, může vyzkoušet :))
Ivka (St, 28. 5. 2008 - 16:05)
Čistím zóny energií,svým intuitivním způsobem.Pokud máte zájem,můžu Vás toho v bytě zbavit.Jestli mou odpověď cítíte srdíčkem dobře,tak se můžete ozvat.Můžete i na můj email ivana.visicova"seznam.cz poslat plánek bytu,nebo v obálce se známkou na zpáteční odeslání.Nestojí Vás to nic.Potom se můžeme domluvit dál.Sluníčkové dny :-).Ivka
Pavlína Raszková (Po, 27. 4. 2009 - 19:04)
Prosím napište mi jaké odrušovače GPZ opravdu fungují,mám zdravotní problémy a nemám spoustu peněz na různé drahé podložky atd...Pište na email pavlinaraszkova"seznam.cz
Andulka Šafářojc (Út, 28. 4. 2009 - 00:04)
Opíkačka? Lipošku by to chtělo...:))) Jinak teda, nestojí mi to se zase rozčilovat, ale nevím, jak to udělat, když na liposukci nemám a od home creditu si pučovat nechci, a od providentu teprve ne, protože oni na mě buď pošlou vymahače, nebo mě přijdou zmlátit sami., ale mě nejde už o tu nesplacenou odsávačku, ta mi může být někde, ale jde o to že mě tu nikdo hned nemusí říkat různý věci o to mi nejvíc jde ale řešit to tu nemá cenu protože tu některý mají svý názory a že jejich jsou ty nej. ale jinak dík Děkujem Lilianě za za podrobné informace o Foldynovic nesplacené odsávačce. Jsem z toho špatná. A nevíte, jak dopadl pan Dvořák z Celetné? Měli mu trhat mandle liposukční kanylou. To nás všechny přece taky zajímá!!!
odpověz!Pavlo!
Mirek. (Čt, 30. 4. 2009 - 00:04)
Pro Pavlu Raszkovou: pan Provod má pravdu, asi 80 procent lidí má schopnosti poznat Geopatogenní zóny. Předpokládam podle Vašeho jména že jste ze severní Moravy, je li tomu tak, můžete se na mě kontaktovat na stránkách www.kourenístop.cz, nebo Antinik, tam najdete kontakt. Zpravidla stačí postel, nebo místo, kde člověk delší dobu setrvává a kde se nachází geopatogenní zóna posunout.
Petr (Čt, 30. 4. 2009 - 07:04)
Jelikož žádné geopatogenní zóny neexistují, nemohou fungovat ani jejich rušiče. Jde jen o vynikající marketingové triky podvodníků, kteří vydělávají na hlouposti ostatních lidí.
Luboš (Čt, 30. 4. 2009 - 13:04)
Moc by mě zajímalo, jak bys hledal Petře vodní pramen, kdybys potřeboval postavit studnu.Pokuď si seš tak jistý, že máš pravdu, tak si vem spací pytel a běž se vyspat na poklop, pod kterým je studna. Potom jestli budeš moci tak napiš.
Bohumil (Pá, 4. 9. 2009 - 06:09)
Nemohu se dostat na Vaše stránky,které zde uvádíte. Prosím o informace o přístroji a způsobu odrušení GPZ.Děkuji.
bohumilmas"seznam.cz
Šenfeldová (Pá, 18. 9. 2009 - 13:09)
Pro lidi co nemaji moznost se...Dobrý den,dnes jsem doma měla člověkaz firmy Adam,který proměřil GPZ a zjistil,že se pohybují od 9-12,nabídl nám pyramidu CHeops a podložky do lůžka za cenu,která je pro nás důchodce nedostupná,proto mne zaujal Váš příspěvek a ráda bych se dozvěděla kde zakoupit pyramidy o kterých hovoříte a jak je nainstalovat,na stránku,kterou udáváte se nějak nemohu dostat.Děkuji za radu můj email je [email protected]
Básník (St, 30. 9. 2009 - 14:09)
Jelikož žádné geopatogenní...Petr: Asi nejlepší možná odpověď!
Tereza Hloušková (St, 14. 7. 2010 - 09:07)
Dobrý den

já a moje tříletá sestra máme dvoupatrovou postel a já spím nahoře. Sestra se celou noc budí a moje maminka proto spí v obývacím pokoji a vždy ji uspí. Myslíme si že se tam nachází geopatogenní zóna. Zvláštní však je že já takovéto pocity nemám. Je možné že to působí na dolní část postelí? Včera spala sestra s maminkou a já na sestřiné posteli.Nemohla jsem však usnout a svazoval mě zvláštní pocit úzkosti. Hrozně jsem se potila, usnula jsem až ve dvanáct a cítila jsem se tak špatně až se mi chtělo plakat.Ráno jsem se pak vzbudila ještě v pět hodin a pak do osmi hodin spala. Co se to tedy děje?
Oli (Út, 7. 9. 2010 - 21:09)
Dnes nám byla také nabídnuta pyramida a podložky. Prosím, poraďte ,zda s tímto zbožím máte zkušenosti.
Děkuji
Jiří Smrž (Út, 18. 1. 2011 - 19:01)
Jsem také jedním z...Karel Sylvar, Dolní Sloupnice 260 - stačí, když si to dáte do mapy.cz ;-))
Levandul (Pá, 4. 2. 2011 - 10:02)
Sdělte prosím, kde se...Kdo má zájem o levnější Cheops, dá se sehnat po inzercích, jako třeba u nás - odkaz: http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=41510817&tab=1
honzínek (Pá, 11. 3. 2011 - 19:03)
Máte někdo zkušenost s odrušovačem od pana Popelky alcyone mercaba? Vypadá to jako ufo se světýlkama, má to brát při stabilním zapnutí 8kč/měs. Tady ho měla na návštěvě Jiřina Bohdalová: http://www.videoworldonline.eu/video/-8F6_D44VMM/alcyone-popelka.html
Cena je o hodně nižší jak třeba u fy ADAM.
Honzínek (Pá, 11. 3. 2011 - 21:03)
- ulně na hovno -
takže vy ten přístrojík máte doma a nefunguje jak by měl? Děkuji
Asi tak. (Pá, 11. 3. 2011 - 22:03)
- ulně na hovno -
takže...Diody chcípou jedna po druhé a o nějakých geopatogenních zónách nevím naprosto stejně jako před dnem, kdy to žena koupila :-D
Reklama