Co pijeme z městských a obecních vodovodů?

Poslední celoplošný průzkum kvality pitné vody na všech vodárenských zdrojích (nikoliv sítích) ČR byl proveden v r. 1991. Z přiloženého grafu, převzatého z ročenky MZ ČR "Vodovody a kanalizace České republiky" vyplývá, že pouze 1/3 obyvatel ČR je zásobena trvale vyhovující vodou.

V následujících letech bylo celoplošné sledování kvality vody nahrazeno tzv. monitoringem jakosti pitné vody. Ten je prováděn Státním zdravotním ústavem v Praze. Vychází z několika set tisíc analýz pitných vod. Monitoring za rok 1994 uvádí, že na výstupu z vodáren bylo zjištěno v 73 % odebraných vzorků velmi nebezpečné přechlorování vyráběné vody., v 52% vzorků překročení limitního obsahu fenolů, ve 38 % limitů pro vanad, ve 21 % limitů pro obsah arsenu, barya, a rtuti atd. ? Na vodovodních sítích bylo zjištěno 53 % vzorků s překročením již zmíněného organicky vázaného chloru, 51 % překročení limitu fenolů a 50 % nedodržení mezních koncentrací chloru!!! .... atd.

Jak často mají vodárny povinnost kontrolovat vodu?

Tyto kontroly se řídí ČSN 757212. Ta určuje minimální četnost rozborů, kterou jsou povinni zajistit výrobci pitné vody, na úpravnách vody nebo na zdrojích.

Povinnost úplného rozboru:

 • pro sídla čítající 500 až 200 000 zásobovaných obyvatel pouze 2x ročně
 • pro velkoměsta, tedy oblasti s více než 200.000 obyvatel je předepsaná minimální četnost vzorků pro úplný rozbor 4x ročně.

  Předepsaná četnost je samozřejmě nedostačující i pro velmi dobře zajištěné zdroje podzemních vod. Zcela nedostačující je pro rizikovější úpravny povrchové vody s tzv. břehovým odběrem. V tocích se v případech náhlého zvýšení průtoků mění složení a tím i kontaminace odebírané vody dokonce v průběhu třiceti minut! Zkuste si domyslet, co by se dělo s občany závislými na tomto zdroji vody, v případě např. ekologické havárie či teroristického útoku zaměřeného na pitnou vodu?.

  SPOTŘEBITELÉ A JEJICH NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ OMYLY


  "Stát se stará o kvalitu vodovodní vody" Tak zní nejrozšířenější omyl spotřebitelů. Toto tvrzení ztratilo i své zcela formální opodstatnění již v roce 1993. Tehdy došlo k odstátnění původních osmi krajských podniků vodovodů a kanalizací. Vzniklo 3.000 privátních vlastníků vodovodů. Těch nejvýznamnějších provozovatelů je dnes 111. Tento "velký třesk" po sobě zanechal škody v už tak nedokonalé péči o kvalitu pitné vody. Pověra o péči státu však houževnatě přetrvává z dob minulých, kdy se stát staral nejen o kvalitu pitné vody, ale i o daně, bydlení a světový názor českého občana.

  Nejnebezpečnější jsou však komunisty velmi dobře zavedená tvrzení, že: "? po převaření je pitná, ?.my jí nepijeme, jen z ní vaříme? a ?.chlór po chvíli vyprchá?" Nic z těchto hluboce zakořeněných tvrzení není pravda!!!!

  1. Převařením dojde pouze ke zničení bakterií, nikoliv chemických kontaminantů!

  2. vařit z kontaminované vody je ještě horší než ji pít, jelikož zahříváním vody ve které dochází k vaření potravin dochází k dalším chemickým změnám " k horšímu"

  3. z vody po chvíli napuštění do nádoby vyprchá jen zbytkové množství plynného chlóru, drtivá většina chlóru se ve vodě naváže a vzniknout velmi nebezpečné chlór-organové sloučeniny např. látky THM!

  Podrobnější informace o této problematice naleznete na www.fontanus.cz.

 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Komentáře (3)

  • Obrázek uživatele Lidka
   Lidka (anonym)

   Dovolte jenom malou, ale ne nepodstatnou poznámku k četnosti laboratorních rozborů vody v síti veřejných vodovodů. Cena 1 úplného rozboru činí cca. 10 000,-Kč. I malé obce ho musí provádět 1x ročně. K tomu připočtěte dalších několik tisíc Kč na rozbory zkrácené ( 2x/rok )v síti, případně v dalších součástech vodovodu jako např. v odkyselovací stanici či odradonování. Když si dosadíte tuto částku do ročního rozpočtu takové obce, vyjde Vám, že už jim pak moc peněz nezbývá na další stejně potřebné složky života. Chci se zastat provozovatelů vodovodů. Mají povinnost kvalitu vody, kterou vyrábí kontrolovat vč. obsahu volného chloru / viz zákon č. 258/2000 Sb. a prováděcí vyhláška MZ č. 367/2001 Sb. /. A každý občan má právo si kontrolovat, zda to skutečně dělají a jaká je vlastně kvalita vody, kterou vyrábějí. Stačí jen zvednout telefon.

   Srp 09, 2002
  • Obrázek uživatele Jane
   Jane (anonym)

   Dobře Lidko, a o co Ti vlastně jde?

   Lis 04, 2006
  • Obrázek uživatele Jeänä
   Jeänä (anonym)

   Dobře Jane, a o co Ti vlastně jde?

   Led 25, 2007

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama