Ze starých rozvodů teplé vody hrozí nákaza nebezpečnou bakterií

Od loňského roku, kdy byl zjištěn výskyt bakterie Legionella pneumophila v teplé vodě na pražském Proseku, zaznamenává Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen ?HSHMP?) zvýšený zájem obyvatelstva hlavního města o informace k této bakterii, která může být přítomna v rozvodech teplé vody a za určitých okolností představovat pro uživatele jednotlivých bytů zdravotní riziko.

Hygienická fetanice hl. m.Pran.?se sídlem v PrazeRozhodli jsme se proto z preventivních důvodů poskytnout obyvatelům hlavního města Prahy a zájemcům o tuto problematiku základní informace, které jsou dostupné na webových stránkách HSHMP (www.hyqpraha.cz).

Co je Legionella?
Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí. Optimální rozvoj Legionelly je při teplotě vody mezi 35 °C a 45 °C, prokazatelně přežívá i teplotu 60 °C. Tolerance k vyšší teplotě umožňuje této bakterii množit se ve špatně konstruovaných nebo neudržovaných rozvodech teplé vody, kde dochází k tvorbě usazenin nebo stagnaci vody. Jako rizikové se jeví staré, neošetřované sprchové hlavice, perlátory apod., které bývají velmi často zanesené vodním kamenem.

Jak může dojít k nákaze?
K nákaze může dojít vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly. Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody. Zdravotní riziko spočívá zejména ve vdechnutí kontaminované vody (např. při sprchování), kdy u osob s výrazně oslabeným imunitním systémem (např. HIV, onkologické onemocnění, chronické nemoci) nebo např. u osob s dýchacími problémy (bronchitida, astma), může dojít při masivním výskytu této bakterie k rozvoji zápalu plic.


Jak je možné se bránit?
Prevence proti výskytu a množení bakterií Legionella v rozvodech teplé vody spočívá zejména v technických úpravách distribučního systému, v čištění resp. ve výměně starých a zanesených rozvodů a v kontrole dostatečné teploty vody, která by měla mít v koncovém rozvodu u uživatele bytu alespoň 50 °C. Dalšími opatřeními, která je však vhodné předem konzultovat s odborníky, je provádění termodezinfekce, kdy se opakovaně přehřívá dodávaná teplá voda na minimálně 70 °C nebo speciální ochranná dezinfekce např. chlorovými preparáty či biocidními přípravky, které jsou schopny proniknout hluboko do biofilmu a zničit tak podstatné množství Legionelly.

Každý uživatel/majitel bytu však může ve svém bytě provést opatření ke snížení výskytu této bakterie a to odtáčením teplé vody před jejím použitím. Vhodné je nechat pravidelně (alespoň 1 x denně) odtéci vodu minimálně po dobu 1 minuty. Další z možných opatření je pravidelné proplachováním sprchových růžic, výtokových kohoutků a perlátorů s pravidelným odstraňováním v nich přítomných usazenin. Jako velmi účinné se tak v neposlední řadě jeví možnost kompletní výměny staré sprchové hlavice, používané mnoho let, za novou (popř. její dezinfekce chlorovými preparáty např. Savém či jinými účinnými biocidními přípravky).


Vyšší pozornost by měly uvedenému problému věnovat osoby s rizikovými faktory z hlediska vzniku infekce, tj. osoby s oslabenou imunitou, nebo osoby v remisi základního onemocnění.


V návaznosti na fakt, že se na území hlavního města Prahy v poslední době bakterie Legionelly již několikrát vyskytly, doporučujeme obyvatelům / majitelům bytů pravidelně sledovat informace na webových stránkách HSHMP, kde jsou umisťovány aktuální informace k případným lokálním výskytům včetně doporučení našich odborných zaměstnanců.


Úkolem HSHMP, jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví, je mj. v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, sledovat kvalitu vody na území hlavního města Prahy.
případě dalších doplňujících dotazů se neváhejte obrátit na
Hygienická stanice hl m. Prahy se sídlem v Praze V Rytířská 404/12, p. s. 203, 110 01 Praha 1 V tel.: 296 336 700 V fax: 224 212 335?Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 65825011/0710 V IČO 71009256 V ID datové schránky: zpqaí2l V podatelna@hygpraha.czVwww.hygpraha.czHYGIENICKÁ

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama