Výhody a nevýhody solární energie

Solární energie patří do skupiny takzvaných obnovitelných zdrojů, což s trochou zjednodušení znamená, že bude k dispozici stále (alespoň z hlediska potřeb naší civilizace). Její využívání má minimální dopady na životní prostředí, neprodukuje škodlivé odpady a v podstatě nijak neovlivňuje tepelnou rovnováhu Země.

Další výhodou je téměř univerzální, plošná dostupnost a pochopitelně i to, že je k dis pozici zadarmo. Systémy využívající solární energii jsou už ze své podstaty vysoce decentralizované, bezpečné a nehrozí jim problémy se zastavením dodávek nebo zvyšováním cen. Většina solárních systémů je také technicky jednoduchá, robust­ní a vyznačuje se dlouhou životností a minimálními nároky na obsluhu. Význam­né je i to, že se tyto systémy (na rozdíl třeba od vodních či větrných elektráren) da­jí instalovat i v husté městské zástavbě.

Díky uvedeným výhodám se v mnoha státech využívání solární energie intenzivně podporuje.

Výše podpory má dramatický vliv na rozvoj tohoto oboru. S podporami je ale tře­ba zacházet velmi opatrně. V letech 2009 a 2010 například u nás došlo k téměř ex­plozivnímu nárůstu instalací solárních fotovoltaických panelů jenom proto, že po výrazném zlevnění panelů a dalšího zařízení neklesla odpovídajícím způso­bem garantovaná výkupní cena elektřiny z fotovoltaických zdrojů.

Nevýhody a limitace solární energie  

Za základní nevýhodu solární energie lze považovat její časovou proměnlivost a ma­lou plošnou hustotu. V důsledku toho musí být solární systém poměrně velký a vždy musíme mít další zdroj, který se použije v době nedostatečného sluneční­ho svitu. V našich klimatických podmínkách potřebujeme například pro zajištění 60 až 70 % roční potřeby tepla pro ohřev vody pro čtyřčlennou domácnost solární systém s přibližně 8 m2 kolektorů a 4001itrovou nádrží, což je investice v řádu 120-150 tisíc Kč. Se zásobníkovým ohřívačem o objemu 60 až 80 litrů, nahříva­ným topnou vodou z plynového kotle pokryjeme 100 % potřeby tepla při investici v řádu 10 000 Kč. Ještě výraznější je to v případě, kdy vyrábíme elektrickou energii, protože fotovoltaické panely mají ještě menší účinnost a podstatně větší cenu než kolektory na ohřev vody. Zmíněná čtyřčlenná domácnost spotřebuje za rok kolem 6 MWh elektrické energie. Pro zajištění 60 % spotřeby by bylo třeba instalovat (vel­mi přibližně) 40 m2 fotovoltaických panelů v ceně přes půl milionu korun. Přestože je škála možností jak využít solární energii docela široká a potenciální vý­hody značné, v důsledku výše uvedených (v podstatě ekonomických) limitů se v praxi setkáme většinou jen s využitím solární energie na ohřev vody a přitápění a v poslední době (díky dotacím výkupních cen) i na výrobu elektřiny. V dalším textu se soustředíme především na systémy, které mění energii slunečního záření na teplo, které je pak využito na vytápění domu nebo na ohřev vody pro potřebu obyvatel domu.

Jednou z cest, jak uvedené nevýhody solární energie zmenšit, je výrazné snížení spotřeby energie na vytápění, tj. snížení tepelných ztrát domu. Platí, že čím nižší je spotřeba energie na vytápění domu, tím více se v celkové energetické bilanci uplatňuje solární energie získaná jižními okny domu. Současně se snahou o snížení tepelných ztrát je dobré dbát o zvýšení akumulační schopnosti domu. Čím větší tato schopnost je, tím více získaného tepla můžeme uložit na dobu, kdy slunce nesvítí a omezit tak nutnost topeni pomoci jiného zdroje tepla.

Ve své poradenské praxi se často setkáváme s otázkou, jaké jsou vlastně možnosti solární energie v celém komplexu opatření pro snížení spotřeby energie v domě. Odpověď není zcela jednoznačná, nicméně ve většině případů platí následující po­řadí energeticky úsporných opatření:

1.   Dobrá tepelná izolace (okna, stropy, obvodové stěny). Maximalizace pasivních solárních zisků okny, tj. správná orientace domu, rozmístění oken, přiměřená tepelná kapacita stěn a podlah.

2.   Účinný a dobře regulovaný vytápěcí systém; kde to jde, využít topení dřevem, je možno též uvažovat o tepelném čerpadle.

3.   Další pasivní solární systémy, rekuperace tepla při větrání.

4.   Aktivní solární systém na ohřev vody.

5.   Aktivní solární systém na vytápění.

Zdroj:  Solární energie pro váš dům, nakladatelství CPress

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Komentáře (10)

 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  vypadá to moc pěkně, když člověk v přírodě narazí místo osetého pole nebo louky na několik hektarů obsazených monstry solárních panelů.

  Led 11, 2012
 • Obrázek uživatele Barbora Hrdinová
  Barbora Hrdinová (anonym)

  Dobrý den, proč ta negace, solárka patří na střechu a ne na louku. Že je někdo nenasyta neznamená, že solárka smeteme ze stolu.

  Črv 19, 2012
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Problém je v tom, že na výrobu solárních fotovoltaických panelů se spotřebuje více energie, než kolik jsou pak schopny dodat za celou dobu své životnosti.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele průběh sinusu
  průběh sinusu (anonym)

  Problém je v tom, že na...Neumí jejich měníče dokonalou frekvenci 50hz jako točivý stroj alternátor.Co má za smysl dodávat el. energii v jedné fázi 230v do sítě ze střechy domku,když je rozvod 3 krát 230v nebo jinak řečeno 400v.Jen pro vlastní spotřebu to má smysl.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  To se vždy nějaký blbec něčeho chytne jak hovno košile a prosazuje to za každou cenu! Ať to stojí co to stojí! Hlavně když to nejde z jeho kapsy a on to někdo zaplatí.Že to u nás je k ničemu ho ani trochu nezajímá.Hlavně když se zviditelní! Těch slunečných dní u nás není tolik aby to bylo efektivní. Stejně musejí být tepelné a vodní elektrárny aby vyrovnaly síť a nehoupalo se napětí v síti když zrovna nad krajinou přejde mrak.Kdyby se obnovily všechny vodní díla která u nás po válce byla, skoro v továrně kde kolem aspoň nějaký potok tekl, tak by to bylo rozhodně lepší a dodávalo by to ve dne v noci a po celý rok!

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele průběh sinusu
  průběh sinusu (anonym)

  To se vždy nějaký blbec...Vodní elektrárna je dokonalá už jen regulací otáček a fázorovým posuvem.Měniče co předělají stejnosměrné napětí na střídavou složku taky stárnou a přijde stím rušení do sítě.Zajímavé je že ekologové neřvali na sluneční elektrárny kdy se ničila úrodná pole ale na vodní mají problém.To prý omezí ryby a jiné potvory,na poli se zničí něco jiného to jim nevadí.Nevěřim tomu když se přivazují ke stromům a komínu že to dělají zadara nic na zemi není zadara.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele průběh sinusu
  průběh sinusu (anonym)

  To se vždy nějaký blbec...Někde jsem četl že ovětloval diselagregát solární elektrárnu halogeny v noci.I palivo se jim vrátilo na el. energii,měli průšvih.

  Črv 20, 2012
 • Obrázek uživatele Perpeťák
  Perpeťák (anonym)

  Průběh sinusu: Navrhuji vyřadit z okruhu dieselagregát. Tím by mohly solární panely přímo napájet halogenové lampy a osvětlovat solární panely, tj. samy sebe.

  Črv 23, 2012

Přidat komentář

Reklama

Reklama