Reklama

Ničení rozmanitosti života na Zemi může ohrozit samotnou naši existenci. Ještě je čas to změnit!

OSN vydala zprávu, že pokud nezastavíme ztrátu biodiverzity - biologické rozmanitosti na Zemi, můžeme čelit vlastnímu vyhynutí.

 

Máme dva roky na to, abychom zajistili dohodu, která zastaví ztrátu biodiverzity - tohoto „tichého zabijáka“, který je stejně nebezpečný jako změna klimatu, uvedla vedoucí biologické rozmanitosti OSN Cristiana Paşca Palmer.

Novou dohodu musíme uzavřít v příštích dvou letech nebo může být lidstvo prvním druhem, který monitoruje vlastní vyhynutí, varuje.

Vzhledem ke klíčové mezinárodní konferenci uvedla v diskusi o zhroucení ekosystémů Cristiana Paşca Palmer, že lidé ze všech zemí by měli vyvíjet tlak na své vlády, aby do roku 2020 vypracovaly ambiciózní globální cíle na ochranu hmyzu, ptáků, rostlin a savců, jež jsou zásadní pro globální produkci potravin, čistou vodu a sekvestraci uhlíku (vázání uhlíku v půdě, která je bohatá na rozličné organismy).

Co vše se podílí na ztrátě druhové rozmanitosti:

Reklama

- odlesňování

- průmyslové zemědělství pěstující monokultury a používající pesticidy

- znečišťování vzduchu, vody, půdy (chemií, plastovýmn odpadem, metabolity léků)

- pytláctví

- nadměrný rybolov

- používání pesticidů na veřejných prostranstvích a zahradách

- ikvidace přirozených zdrojů potravy a úkrytů pro hmyz, ptáky, zvěř - staré stromy, spadané listí, křoviny, kvetoucí traviny a plané rosliny

- používání pesticidů v lesích, v blízkosti vodních toků a ploch

- sekávání rozsáhlých pozemků na neekologický trávník

- ničení divoké přírody

Lidstvo je závislé na ekosystémech, které závisí na biodiverzitě rostlin, hmyzu, korálů, měkkýšů, plazů, ptáků, ryb, řas, kůrovců, savců,.. Všechny živé organismy jsou mezi sebou propojeny a vymření nějaké skupiny může ohrozit další skupiny i lidstvo. 

Například různé druhy rostlin jsou důležité pro rozličný hmyz a ten je zas potravou pro ptáky a je nepostradatelný pro opylování jiných rostlin, které slouží jako potrava savcům včetně člověka. Ptáci rozšiřují semena a pomáhají s výsadbou divokých rostlin i stromů.

Houby tvoří informační síť pro stromy. Bez předávaní informací jsou stromy mnohem náchylnější k napadení škůdci, nestačí si vytvořit obranné mechanismy. Bez stromů nebudeme mít co dýchat, jelikož nám dodávají kyslík. Zároveň pomáhají zachycovat skleníkový plyn CO2, který se podílí na globálním oteplování. 

Pestré společenství rostlin dokáže získávat z půdy více živin, vzájemně se zastiňovat, chránit se před sluncem, zadržovat a předávat si vodu. Monokulturní společenství rostlin (třeba trávník či kukuřičné pole) se mnohem hůře vyrovnávají s nedostkekm vody, více podléhají chorobám, což zvyšuje opět nutnost používání chemie, která je školdivá pro jiné živé organismy (včetně půdního edafonu a žížal). 

Půdní organismy hrají roli v úrodnosti půdy a její schopnosti zadržovat vodu.

I nenáviděné plísně či zahradní hlemýždi jsou v přírodě důležití při likvidaci odumřelých rostlin a živočiců.

Vše je v přírodě v rovnováze a my ji narušujeme našimi zásahy. Bohužel už míra narušování přesáhla únosnou mez a začíná docházet ke kolapsům ekosystémů. Je čas na změnu.

Paşca Palmer je výkonnou tajemnicí Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (CBD) – světového orgánu odpovědného za udržování přirozených systémů, na nichž je lidstvo životně závislé. Jeho členové – 195 států a Evropská Unie – se sejdou v Sharm el Sheikhu v Egyptě již tento měsíc, aby zahájili diskusi o novém rámci pro řízení světových ekosystémů a volně žijících živočichů. Dále bude následovat dvouleté vyjednávání, které, jak Paşca Palmer doufá, by mělo vyvrcholit v novou ambiciózní globální dohodu na příští konferenci v Pekingu v roce 2020.

Ochránci přírody očekávají dohodu o biologické rozmanitosti, která bude mít stejnou váhu jako pařížská dohoda o klimatu. Zatím se však tomuto tématu dostalo zoufale málo pozornosti, přestože mnoho vědců tvrdí, že pro lidstvo jde o přinejmenším stejnou hrozbu.

I vy máte možnost ovlivnit rozmanitost druhů ve svém okolí. Stačí změna ve vnímání přírody: Příroda není to, proti čemu bysme měli neustále bojovat a co bychom měli neustále přetvářet podle moderních trendů či zájmu prodejců zahradní či zemědělské techniky a chemie. Příroda je to, z čeho jsme vzešli, díky čemu dýcháme a máme potravu. Příroda je moudrá, vždy ví co dělá a my bychom s ní měly spíš spolupracovat, pozorovat ji a využívat ve svůj prospěch to, co nám nabízí. Pokud jí budeme nadále škodit, uškodí brzo i ona nám. Vyhrát boj s přírodou nemůžeme. My jsme též příroda. Porazíme-li přírodu, zničíme sebe.

Autor: MK

Použitý zdroj: Stop biodiversity loss or we could face our own extinction, warns UN - The Guardian

 

 

Reklama

Komentáře

Lukáš Adam Leo… (Út, 20. 11. 2018 - 11:11)
Excellent times for you, dear people on the our Earth! :-)
I think, that it will be better territory for our lifes when we will immidietly start to live according chinnesse calendar and its relations grafs so it will be excellent life for everyone of us and we will be wiser and wiser every day and we will be really able to save our nature and planet Earth. If you do not know how these chinnesse relations graf work so you can say it to me and I will like to help you excellent.
lida.ct (Út, 20. 11. 2018 - 12:11)
Mne ten vas chinnesse relations graf zajima. Mohla bych vedet vic, prosim?
Karel (Út, 20. 11. 2018 - 14:11)
Musíte každý začít sami od sebe, třeba tím nekupovat palmový olej a vše co obsahuje, protože jeho plantážen ničí deštný prales a ničí zvířátka a rostliny co v něm žijí, nahrazují je biokulturou.
Nebo třídění plastů a recyklace skla, může právě pomoci světu, nebo to, že budete méně létat do zahraničí a místo toho budete jezdit na kole.
Karel (Út, 20. 11. 2018 - 14:11)
Falun-gong věří , že vše zanechává ve světě stopu a vše je důležité, jakási biorezonanční stopa jedince přetváří svět.
no (Po, 17. 12. 2018 - 01:12)
Kéž by lidstvo přestalo konečně existovat!!! Lidstvo je jak rakovina ničící tuhle planetu po tisíciletí. Jak dlouho ještě vydrží??? Kdyby lidi chcípli, možná by se to všechno vyřešilo samo!!!!
Marie Ivana Věra (So, 22. 12. 2018 - 06:12)
Mimo téma? Je to tady tak nastavené, že cokoliv řeknete, říkáte to sobě. A to je jenom trik. Když oběť zabije vraha, je to v pořádku. Když odborník bude pomáhat vrahovi, je to v pořadku. Ale když inkvizice pro nic za nic mučí, tak to v pořádku není.
Reklama