Reklama

Zdravá krajina povede ke zdravým potravinám, čisté pitné vodě a zdravějším lidem

Sdružení Živá voda, které revitalizuje krajinu na Zdoňovsku v severovýchodních Čechách, v Adršpašském výběžku v CHKO Broumovsko vytvořilo komplexní studii, jak zrevitalizovat českou krajinu. Průmyslové zemědělství dle slov hydrologa Jiřího Malíka už nelze ani přehlížet, ani tolerovat, natož podporovat. Je to pochod vstříc poušti a mrtvé krajině bez života.

Cíle sdružení Živá Voda jsou prakticky shodné jako cíle Asociace soukromého zemědělství:
Fragmentarizace české krajiny, zmenšení územních celků, zmenšit plochy velkých ploch polí a lánů. Vrátit do krajiny meze, remízky, solitérní stromy, aleje
. Ale chce i nové lesy.  Stát by měl vytvořit nástroje, které by měly za cíl komplexní nápravu krajiny a obnovu jejích funkcí, nejen tu půdoochrannou, ale i vodu zadržující, přírodu podporující. Protože tím dostaneme zdravou krajinu. A to povede ke zdravým potravinám, čisté pitné vodě a zdravějším lidem.

Přísně vzato ze zjištění spolku vyplývá, že je třeba opustit praktiky průmyslového zemědělství. Odměnou by byl návrat až milionů druhů mikroorganismů v půdě, jehož výsledkem bude 7,5 tuny žížal na 1 hektar. Objektivní realitu o neudržitelnosti průmyslového zemědělství dle slov předsedy a hydrologa Jiřího Malíka už nelze ani přehlížet, ani tolerovat, natož podporovat. Je to pochod vstříc poušti a mrtvé krajině bez života. Rakousko jasně ukazuje, že tudy vede cesta.

Jiří Malík se na základě přímé osobní zkušenosti a dlouhých debat se známým polským farmářem Wieslawem Grynem též domnívá, že je třeba přestat také s orbou. Dle něj se ukazuje , že orba škodí především půdnímu životu a vysušuje extrémně krajinu. V přírodě nikdo neoře, respektive ořou žížaly, hmyz, krtci a myši. A jak vidno, přírodní bezzásahové systémy fungují věky, kdežto ty naše zásahové, se vstupy energií i ze vzdálených ekosystémů (umělá hnojiva, chemie), prostě trvale fungovat nemohou a nebudou.

Podle Jiřího Malíka pokud se podaří na celém území ČR realizovat model Zdoňov, objem zádrže vody v ČR bude 1,5krát větší, než je objem všech 165 přehrad.

Reklama

Podobný projekt jistě nejde udělat uprostřed Prahy, ale kdekoli na vsi, ve volné trati a často i v zastavěném území jde uplatnit snadno. Zejména bude-li ochota vlastníků, samosprávy i státní správy. To byl vlastně hlavní cíl práce sdružení Živá voda, protože pár ostrůvků nové dobré krajiny nezpůsobí nápravu krajiny ČR.

Někde se dokonce zadrží více vody než na  modelu Zdoňov. Tento model není žádný extrém, jde o rozumnou variantu, která vyvažuje zájmy zádrže vody, vlastníků, zemědělců atd. Jedná se o ideální variantu, do které se postupně musí dostat krajina celé ČR i EU, pokud nechceme být polopouští.

Kdokoli může model zdarma použít již teď - a pak žádat o dotace. Stačí k tomu skupinka trochu počítačově gramotných, která může vyrobit studii dle našeho návodu - zivavoda.biz/brozura. Studii mít musíte, protože z ní zjistíte, které vlastníky máte oslovit, zda nejste ve střetu s návrhy územního plánu, sítěmi vedení, geologických faktorů a mnohé další. Studie má totiž grafickou část, která pak poslouží jako podklad pro změnu územního plánu a de facto už malujete projekt. Sami, jen s mobilem, žádný geodet, prakticky nulové náklady! Správnost měření a odhady dopadů jsou zaručeny díky výpočtům aplikace QGIS, která je dostupná zdarma. Proto i dříve finančně neúnosné operace může provádět i poučený laik doslova na koleně. Takže to je praktické know-how proti suchu nejen v ČR, ale i pro EU. Zkrátka možnost pokusit se napravit krajinu má kdokoli, kdo má PC a mobil s GPS. To je obrovské novum.?? Zároveň však Jiří Malík varuje před živelným budováním nádrží. Laik může udělat jednak špatnou realizací i nevhodným výběrem místa více škody než užitku (zničení chráněných rostlin například, protržení hráze, nevhodné umístění z hlediska přívalových vod apod.)

 

O konkrétním projektu na Zdoňovsku můžete shlédnout reportáž ČT24 na http://zivavoda.biz/ct24-jak-udrzet-vodu-v-krajine/

Reklama

Komentáře

Reklama